Повна версія

Головна arrow Туризм

ГЕОПОЛІТИКА СПОРТУ ТА ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
ГЕОПОЛІТИКА СПОРТУ ТА ОСНОВИ СПОРТИВНОЇ ДИПЛОМАТІЇ - Боголюбова Н.М.

У підручнику розкрито теоретичні аспекти спортивної дипломатії, а також проаналізовано практичні підходи до її здійснення на прикладі різних держав і міжнародних організацій. Основний акцент у книзі зроблений на ролі спортивної дипломатії в сучасних міжнародних відносинах і зовнішній політиці. Автори розглядають спортивну дипломатію крізь призму концепції м'якої сили. Для вивчення теоретичних основ спортивної дипломатії аналізуються роботи російських і зарубіжних дослідників. Для знайомства з практичним сторонами спортивної дипломатії автори звертаються до досвіду Росії, США, Китаю, Франції, Великобританії і розкривають гуманітарні можливості сучасного спорту. Такий підхід дозволяє максимально повно, комплексно познайомитися з феноменом спортивної дипломатії. Після кожного розділу наводяться питання для самоконтролю.

 
Економіка відчуттів і вражень у туризмі та менеджменті
Економіка відчуттів і вражень у туризмі та менеджменті - Колодій Н.А.

Серія «Університети Росії» дозволить вищим навчальним закладів нашої країни використовувати в освітньому процесі підручники та навчальні посібники з різних дисциплін, підготовлені викладачами кращих університетів Росії і вперше опубліковані в видавництвах університетів. Всі представлені в цій серії підручники пройшли експертну оцінку навчально-методичного відділу видавництва і публікуються в оригінальній редакції.

 
ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ
ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ - Морозов М. А.

У підручнику розглядаються ключові аспекти економіки туризму, вивчаються закономірності функціонування і розвитку туристського ринку, специфіка економічного управління підприємствами індустрії туризму, економіка готельних підприємств. Розглянуто прийняття економічно обґрунтованих рішень на підприємствах індустрії туризму та готельного бізнесу, оцінка ефективності діяльності підприємств туріндустрії. Навчальний матеріал чітко систематизований, відображає сучасні підходи до вивчення предмета, написаний у доступній для розуміння формі.

 
Історія туризму і гостинності
Історія туризму і гостинності - Березова Л.Г.

У підручнику розглядаються основні проблеми туризму і гостинності в їх історичній ретроспективі. Історія туризму і сервісу гостинності дозволяє поглянути на цю сторону життя людей не тільки як на перспективну сферу бізнесу, але і як на захоплюючу область соціальних і культурних практик, що перетворюють світ, суспільство і самої людини.

 
Маркетинг готельного підприємства
Маркетинг готельного підприємства - Баумгартен В.Л.

У підручнику розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання маркетингу готельного підприємства. Висвітлено сутність, зміст і роль сучасного маркетингу в процесі управління діяльністю готельного підприємства; розглянуто ринок готельних послуг і нею компоненти; наведена система маркетингових досліджень та маркетингової інформації.

 
МАРКЕТИНГ І ПРОДАЖІ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
МАРКЕТИНГ І ПРОДАЖІ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ - Скобкин С. С.

У підручнику викладено теоретичні основи маркетингу готельного підприємства. Розглядаються найважливіші питання дисципліни: туристський продукт, залучення клієнтури на основі структурного підходу до маркетингу, маркетинг і конкурентоспроможність, підвищення ефективності продажів. Підручник допоможе проаналізувати зміни, що відбуваються на російському і міжнародному ринках готельних послуг, придбати навички та знання, необхідні для такої оцінки, для аналізу клієнтської бази, детального і всебічного вивчення компонентів готельного продукту та розробки стратегій, націлених на забезпечення ефективного результату маркетингу.

 
МАРКЕТИНГ ТУРИСТСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
МАРКЕТИНГ ТУРИСТСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ - Джанджугазова Е. А.

У навчальному посібнику розглянуто основні шляхи, методи формування і просування територіального туристичного продукту з урахуванням регіональної специфіки, при цьому велику увагу приділено формуванню особливого способу регіону в глобальному інформаційному просторі. У книзі наводиться велика кількість прикладів з практики роботи російських і зарубіжних підприємств індустрії туризму та гостинності, національних і регіональних туристських адміністрацій. Наведені практичні приклади наочно ілюструють теоретичні положення і сприяють кращому засвоєнню представляється матеріалу.

 
МАРКЕТИНГ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ
МАРКЕТИНГ ТУРИСТСЬКОЇ ІНДУСТРІЇ - Коль О. Д.

Сьогодні розвиток туризму в нашій країні є одним з найважливіших напрямів соціально-економічного розвитку. Маркетинг в туристській індустрії це навчальна дисципліна, що формує у студентів теоретичні та методологічні основи управлінського та економічного мислення стосовно до туризму. По суті, маркетинг повинен стати для майбутніх бакалаврів і магістрів туризму своєрідною філософією ведення бізнесу, що дозволяє об'єднати потенціал туристських підприємств і потреби туристів. Даний підручник включає не тільки теоретичні основи маркетингу, але і в значній мірі носить прикладний характер подачі матеріалу, містить практичні приклади по окремим аспектам маркетингу в туризмі.

 
Молодіжний соціальний туризм
Молодіжний соціальний туризм - Каменець А.В.
 
Організація готельної справи
Організація готельної справи - Тимохіна Т. Л.

Підручник розрахований на поглиблене вивчення організації готельної справи. У виданні детально викладені питання сучасного стану та перспектив розвитку готельних послуг, організаційної побудови висококласних готельних підприємств. Значна увага приділена системам класифікації і типології готелів та інших засобів розміщення.

 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>