Повна версія

Головна arrow Інформатика

Архітектура ЕОМ і систем
Архітектура ЕОМ і систем - Новожилов О. П.

Навчальний посібник присвячено архітектурі сучасних комп'ютерів. Розглянуто широке коло питань, що стосуються структурно функціональної організації мікропроцесорів, мікропроцесорних систем, комп'ютерів і комп'ютерних систем, основний комп'ютерної пам'яті і дискових накопичувачів, а також різних типів периферійних пристроїв.

Матеріал викладається з урахуванням двоступеневої підготовки фахівців (бакалавр магістр) і може бути корисний аспірантам та викладачам інших спеціальностей.

 
Бази даних
Бази даних - Нестеров С.А.

У підручнику системно викладено основи теорії баз даних, розглядаються питання, пов'язані з їх проектуванням та розробкою у середовищі сучасних систем управління базами даних. Основна увага приділяється питанням створення і використання реляційних баз даних, що є на сьогоднішній день найбільш поширеними. Наводиться опис мови SQL і порівняння стандарту SQL і його діалекту, використовуваного в популярній системі Microsoft SQL Server.

 
Бази даних
Бази даних - Совєтов Б.Я.

У роботі викладені питання побудови і використання технології баз даних у процесі вироблення та прийняття рішень.

Розглянуті як усталені теоретичні питання, так і нові аспекти, мало або несистемно відображені у вітчизняній і перекладній літературі. Це відноситься до локальних, розподіленим і об'єктно-орієнтованих баз даних, сховищ даних. Детально проаналізовано режим "клієнт - сервер", в тому числі у віддаленому варіанті.

 
Бази даних: проектування
Бази даних: проектування - Стружкин Н.П.

У підручнику розглядаються теоретичні основи розробки та реалізації баз даних. Книга висвітлює питання створення моделі бази даних, готової до впровадження в інформаційну систему в якості фізичної бази даних.

 
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА - Романова Ю. Д.

Даний підручник допоможе в освоєнні сучасних напрямків розвитку інформаційних технологій в додатку до економіки. У підручнику наводяться основні концепції економічної інформатики, дається аналіз проблем інформаційної безпеки, описуються технології зберігання і обробки економічних даних, використання економічних даних в системах підтримки прийняття рішень, методи і технології дослідження економічних процесів. Розглянуто методи прикладних маркетингових досліджень, методи аналізу статистичних даних і прогнозування, методи та комп'ютерні технології управління проектами та бізнес-планування, інтернет-сервіси і технології електронної комерції, особливості використання світових інформаційних ресурсів в економіко-аналітичних дослідженнях. Наведено запитання та практичні завдання для самостійної роботи.

 
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ: ОСНОВИ ТЕОРІЇ
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ: ОСНОВИ ТЕОРІЇ - Щеглов А. Ю.

Мета підручника системний виклад основних принципів і методів математичного моделювання, а також формального і неформального проектування систем захисту інформації, що утворюють основу теорії захисту інформації. У підручнику наводяться основи математичної теорії захисту інформації, а також основні підходи до побудови СЗІ, що дозволяє сформувати у учня певну систему поглядів на питання проектування таких систем. Розглянуті в книзі підходи до математичного моделювання для наочності ілюструються простими прикладами.

 
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ - Акопов А. С.

В даний час підготовка управлінських рішень вимагає врахування великої кількості різних факторів. Особам, які приймають рішення, необхідно аналізувати сотні різних сценаріїв, що обумовлює необхідність розробки імітаційних моделей різного типу, інтеграції цих моделей з базами та сховищами даних, створення оптимізаційних модулів для імітаційних моделей. У підручнику докладно описані методи імітаційного моделювання, в тому числі методи системної динаміки, агентного моделювання та ін; представлені основні функціональні можливості сучасних систем імітаційного моделювання Powersim, AnyLogic і GPSS World; вивчені технології їх інтеграції зі зовнішніми системами і джерелами даних; розглянуто конкретні приклади імітаційних моделей, розроблених для складних організаційних структур (нафтових компаній, фінансових корпорацій і ін).

 
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ - Боїв В. Д.

Імітаційне моделювання — один з найпотужніших інструментів аналізу і синтезу, якими володіють фахівці, що займаються дослідженням і проектуванням складних процесів і систем. Кожен сучасний дослідник повинен уміти користуватися цим методом моделювання. У посібнику розглядаються загальні визначення моделей і моделювання, розкриваються сутність і основні аспекти імітаційного моделювання систем, прийоми моделювання випадкових величин, подій і процесів, планування, проведення комп'ютерних експериментів, а також найбільш уживані методи обробки їх результатів, імітаційне розподілене і мультиагентное моделювання.

 
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ В СЕРЕДОВИЩІ EXTENDSIM
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ В СЕРЕДОВИЩІ EXTENDSIM - Альсова О. К.

У посібнику розглянуто питання розробки та дослідження імітаційних моделей систем засобами візуальної середовища моделювання ExtendSim. Наведено опис базового інструментарію ExtendSim для розробки моделей систем в рамках дискретно-подійного підходу. Посібник містить велику кількість прикладів, що дозволяють вивчити основні способи і прийоми розробки моделей систем в ExtendSim, оцінити ефективність системи на основі моделі, провести аналіз чутливості моделі, статистично обробити результати моделювання. Також розглянуті основні типові ситуації, які виникають при моделюванні потоків надходження та обслуговування заявок в системі і які необхідно врахувати в моделі. У посібнику наведено контрольні запитання та завдання для використання в рамках лабораторного практикуму при вивченні відповідних розділів дисциплін «Імітаційне моделювання», «Математичне моделювання».

 
Інженерна та комп'ютерна графіка. Вироби з різьбовими з'єднаннями
Інженерна та комп\

У навчальному посібнику представлені основні сучасні методи моделювання в програмній системі Компас-3D, розглянуті відповідні описові приклади проектування, представлені якісні завдання для самостійної роботи на основі використання нормативної документації (ГОСТов). На даний момент ряд нормативних документів (ГОСТов) приводимий в навчальний посібник, застарілий. Однак це істотно не впливає на процес навчання методів моделювання в програмній системі, і що відбулися зміни при необхідності можуть бути враховані вкладачами.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>