Повна версія

Головна arrow Риторика

МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ
МОВЛЕННЄВА КОМУНІКАЦІЯ - Войтик Н.В.

У виданні розглядаються основні поняття теорії мовленнєвої комунікації, включаючи вдосконалення навичок мовленнєвої діяльності, а також її етичні, соціо - та психолінгвістичні аспекти. У відповідності з логікою вивчення дисципліни весь матеріал розділений на три навчальних розділу; виклад матеріалу дозволяє студентам накопичувати знання про теорії та методології мовної комунікації, технології спілкування, вибудовувати мовленнєві стратегії і тактики, удосконалювати навички мовленнєвої діяльності.

 
РИТОРИКА
РИТОРИКА - Виноградова С. М.

Мета підручника — формування у студентів знань, умінь і навичок в області теорії і практики риторики, необхідних для підготовки правильної, точної, переконливою публічної промови, доречною в конкретних умовах сучасної соціальної комунікації. Підручник відрізняють чітка структура і ясна логіка подання матеріалу, зрозумілу мову викладу, хороший методичний комплекс.

 
РИТОРИКА
РИТОРИКА - Дзялошинський В. М.

У книзі зібрані матеріали, спрямовані на теоретичне і практичне освоєння курсу «Риторика». Завдання курсу - дати уявлення про предмет, основні категорії та поняття риторики, її культурно-історичному генезисі і місце в системі форм словесної культури, а також розглянути фактори, від яких залежить успіх мовної взаємодії з аудиторією в ситуаціях ділового спілкування. Після кожного розділу наведені питання для самоперевірки, які допоможуть перевірити якість засвоєння матеріалу. До складу видання також входять практикум, словник необхідних термінів і список рекомендованої літератури.

 
Риторика
Риторика - Єфремов В.А.

У підручнику представлені базові теоретичні відомості з історії риторики, її основ, що сформувалися протягом століть, а також з основ сучасної комунікації. Він має на меті формування комунікативної і риторичної компетенції. Важливу частину підручника становить практикум, що містить великий матеріал для практичної роботи в аудиторії і особливо для самостійної роботи студентів, якої в нових освітніх стандартах відводиться велике місце.

 
Риторика
Риторика - Міхалкін Н.В.

У підручнику розкриваються базові відомості про зміст, структуру, методи та історії становлення науки риторики. Представлені основні компоненти техніки і мистецтва красномовства, можливості використання спекулятивних прийомів у спілкуванні, виділено особливості використання риторики в судовій практиці. Аналізуються аспекти взаємодії людини в спілкуванні, а також способи, прийоми розвитку умінь красномовства у майбутніх юристів. Обгрунтовуються роль риторики в діяльності юриста, її місце в правовому регулюванні суспільних відносин, забезпечення безпеки особистості, суспільства.