Повна версія

Головна arrow Медицина

АНАТОМІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЗКУЛЬТУРНИХ ВУЗІВ І ФАКУЛЬТЕТІВ
АНАТОМІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЗКУЛЬТУРНИХ ВУЗІВ І ФАКУЛЬТЕТІВ - Замараєв В.А.

У підручнику на основі авторських розробок представлена технологія навчання (самонавчання) з дисципліни «Анатомія людини». У ньому викладено особливості функціональної анатомії людини (опорно-рухового апарату, органів систем забезпечення рухової діяльності, органів систем регулювання і управління рухової діяльності) з урахуванням цільової аудиторії видання. Представлені в підручнику контрольні питання мають цільову спрямованість на поглиблене вивчення теми заняття і виконують подвійну методичну функцію: навчальну у процесі вивчення теми та контрольну з метою оцінки отриманих знань. Тестові завдання дають студенту можливість оперативного контролю отриманих знань.

 
Анатомія і вікова фізіологія
Анатомія і вікова фізіологія - Дробінська А.О.

У підручнику докладно розглянуті всі розділи дисципліни "Анатомія і вікова фізіологія". Основну увагу приділено будови та функціонування нервової системи, психофізіологічним особливостям організму в різні періоди онтогенезу. Викладені анатомо-фізіологічні особливості росту і розвитку дітей і підлітків, обґрунтовано гігієнічні вимоги до факторів зовнішнього середовища при вихованні та навчанні, відображені питання зміцнення здоров'я підростаючого покоління.

 
АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - Дробінська А.О.

У підручнику докладно розглянуті всі розділи дисципліни «Анатомія і вікова фізіологія». Основну увагу приділено будови та функціонування нервової системи, психофізіологічним особливостям організму в різні періоди онтогенезу. Викладені анатомо-фізіологічні особливості росту і розвитку дітей і підлітків, обґрунтовано гігієнічні вимоги до факторів зовнішнього середовища при вихованні та навчанні, відображені питання зміцнення здоров'я підростаючого покоління.

 
Анатомія центральної нервової системи та органів чуття
Анатомія центральної нервової системи та органів чуття - Гайворонський І.В.

Підручник "Анатомія центральної нервової системи" містить систематизовані сучасні відомості про будову і функціях різних структур головного та спинного мозку. У ньому коротко представлена інформація про організації периферичної нервової системи, а також органів почуттів.

 
АНАТОМІЯ: ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА
АНАТОМІЯ: ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА - Кисельов С. Ю.

У навчальному посібнику розглядаються сучасні уявлення про будову центральної нервової системи людини на субклітинному, клітинному, тканинному, органному і системному рівні організації, а також основні етапи і стадії дозрівання нервової системи в онтогенезі людини. Завдання посібника-допомогти студентам сформувати базові знання про будову центральної нервової системи, які будуть необхідні для подальшого освоєння навчальних дисциплін.

 
Біохімія людини
Біохімія людини - Капилевич В.Л.

Серія «Університети Росії» дозволить вищим навчальним закладам нашої країни використовувати в освітньому процесі підручники та навчальні посібники з різних дисциплін, підготовлені викладачами кращих університетів Росії і вперше опубліковані в видавництвах університетів. Всі представлені в цій серії підручники пройшли експертну оцінку навчально-методичного відділу видавництва і публікуються в оригінальній редакції.

 
Ветеринарна ортопедія
Ветеринарна ортопедія - Стекольников А. А.

У підручнику відображені детальні відомості по топографічної анатомії копит і копитець сільськогосподарської тварин і організації підковування тварин. Розглянуто найбільш поширені хвороби копит тварин і методи профілактики і лікування цих хвороб.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Ветеринарія», а також аспірантів і практичних ветеринарних працівників, лікарів.

 
Економіка і управління в охороні здоров'я
Економіка і управління в охороні здоров\

В підручнику розкрито базові поняття економіки та актуальні питання управління охороною здоров'я, економічні основи діяльності медичної організації, відображений російський і зарубіжний досвід розвитку економіки і управління в охороні здоров'я.

Теоретична частина підручника доповнена практикумом по кожному розділі, який містить контрольні питання, ситуаційні завдання і тести, що дозволить студентам самостійно перевірити і закріпити отримані знання.

Для фахівців, бакалаврів і магістрів медичних вузів, а також лікарів, які навчаються за програмами професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації за фахом «Організація охорони здоров'я та громадське здоров'я».

 
Клінічна фармакологія
Клінічна фармакологія - Конопльова Є.В.

У другому томі підручника "Клінічна фармакологія" представлені розділи, присвячені питанням клінічної фармакології лікарських засобів, використовуваних при алергічних захворюваннях, вірусних та грибкових інфекціях, захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

 
Клінічна фармакологія Т.2
Клінічна фармакологія Т.2 - Конопльова Є.В.

У другому томі підручника "Клінічна фармакологія" представлені розділи, присвячені питанням клінічної фармакології лікарських засобів, використовуваних при алергічних захворюваннях, вірусних та грибкових інфекціях, захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>