Повна версія

Головна arrow Статистика

Аналіз даних
Аналіз даних - Мхітарян В. С.

Розглянуто основні методи систематизації, обробки і аналізу статистичних даних, що включають описові методи аналізу даних, особливості та основні поняття ймовірнісно-статистичного підходу до аналізу даних. Для аналізу багатовимірних даних представлені методи виявлення і оцінки ступеня залежності між змінними, побудови регресійних моделей для визначення виду статистичної залежності між змінними, методи зниження розмірності простору ознак і багатовимірної класифікації даних.

 
Міжнародна статистика
Міжнародна статистика - Башкатов Б.І.

Пропонований підручник відповідає затвердженій програмі дисципліни "Міжнародна статистика". В ньому розглядаються питання діяльності міжнародних організацій в наступних областях: статистика населення, праці, національного багатства, навколишнього середовища, узагальнюючих показників економічної діяльності на базі системи національних рахунків, ефективності економічної діяльності, державних фінансів, зовнішньоекономічних зв'язків, рівня життя населення.

 
Соціально-економічна статистика
Соціально-економічна статистика - Єфімова М. Р.

У підручнику висвітлено основні розділи соціально-економічної статистики. Розкрито її зміст у сучасних умовах, розглянуто зміни, що відбуваються в методології статистики в зв'язку з переходом на міжнародні стандарти, а також загальні принципи формування статистичних інформаційних ресурсів.

 
Статистика
Статистика - Єлісєєва В. І.

У підручнику розглянуто методи збору даних, методи варіаційного і кореляційного аналізів, індексний метод, аналіз динаміки і прогнозування, кластерний аналіз та ін Представлена система показників статистики населення, національного багатства, інвестицій, рівня життя населення тощо Особливу увагу приділено статистикою фінансових інститутів (показників банківської діяльності та страхування). Детально викладені такі теми статистики фінансового ринку, як статистика грошового обігу, цін та інфляції.

 
Статистика
Статистика - Садовнікова Н.А.

У підручнику викладені основні питання курсу "Статистика" програми бакалавріата: методи збору і обробки статистичної інформації, методологія розрахунку та інтерпретація основних статистичних показників; вивчення взаємозв'язків соціально-економічних процесів, аналіз економічної динаміки, побудова економічних індексів, система національних рахунків та ін. Теоретичний матеріал підручника супроводжується числовими прикладами на умовних і фактичних даних.