Повна версія

Головна arrow Страхова справа

Актуарні розрахунки
Актуарні розрахунки - Міронкіна Ю. Н.

Підручник являє собою вступний курс в актуарні розрахунки. Книга покликана зацікавити читача актуарної професії, розширити сферу його можливої професійної діяльності, дати основні уявлення про проблеми та завдання актуарних розрахунків і залучити в актуарную науку.

Підручник складається з двох розділів. Перший розділ присвячений актуарних розрахунків у страхуванні іншому, ніж страхування життя (страхування не-життя) (non-life insurance). В ньому наводяться основні поняття і визначення страхування та актуарних розрахунків, принципи та підходи до формування страхових премій і резервів, побудові різних актуарних моделей, ключові питання співстрахування і перестрахування. Другий розділ, присвячений страхування життя і пенсій (life insurance), містить основні поняття фінансової математики, демографічні основи страхування життя і пенсій, принципи формування тарифних ставок і оцінки резервів.

 
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТ
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ - Роїк Ст. Д.

У підручнику розглядаються питання влаштування інститутів обов'язкового медичного страхування, страхування від нещасних випадків на виробництві та тимчасової втрати працездатності в Росії та інших країнах. Висвітлено теорія і практика їх функціонування. Значну увагу приділено фінансовим та організаційним питанням страхування ризиків хвороб, нещасних випадків на виробництві та тимчасової втрати працездатності, рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міжнародної організації праці по влаштуванню і вдосконалення даних страхових інститутів.

 
Організація страхової справи
Організація страхової справи - Хомініч І.П.

Курс страхування складається з двох модулів: "Основи страхової справи" та "Організація страхової справи".

В цьому модулі представлені основні положення теорії страхування. Розглянуто ключові поняття, механізми функціонування російського і міжнародного страхового ринку, його структура і отже викладено зміст та особливості основних видів страхування, характеристики страхових послуг.

 
ОСНОВИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ
ОСНОВИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ - Дік Е. В.

У виданні розкрито основні положення теорії страхування, економічні, фінансові, організаційні, правові основи і технологія страхової діяльності. Послідовно викладено зміст та особливості основних видів страхування, характеристики страхових послуг з акцентом на організаційні та технологічні аспекти продажів. Розглянуто особливості ведення бухгалтерського обліку, аналізу фінансової діяльності страхових організацій, аудиту та фінансів. Підручник містить практикум з розрахунковими аналітичними завданнями для самостійної роботи студентів.

 
ОСНОВИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ
ОСНОВИ СТРАХОВОЇ СПРАВИ - Хомініч В. П.

У виданні розкрито основні положення теорії страхування, економічні, фінансові, організаційні, правові основи і технологія страхової діяльності. Послідовно викладено зміст та особливості основних видів страхування, характеристики страхових послуг з акцентом на організаційні та технологічні аспекти продажів. Розглянуто особливості ведення бухгалтерського обліку, аналізу фінансової діяльності страхових організацій, аудиту та фінансів. Підручник містить практикум з розрахунковими аналітичними завданнями для самостійної роботи студентів.

 
ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - Роїк В. Д.

У навчальному посібнику розглядаються питання організації інститутів пенсійного страхування і забезпечення. Докладно висвітлено економічні та соціальні умови формування даних видів соціального захисту, а також сучасний зарубіжний та вітчизняний досвід функціонування відповідних фінансових механізмів. Особливу увагу приділено аналізу їх інституційних особливостей, способів модернізації пенсійної сфери, пов'язаних з демографічними змінами (збільшенням частки літнього населення), структурними зрушеннями на ринку праці та практиці застосування різних механізмів їх фінансування.

 
Регулювання страхової діяльності
Регулювання страхової діяльності - Писаренко Ж. В.

У підручнику викладено основні положення теорії і практики регулювання страхової діяльності, визначають моделі і механізм організації страхування; особливості здійснення страхової діяльності в різних регіонах та окремих країнах світу; модифікація регулювання страхової діяльності в умовах економічної рецесії на національному, регіональному та наднаціональному рівнях. Особливу увагу приділено розвитку регулювання в країнах з перехідною економікою і в Росії.

 
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ - Вяткін В.Н.

Ви тримаєте в руках перший, в даний час єдиний сучасний підручник з дисципліни «Управління ризиками організації». Управління ризиками - це управління майбутнім. Це парадигма і стиль попереджувального мислення керівників якісно нового століття, в якому помилки прийняття рішень неприйнятно небезпечні. Вміння маневрувати в складному ризиковому ландшафті стало однією з ключових здібностей лідерів. Цей підручник призначений для всіх, хто має відношення до управління організаціями: від досвідчених босів до студентів, які поки тільки хочуть стати лідерами своїх поколінь; від стратегів до оперативых керівників, а також для всіх їх помічників. Навіть подружжю корисно мати уявлення про ризик-менеджменті, адже сім'я - це теж організація! Ця книга корисна всім, бо всі прагнуть до менш небезпечного майбутньому.

 
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РИЗИКІВ
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ РИЗИКІВ - Бєлов П. Р.

У підручнику викладається методологія системного аналізу та програмно-цільового прогнозування ризиків, що супроводжують функціонування людино-машинних систем. За підсумками вивчення даного підручника студенти навчаться користуватися сучасними інформаційними технологіями, придатними для оптимізації заходів з обґрунтування, забезпечення, контролю і підтримання соціально-прийнятних кількісних показників страхового та техногенного ризику; оволодіють сучасними математичними і машинними методами моделювання, системного аналізу найбільш поширених пригод і системного синтезу заходів щодо зниження ризику до соціально-прийнятного рівня. В кінці глав подано запитання і завдання для самоперевірки. У додатках містяться фактичні дані, необхідні для системного аналізу і моделювання ризику техногенних подій вручну або з допомогою сучасних програмних комплексів і експертних систем.

 
Соціальне страхування
Соціальне страхування - Роїк В.Д.

Підручник присвячений інституційного пристрою обов'язкового соціального страхування. Розкриті економічні, фінансові та правові аспекти наступних видів соціального страхування: пенсійного і медичного, від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>