Повна версія

Головна arrow Логістика

Інтегроване планування ланцюгів поставок
Інтегроване планування ланцюгів поставок - Пузанова І.А.

У виданні знайшли відображення найбільш важливі аспекти теорії та практики спільного планування виробничо-господарської діяльності учасників ланцюга поставок. Практична значимість підручника полягає в систематизації і комплексного опрацювання рекомендацій по формуванню стратегії ланцюга поставок, балансування попиту і поставок і синхронізації прогнозу попиту, планів продажів і дистрибуції, а також плану транспортування з контуром виробничого планування.

 
Інформаційне забезпечення логістичної діяльності торговельних компаній
Інформаційне забезпечення логістичної діяльності торговельних компаній - Новіков В.Е.

У даному навчальному посібнику розглядаються основні питання побудови технологічних логістичних систем в мережевих роздрібних торговельних компаніях, формування ефективної системи управління рухом товарів і оптимізації логістичних бізнес-процесів по всій ланцюга поставок - від закупівлі до продажу кінцевим покупцям.

 
Комерційна логістика
Комерційна логістика - Григорьев М.Н.

У підручнику розглядається функціональна область інтегрованих логістичних систем і ланцюгів поставок, показаний механізм взаємодії таких функціональних областей, як логістика постачання, виробництва та розподілу. Представлена детальна характеристика комерційної діяльності у контексті актуальних алгоритмів логістики. Значне місце відводиться розгляду програмних продуктів вітчизняних і зарубіжних виробників.

 
КОМЕРЦІЙНА ЛОГІСТИКА
КОМЕРЦІЙНА ЛОГІСТИКА - Льовкін Р. Р.

У цьому навчальному посібнику розглянуто методологічні аспекти комерційної діяльності, історія розвитку логістики в товаропровідних систем, матеріали про управління матеріальними потоками на підприємстві, представлені відомості про організації транспортування вантажів у міжнародному сполученні з використанням інтермодальної технології. Для закріплення отриманих теоретичних знань студенти самостійно вирішують ситуаційні завдання за напрямками: управління транспортуванням вантажів; організація складської діяльності; управління запасами і закупівлями. Кожна посібники тема містить навчальний матеріал і закінчується контрольними запитаннями і тестами, а потім наводиться список рекомендованої літератури.

 
КОНТРОЛІНГ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ
КОНТРОЛІНГ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ - Льовкін Р. Р.

У навчальному посібнику розглядається діяльність підрозділів підприємств і фахівців у сфері логістичного менеджменту, що забезпечує прийняття управлінських рішень при вдосконаленні руху матеріальних потоків на підприємстві. Видання містить питання для обговорення, контрольні тести, які допоможуть студентам перевірити рівень освоєння навчального матеріалу.

 
Логістика
Логістика - Гаджинський A.М.

У підручнику викладено сучасна концепція і завдання логістики, охарактеризовано учасники логістичного процесу, описані методи, які забезпечують підвищення ефективності господарської діяльності за рахунок раціональної організації матеріальних потоків.

 
Логістика
Логістика - Григорьєв М.Н.

В підручнику розглянуті наукові та методологічні основи сучасної логістики, процес формування простору інтеграції логістичних систем. Представлені питання і завдання для перевірки знань, кейси для самостійної роботи, список рекомендованої літератури. Видання складається з двох частин. У першій частині містяться розділи, присвячені проблемам логістики виробничих процесів, наведені функціональні види комерційної логістики, детально висвітлені транспортні логістичні завдання. У другій частині розкриваються методи аналізу в системах логістичного менеджменту, наведені детерміновані, динамічні і стохастичні моделі управління запасами. Значне місце відведено розгляду сучасних досягнень інформаційної логістики і програмних продуктів вітчизняних і зарубіжних виробників.

 
Логістика
Логістика - Григор'єв М Н.

У підручнику розглянуто наукові та методологічні основи сучасної логістики та управління ланцюгами поставок. Показано процес становлення та розвитку логістичного менеджменту на підприємствах, представлений механізм його взаємодії з іншими видами функціонального менеджменту. Докладно викладено функціональні області логістики, а також її концепції та системи. Значне місце відведено інформаційних систем і технологій у логістиці.

 
Логістика
Логістика - Льовкін Г.Г.

У навчальному посібнику в доступній формі представлений як теоретичний, так і практичний матеріал, що дозволяє отримати комплексне уявлення про науки і дисципліни "логістика", ситуаційні завдання, засновані виключно на практичному матеріалі, адаптовані під використання табличного процесора Excel.

 
Логістика
Логістика - Мельников В.П.

У підручнику представлено матеріали з формування основних базових положень логістичних процесів у різних галузях діяльності суспільства, сучасні уявлення про побудові логістичних ланцюгів та операцій з точки зору об'єктового та процесного підходів опису руху потоків речовинних, енергетичних та інформаційних.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>