Повна версія

Головна arrow Інвестування

Аналіз інноваційної діяльності
Аналіз інноваційної діяльності - Алексєєва М.Б.

У підручнику розглянуто основні поняття інноваційної діяльності, показано етапи формування теорії інноваційного розвитку, розкрито сутність і категорії інноваційної економіки, проаналізовано стратегії і моделі інноваційної діяльності, в тому числі інноваційних проектів. Наведено методи оцінки ризиків в інноваційній діяльності та розглянуто питання управління ними.

 
Економічна оцінка інвестицій
Економічна оцінка інвестицій - Касьяненко Т. Р.

Розглянуто теорія і практика оцінки ефективності інвестиційних проектів і питання управління інвестиційними процесами. Дан аналіз джерел фінансування інвестицій, включаючи лізинг та іпотечне кредитування. Досліджено ризики інвестування. Детально представлені методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, у тому числі в умовах ризику і невизначеності. Досліджено особливості оцінки різних видів ефективності (регіональної, галузевої, бюджетної тощо) для різних типів інвестиційних проектів.

 
Інвестиції
Інвестиції - Аскинадзи В.М.

У книзі розглянуті ключові аспекти інвестиційного процесу. Розкрито поняття інвестиційної діяльності економічна сутність інвестицій, форми та об'єкти інвестування. Значне місце відведено аналізу інвестиційної діяльності у формі капітальних вкладень, методів оцінки ефективності інвестиційних проектів. Докладно аналізуються зміст класичних моделей Марковіца та Шарпа, послідовність розв'язання задачі з оптимізації портфеля акцій.

 
Інвестиції
Інвестиції - Леонтьєв В. Е.

У підручнику розкриваються теоретичні та практичні питання по всіх розділах курсу у відповідності з державними освітніми стандартами для економічних спеціальностей: капітал і теоретичні основи інвестування, сутність інвестицій, особливості банківських інвестицій, складу джерел фінансування інвестицій, організації проектування, фінансування та кредитування інвестицій (капітальних вкладень), застосування нових форм інвестування в основний капітал, зміст інвестиційних проектів і фінансових інвестицій, формування та управління інвестиційним портфелем.

 
Інвестиції
Інвестиції - Ніколаєва І.Н.

У пропонованому підручнику у відповідності з діючими державними стандартами розглянуто основні питання курсу "Інвестиції", сутність, види, об'єкти та суб'єкти, дана класифікація інвестицій. Відзначена роль інвестицій у розвитку економію!, особливо у періоди, пов'язані з її модернізацією. Показані принципи формування інвестиційних портфелів і розробки інвестиційної політики. Особлива увага приділяється інвестицій в інновації.

 
Інвестиції
Інвестиції - Сєргєєв І.В.

Підручник написаний на основі суттєвої переробки та доповнень неодноразово видаваного навчального посібника "Організація і фінансування інвестицій". Відповідає державному освітньому стандарту вищої професійної освіти третього покоління. Матеріал викладений у доступній, наочній і стислій формі у супроводі схем, таблиць, графіків.

 
Інвестиції
Інвестиції - Теплова Т. В.

У підручнику викладаються основні положення, традиційно що відносяться до інвестиційного аналізу, з позиції різних інвесторів, а також моделі і методи, застосовувані для аналізу окремих активів (наприклад, акцій, проектів створення реальних активів). Введено поняття інвестиційної діяльності, інвестиційних рішень, інвестиційної привабливості активів. Викладено принципи ранжування активів інвестиційної привабливості, показана логіка, принципи і практичні методи прийняття інвестиційних рішень.

 
Інвестиції. Інвестиційний аналіз
Інвестиції. Інвестиційний аналіз - Борисова О. В.

Представлений підручник успішно вирішує завдання по оволодінню студентами знаннями але широкого кола проблем, пов'язаних з інвестиційною діяльністю.

У першому томі докладно і з прикладами викладена теорія інвестування, основні етапи оцінки ефективності інвестиційних проектів, розрахунково-аналітичні основи, критерії і методи оцінки інвестиційних проектів.

 
Інвестиційний менеджмент
Інвестиційний менеджмент - Погодіна Т. В.

Підручник і практикум «Інвестиційний менеджмент» включає ключові теми і практикум, що складається з тематики проектних робіт, тестових та аналітичних завдань, кейс-стаді, а також питань для самостійної підготовки студентів. В підручнику і практикумі розкриті питання, пов'язані з теоретичними і методичними основами інвестиційного менеджменту, управлінням реальними і фінансовими інвестиціями.

 
Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються
Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються - Лімітовський М.А.

Пропонована робота є суттєво розширеним виданням популярної книги автора "Інвестиції на ринках, що розвиваються". У ній розглянуто питання обгрунтування інвестиційних рішень з урахуванням специфіки насамперед ринку РФ.

 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>