Повна версія

Головна arrow Педагогіка

Методика організації дозвіллєвих заходів. Організація дозвілля дітей в сімї
 Методика організації дозвіллєвих заходів. Організація дозвілля дітей в сімї - Бочарова Н.І.

Навчальний посібник присвячено організації дозвільної діяльності дітей і батьків. У ньому представлені основні моделі і технології сімейного дозвілля, надано рекомендації щодо організації спільної дозвіллєвої діяльності дітей і батьків. Особливу увагу приділено питанням організації дозвілля в дитячих будинках сімейного профілю. Рекомендований в кінці книги список літератури дозволить отримати додаткову інформацію по зацікавила проблеми, а також допоможе при написанні доповідей, рефератів, курсових і дипломних робіт.

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ І ОСВІТИ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ І ОСВІТИ - Дрозд К. В.

У цьому підручнику представлено матеріали, що характеризують сучасні процеси виховання учнівської молоді, дано описи методологічної основи вивчення виховання як феномена педагогіки і як багатофакторного вектора шкільної та вищої освіти. Розділи підручника містять питання для проблемних дискусій, самоперевірки та завдання для самостійної роботи студентів у контексті сучасного стану інформаційного суспільства. Книга надає можливість для читачів осмислити тенденції розвитку і зміни, що відбуваються у сфері педагогіки і освіти, зокрема, теорії і практики виховання.

 
ВАЖКА АТЛЕТИКА: МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЮНОГО ВАЖКОАТЛЕТА
ВАЖКА АТЛЕТИКА: МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЮНОГО ВАЖКОАТЛЕТА - Дворкін Л. С.

Навчальний посібник присвячено методиці підготовки юних важкоатлетів. У ньому показано вплив занять важкою атлетикою на фізичний розвиток, функціональний стан нервово-м'язової системи, представлені проблеми багаторічної підготовки юних важкоатлетів. Особливу увагу приділено задачам лікарсько-педагогічного контролю. Всі методичні розробки, представлені в навчальному посібнику, багаторазово апробувалися в практичній роботі.

 
ВВЕДЕННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
ВВЕДЕННЯ В ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ - Кузнєцов В.В.

У XXI столітті значно зростає роль бакалаврів професійного навчання нового типу, здатних принципово по-новому будувати навчально-виховний процес у професійних коледжах. Від якості вищої професійно-педагогічної освіти багато в чому залежить конкурентоспроможність випускників професійних освітніх установ. Пропонований вашій увазі підручник покликаний допомогти у цьому. Метою видання є ознайомлення студентів з науковими основами професійно-педагогічної діяльності педагога професійної школи; полегшення сприйняття психолого-педагогічних і технологічних дисциплін, вступ у педагогічну практику; опанування культурою навчального праці у вузі; привчання займатися професійним самовихованням, постійно підвищувати свій рівень педагогічної культури.

 
Взаємодія учасників освітнього процесу
Взаємодія учасників освітнього процесу - Панфілова А. П.

У підручнику на основі компетентнісного підходу дано теоретичні характеристики сучасних педагогічних, психологічних, дослідницьких, інформаційних, проектних, інтенсивних та інтерактивних технологій і висвітлено особливості їх застосування в освітньому процесі, а також висвітлено питання освітньої результативності та технології зворотного зв'язку в навчанні, організації самостійної діяльності учнів.

У книзі також розкриті і популярно описано особливості, механізми та ефективні інструменти організації взаємодії учасників освітнього процесу через аналіз комунікативних, презентаційних та інтерактивних компетентностей, методів управління конфліктними взаєминами і технології формування іміджу успішного та конкурентоспроможного педагога.

Для студентів педагогічних вузів, які готують бакалаврів, вчителів, педагогів, всіх організаторів взаємодії учасників освітнього процесу.

 
ВІЙСЬКОВА ПЕДАГОГІКА
ВІЙСЬКОВА ПЕДАГОГІКА - Альохін І. А.

У підручнику представлені актуальні питання сучасної військово-педагогічної теорії та практики, а також розкрито проблеми виховання, навчання і розвитку військовослужбовців, їх психологічної підготовки до ведення бойових дій. Важливу увагу приділено формуванню педагогічної культури офіцера, педагогічної профілактики девіантної поведінки серед різних категорій військовослужбовців. Особливістю представленого видання є те, що педагогічні явища і процеси розглядаються з позиції особистісно-соціально-діяльнісного підходу. Підручник призначений для командирів і органів по роботі з особовим складом, викладачів військово-навчальних закладів, курсантів, слухачів, ад'юнктів, докторантів, студентів військових кафедр і навчальних військових центрів.

 
ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА
ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА - Ключко О. В.

У підручнику всебічно представлений гендерний підхід у додатку до психолого-педагогічного знання. Розглядаються гендерні характеристики особистості, основні інститути, фактори і зміст гендерної соціалізації. Особлива увага приділяється гендерних стереотипів, їх трансформації та впливу на особистість дитини в сучасному суспільстві. Запропоновано рекомендації по збагаченню гендерної соціалізації та профілактики негативного впливу гендерної асиметрії і стереотипії і модель гендерної експертизи освіти. Книга стане важливим підмогою для майбутніх педагогів і психологів, а також вихователів, вчителів, керівників системи освіти та батьків.

 
ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ: ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙ
ДИДАКТИКА ВИЩОЇ ШКОЛИ: ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙ - Дудіна М. Н.

У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретико-методологічні питання реалізації нової освітньої парадигми в сукупності компетентнісного, діяльнісного та технологічного підходів; представлено інноваційні технології в методичних розробках на прикладі гуманітарних дисциплін, реалізовані в освітньому процесі університету.

 
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ТУРИЗМ
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ ТУРИЗМ - Константинов Ю. С.

У навчальному посібнику об'єднано питання педагогіки дитячого туризму і технічна сторона туризму. У ньому представлені форми туристсько-краєзнавчої діяльності, подано відомості про безпеки при проведенні туристських походів, підготовці туристських зльотів та змагань. Особливу увагу приділено першої долікарської допомоги. Книга містить велику кількість ілюстрацій, які допоможуть студентам краще засвоїти матеріали навчального посібника.

 
ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ОРГАНІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ОРГАНІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ - Бєляєв в. І.

Посібник вперше за багато років концептуально обґрунтовує діяльність соціального педагога в організаціях середньої професійної освіти, що надає йому цілісність і системність. У ньому представлені основні напрямки його діяльності, сформульовані мета і задачі на основі відповідних державних освітніх стандартів і Федерального закону «Про Освіту в Російській Федерації». Загальна логіка посібника дозволяє вирішувати задачі підготовки і підвищення кваліфікації соціальних педагогів професійних навчальних закладах країни в нерозривній єдності теоретико-методологічних основ соціальної педагогіки та психології, нормативно-правової бази даної спеціальності, організаційно-методичного забезпечення діяльності соціального педагога, завершуючи її технологічним аспектом. Постійно замикаючи питання, що розглядаються на особистості соціального педагога, автори посібника не забувають про збереження його здоров'я фізичного, психічного і соціального, що додатково актуалізує зміст посібника і посилює його значення для професійного зростання та особистості соціального педагога. Навчально-методичний посібник написано ясним і доступним язиком, воно відповідає заявленому адресою і рівнями використання від професійної підготовки соціального педагога-практика до курсів підвищення кваліфікації та самоосвіти.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>