Повна версія

Головна arrow Релігієзнавство

ІСЛАМ. КУЛЬТУРА МУСУЛЬМАНСТВА
ІСЛАМ. КУЛЬТУРА МУСУЛЬМАНСТВА - Бартольд В.В.

У виданні представлені праці російського сходознавця з історії та культури мусульманського світу. Автор дає відомості про проповіді Мухаммеда в Мецці, Медині, про сунні пророка, а також про мусульманській догматиці і секти, про іслам і сучасності. У книзі показано культурно-історичні взаємозв'язки: християнський Схід і його значення для Ісламу, монгольське завоювання та його вплив на перську культуру, висвітлені праці європейських учених з історії ісламу та його культури. Безсумнівно, що іслам залишив помітний слід не тільки в історії, але і культуру, а також вплинув на багатьох народів, на їх духовно-культурні цінності.

 
ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ XVII — XIX СТОЛІТЬ
ІСТОРІЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ XVII — XIX СТОЛІТЬ - Пивоварів Д. В.

Філософія релігії — важливий розділ філософського знання, поза розвитку якого не могли б виникнути величні зразки і системи західноєвропейської та російської філософії. У книзі викладається короткий курс історії західноєвропейської філософії релігії XVII—XIX ст. Обговорюються вчення про сутності і ролі релігії шести класиків філософії релігії — Б. Спінози, Д. Юма, І. Канта, Р. Гегеля, Л. Фейєрбаха та Ф. Енгельса.

 
Історія релігії
Історія релігії - Яблоков І. Н.

Автори на археологічних, етнографічних, історіографічних матеріалах показують історичний процес розвитку релігії від зародження архаїчних форм вірувань і культу і племінних культів до формування релігій древніх цивілізацій. Особливу увагу приділено розкриттю процесів руху в історії народностно-національних релігій: індуїзму, мітраїзму, зороастризму, даосизму, конфуціанства, іудаїзму та ін

 
ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ
ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙ - Лебедєв В. Ю.

Підручник «Історія релігій» містить різноманітні, часто унікальні відомості про давніх і нових релігійних традиціях. Читач, який бажає розібратися в розмаїтті релігійних культур і підвищити свою релігієзнавчу компетентність, знайде в ньому відомості про сучасний стан наукового релігієзнавства, зможе отримати уявлення про специфіку релігійних віровчень, сакральних текстів і обрядової практики. При написанні підручника автори дотримувалися нейтральних світоглядних позицій, тому він буде цікавий широкому колу читачів, які дотримуються різних світоглядів та ідеологій.

 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА - Красніков А. Н.

Навчальний посібник являє собою історичний і систематичний огляд методології західного релігієзнавства. Автор звертається до праць класиків світового релігієзнавства — Фрідріха Макса Мюллера, Роберта Маретта, Рудольфа Отто, Маска Шелера, Герардуса ван дер Левуа, Мірча Еліаде та інших. Вперше у вітчизняній літературі в науковий і освітній обіг вводяться категорії, поняття і методи сучасного західного релігієзнавства. Особлива увага приділяється методологічним дискусій, що розгорнулися в релігієзнавстві другої половини XX ст.

 
ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
ОСНОВИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА - Дмитрієв В.В.

Посібник містить великий довідково-методичний матеріал з питань релігійності населення світу: історія світової релігії, її походження, становлення, розвиток, вплив на світогляд людини, розкрито сутність давньоіндійських шкіл, російського старообрядництва й інших релігійних сект. Показано релігійні свята, їх виникнення і значення, сучасна інтерпретація. До кожної теми розроблені тести, словники основних термінів, плани семінарів та теми рефератів. Посібник містить великий довідково-методичний матеріал з питань релігійності сучасного світу. Доступною мовою викладається історія світових і національних релігій, їх вплив на світогляд людини. До кожної теми розроблені тести, словник основних термінів, плани семінарів та теми рефератів.

 
ПОХОДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА
ПОХОДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА - Каутський К.

На момент написання даної роботи К. Каутський давно вже займався дослідженням історії християнства. У книзі розкриваються найбільш важливі з точки зору матеріалістичного розуміння історії боку раннього християнства, а також соціальні передумови його виникнення. Автор у доступній для розуміння формі пояснює читачеві, чому християнство являє собою одне із самих величних явищ людства, а християнська церква, нараховує вже два тисячоріччя, часом стає більш могутньою, ніж державна влада.

 
Релігієзнавство
Релігієзнавство - Анікін Д.А.

Безпосередньою здачі іспиту або заліку по будь-якої навчальної дисципліни завжди передує досить короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ютерною мовою, він повинен «вивести інформацію з довготривалої пам'яті в оперативну», зробити її готовою до негайного і ефективного використання.

 
Релігієзнавство
Релігієзнавство - Гуревич П. С.

У підручнику релігія розглянута як об'єкт пізнання і як духовний феномен. Автор прагне розкрити її сутність як культурно-антропологічного феномену. Дана характеристика світових релігій. Значне місце приділено психологічним аспектам релігії. У книзі також подано уривки з праць видатних мислителів, які займалися цим феноменом.

 
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО - Дмитрієв В.В.

Посібник містить великий довідково-методичний матеріал з питань релігійності населення світу: історія світової релігії, її походження, становлення, розвиток, вплив на світогляд людини, розкрито сутність давньоіндійських шкіл, російського старообрядництва й інших релігійних сект. Показано релігійні свята, їх виникнення і значення, сучасна інтерпретація. До кожної теми розроблені тести, словники основних термінів, плани семінарів та теми рефератів. Посібник містить великий довідково-методичний матеріал з питань релігійності сучасного світу. Доступною мовою викладається історія світових і національних релігій,їх вплив на світогляд людини. До кожної теми розроблені тести,словник основних термінів,плани семінарів та теми рефератів.

 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>