Повна версія

Головна arrow Політологія

GR і лобізм; теорія і технології
GR і лобізм; теорія і технології - Ачкасова Ст. А.

Книга являє собою один з перших підручників по дисципліні «Теорія і практика Government Relation» (GR). Включає великий теоретичний і учбово-методичний матеріал як за GR, так і за лобізму. До складу авторів увійшли відомі вчені і практики з Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Вашингтона. Підручник орієнтований на організацію додаткових освітніх програм в рамках підготовки фахівців зі зв'язків з органами державної влади, може бути використаний в ряді курсів підготовки фахівців зі зв'язків з громадськістю.

 
Вступ у політичну теорію
Вступ у політичну теорію - Гаджиєв К.С.

Головна мета підручника полягає у пошуку відповідей на комплекс питань, що зачіпають ідейно-теоретичні засади політичного буття народів, країн, світового співтовариства в цілому. Для досягнення цієї мети увага автора зосереджується на дослідженні світоглядних, теоретичних, концептуальних складових і основ світу політичного і політики в різних формах і проявах.

 
Геополітика
Геополітика - Гаджієв К.С.

Пропонується курс геополітики, що враховує останні досягнення вітчизняної та зарубіжної політичної науки, яка ґрунтується на ідеї, що сучасний світ віддаляється від звичних і відомих нам параметрів світопорядку (біполярного світу або традиційного "концерту держав", організованого на системі балансу сил) і рухається в напрямку нової поліцентричності.

 
Геополітика
Геополітика - Духіна Т.Н.

Розглядаються основні положення науки, необхідні для вивчення геополітики у навчальному процесі та виховання громадянської позиції учнів, формування геополітичної культури, розуміння процесів, що відбуваються в російському суспільстві і глобальному світовому співтоваристві.

 
Геополітика
Геополітика - Лукянович Н.В.

У підручнику розглянуто основні питання, пов'язані з виникненням і розвитком геополітики як науки. Проаналізовано та розкрито теоретичні концепції видатних представників англосаксонської, європейської континентальної і російської наукових геополітичних шкіл. Окремо досліджено сучасна геополітика великих держав, актуальні проблеми геополітичного взаємодії держав на міжнародній арені.

 
Геополітика сучасного світу
Геополітика сучасного миру - Василенко І.А.

У третьому виданні підручника представлена сучасна концепція геополітики як гуманітарної науки з акцентом на духовні, цивілізаційні та культурні чинники, роль і значення яких посилюються під впливом інформаційної революції.

 
ГЛОБАЛІСТИКА. ЕКОПОЛІТОЛОГІЯ
ГЛОБАЛІСТИКА. ЕКОПОЛІТОЛОГІЯ - Кефелі В. Ф.

У навчальному посібнику розкрито предмет і категорії сучасних глобальних досліджень, основні ідеї та принципи теорії глобалізації, розглянуто теоретико-методологічні основи аналізу проблем взаємодії людини, суспільства і природи. Наведено основні документи конференцій ООН з проблем навколишнього середовища.

 
Демократія як універсальна цінність
Демократія як універсальна цінність - Мутагіров Д.З.

Курс лекції простежує досвід організації життя людських спільнот таким чином, щоб вирішення питань життя соціумів здійснювалося за рівноправної участі всіх їх членів. Демократія трактується тут як природна форма, і єдина умова гармонійного функціонування людини, суспільств і держав.

 
Етнополітологія
Етнополітологія - Ачкасов С. А.

Підручник «Етнополітологія» є другим, переробленим і серйозно доповненим виданням одного з перших вітчизняних підручників але дисципліні «Етнополітологія». Він присвячений всебічному дослідженню місця і ролі етнічного чинника в політичному житті суспільства. При підготовці підручника використовувалися новітні дослідження, матеріали й теоретичні розробки провідних вітчизняних і зарубіжних вчених. Автор прагнув дати сучасні підходи до розгляду основних понять і теоретичних концептів етнополітології.

 
ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ВЕКТОР ГЛОБАЛЬНОЇ ГЕОПОЛІТИКИ
ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ВЕКТОР ГЛОБАЛЬНОЇ ГЕОПОЛІТИКИ - Кефелі В. Ф.

Книга присвячена дослідженню процесу зміни геополітичних епох — від традиційної Великої Європи до Великої Євразії. Зміна геополітичних епох визначила історичний ракурс геополітики як об'єктивно розгортається глобальної історії. Автори особливу увагу приділили аналізу витоків, змісту євразійської геополітики та геополітичних контурів Євразійського економічного союзу, а також перспективам здійснення проекту «Велика Євразія».

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>