Повна версія

Головна arrow Соціологія

БАТЬКИ-ЗАСНОВНИКИ: ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
БАТЬКИ-ЗАСНОВНИКИ: ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ - Докторів Б. З.

У даній монографії історія формування технології вивчення громадської думки у 1930-50-ті рр. у США і 1960-70-ті рр. в СРСР розкривається через аналіз життя і творчої спадщини засновників цього напрямку соціального пізнання. У книзі розглянуті долі багатьох видатних людей, що відіграли важливу роль у створенні сучасної технології вивчення громадської думки. Ця книга вносить вагомий внесок у розвиток соціологічної та дослідницької культури.

 
ДЕМОГРАФІЯ
ДЕМОГРАФІЯ - Антонова Н.Л.

У навчальному посібнику викладається матеріал лекцій з курсу «Демографія». До кожної теми наведено питання, практичні завдання, теми рефератів і списки рекомендованої літератури, а по всьому курсу, тестові завдання, питання до заліку/іспиту.

 
Демографія
Демографія - Воронцов А.В.

У підручнику демографія представлена як павука про закони, закономірності й тенденції відтворення населення в його соціально-історичної, соціально-економічної, соціально-етнічної та соціально-культурної обумовленості, розглянуто закономірності та тенденції процесів розвитку статево-вікової, сімейно-шлюбної та міграційної структур суспільства, розкрито особливості сучасної демографічної ситуації в світі.

 
ДЕМОГРАФІЯ
ДЕМОГРАФІЯ - Зозуля П. В.

Цей підручник допоможе студентам зрозуміти основи демографії — історію і методи цієї науки, її основні показники та формули їх розрахунку. У книзі представлені основні показники народжуваності, шлюбності та смертності, показано основні тенденції демографічної ситуації в світі. Підручник супроводжується статистичним матеріалом для самостійного аналізу і практикумом для розвитку компетенцій, відповідних дисципліни «Демографія».

 
Демографія
Демографія - Кишень М. В.

Викладено основні теоретичні, методичні та практичні питання використання демографічної інформації, а також застосування математико-статистичних методів її аналізу для розв'язання широкого спектра управлінських завдань, пов'язаних з оцінкою впливу демографічних процесів на розвиток суспільства.

 
Економічна соціологія
Економічна соціологія - Зарубіна Н.Н.

Підручник написаний на основі узагальнення багаторічного досвіду викладання економічної соціології в МДІМВ (У) МЗС Росії для бакалаврів соціологічних і економічних спеціальностей. У підручнику відображено поліпарадигмальну природу сучасного соціологічного знання. Економічна соціологія представлена як динамічно розвивається сучасна наукова дисципліна.

 
Економічні основи соціальної роботи
Економічні основи соціальної роботи -  Маяцька І.Н.

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти економіки соціальної роботи, її фінансово-економічні основи. Увага приділяється організації економічної діяльності соціальних установ. Аналізуються економічні механізми реалізації соціального захисту та організації соціальних робіт, представлені характеристики соціальних послуг, що надаються населенню.

 
Етичні основи соціальної роботи
Етичні основи соціальної роботи - Намєстникова В. В.

У підручнику розглядаються теоретико-методологічні основи етики соціальної роботи, аналізуються вітчизняний, міжнародний та зарубіжні етичні кодекси професії, а також етичні проблеми професійної практики соціальних працівників. Текст підручника розроблений з використанням сучасних вітчизняних і зарубіжних джерел з соціальної роботи.

 
ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ
ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ - Гречихін В. Р.

У навчальному посібнику дано загальне уявлення про предмет соціології, структура соціологічного знання та його значення для соціальних наук у цілому. У виданні розглянуто основні методи соціологічних досліджень. Роз'яснено основні поняття, закони та функції соціології, розглянуто діяльність ключових фігур соціології, представлена еволюція концепцій соціальної думки. Даний посібник допоможе отримати необхідні знання з основ соціології та стане гарною базою для вивчення курсу.

 
ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ. СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ
ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ. СПЕЦІАЛЬНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ - Сирота Н.М.

У цьому навчальному посібнику викладаються основні положення спеціальних соціологічних теорій. У ньому представлені філософські, природничо-наукові та соціально-економічні передумови виникнення соціології, суть класичних та сучасних соціологічних теорій, фактори розвитку особистості в процесі соціалізації, а також місце і роль Росії в історії людства і в сучасному світі. Книга доповнена словником соціологічних термінів, тестами для перевірки знань та відповідями до них.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Наступна > Кінець >>