Повна версія

Головна arrow Географія

БІОХІМІЯ
БІОХІМІЯ - Щукін С. В.

Сучасна біохімія, що вивчає перебіг хімічних реакцій в організмі, представляє велику наукову область, в яку входять майже всі галузі хімії та біології. Високий рівень знань з цих дисциплін — необхідна умова ефективної підготовки інженерів для роботи в областях, суміжних з медициною: біотехнології та медичної техніки. У підручнику на сучасному науковому рівні викладено матеріал щодо структурної та метаболічної біохімії. Розглянуто основні біохімічні компоненти організму людини та їх роль у забезпеченні різних біохімічних процесів і фізіологічних функцій організму. Особливу увагу приділено фізико-хімічної сутності біохімічних процесів. На молекулярному рівні розглянуто механізми тих явищ, з якими доводиться зустрічатися в медичній практиці.

 
ВЕТЕРИНАРНА МІКОЛОГІЯ
ВЕТЕРИНАРНА МІКОЛОГІЯ - Кузнєцов А. Ф.

У підручнику розглядаються дослідження в галузі загальної та прикладної мікології, методи діагностики микопатологий і методи мікологічних досліджень. Докладно описуються основи терапії та заходи профілактики при різних мікотоксикозах. Книга написана з урахуванням досвіду вітчизняних і зарубіжних дослідників в галузі мікології і буде корисна студентам-ветеринарам і фахівцям-микологам як теоретичного матеріалу, так і в ролі практичного посібника.

 
ГЕОГРАФІЧНІ ВІДМІННОСТІ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ГЕОГРАФІЧНІ ВІДМІННОСТІ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ - Гречко Е. А.

Навчальний посібник присвячений проблемам розвитку та управління корпоративними системами і їх географічним відмінностей. Наведено огляд основних шкіл менеджменту, матеріал про організаційній структурі сучасних компаній. Окремо висвітлюється аспект управління транснаціональними компаніями. Докладно розглянуто регіональні особливості корпоративних систем управління: описані і охарактеризовані американська, японська та європейська моделі, дана їх порівняльна характеристика.

 
ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ
ГЕОГРАФІЯ ҐРУНТІВ - Герасимова М. І.

Підручник містить регіональну характеристику ґрунтового покриву Росії, засновану на розгляді географії почвообразующих процесів на тлі коротких відомостей про фізико-географічні особливості великих регіонів. У ньому відображені сучасні уявлення про склад ґрунтового покриву Росії, причин його формування та фактори, що визначають його диференціацію. Навчальний матеріал чітко систематизований і написаний у доступній для розуміння формі.

 
ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ З ОСНОВАМИ ДЕМОГРАФІЇ
ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ З ОСНОВАМИ ДЕМОГРАФІЇ - Анохін А. А.

Питання, пов'язані з населенням, завжди цікавили людей. Як змінюється чисельність населення Землі та її регіонів? Від чого залежить інтенсивність народжуваності і смертності і можуть люди впливати на ці процеси? Що змушує людей змінювати місце проживання та переїхати в інші міста і країни? Для чого потрібні перепису населення та як вони проводяться? Які народи (етноси) населяють нашу планету і які релігію вони сповідують? На ці та багато інші питання демографічного розвитку населення Землі даються відповіді в підручнику «Географія населення з основами демографії». У ньому в доступній формі викладені основні поняття і терміни географії населення, що охоплюють всю сукупність демографічних процесів, розглянуто джерела відомостей про населення, історія демографічних досліджень в Росії і в світі. Ми — Людство — живемо в світі, повному проблем і протиріч, народжуємося і вмираємо, продовжуючи себе в наступних поколіннях. І тому повинні знати, хто ми, чим відрізняємося один від одного, як заселили цю землю і що чекає нас попереду.

 
Геологія. Прогнозування та пошук родовищ корисних копалин
Геологія. Прогнозування та пошук родовищ корисних копалин - Коробейніков А. Ф.

У підручнику розглядаються методи, прийоми регіонального та локального прогнозування рудоносних площ і пошуків родовищ корисних копалин. Охарактеризовано критерії та ознаки оцінки промислової значущості родовищ, геологічні основи їх прогнозування і пошуків, питання комплекенрования прогнозно-пошукових методів, методика прогнозно-пошукових робіт на різних стадіях геологорозвідувального процесу, моделі об'єктів пошуків як основа комплекенрования раціональних методів і основи опробування корисних копалин. Розкрито особливості регіонального, великомасштабного, локального прогнозу зруденіння та принципи геолого-економічної оцінки виявляються промислових об'єктів.

 
ГЕОЛОГІЯ
ГЕОЛОГІЯ - Мілютін А. Р.

Даний підручник дає комплексні знання з дисципліни «Геологія». Він написаний на основі новітніх положень теорії тектоніки літосферних плит. Відмітною особливістю видання є його оригінальна структура — модульно-блокова схема викладу предмета. Кожен модуль містить навчально-інформаційні блоки (основні, додаткові, для поглибленого вивчення і ін), контрольні питання і тести, а в деяких з них наводяться завдання з рішеннями. У той же час всі ці модулі взаємопов'язані між собою: вивчення подальшого матеріалу неможливе без знань попереднього.

 
ГЕОЛОГІЯ
ГЕОЛОГІЯ - Мілютін А.Р.

Даний підручник дає комплексні знання з дисципліни «Геологія». Він написаний на основі новітніх положень теорії тектоніки літосферних плит. Відмітною особливістю видання є його оригінальна структура — модульно-блокова схема викладу предмета. Кожен модуль містить навчально-інформаційні блоки (основні, додаткові, для поглибленого вивчення і ін), контрольні питання і тести, а в деяких з них наводяться завдання з рішеннями. У той же час всі ці модулі взаємопов'язані між собою: вивчення подальшого матеріалу неможливе без знань попереднього. Такий підхід дозволить студентам розібратися в протіканні складних геологічних процесів і формуванні родовищ різних видів корисних копалин. Відповідає Федеральному державному освітньому стандарту вищої професійної освіти третього покоління. Для студентів гірничих спеціальностей вузів, а також може бути використаний студентами, які навчаються за спеціальностями «Прикладна геологія» та «Технології геологічної розвідки».

 
Геологія. Родовища руд рідкісних і радіоактивних елементів
Геологія. Родовища руд рідкісних і радіоактивних елементів - Домаренко В.А.

У навчальному посібнику висвітлені мета і завдання дисципліни, розкривається зміст теоретичного матеріалу (лекцій), наводиться перелік питань дія самоперевірки але розділів. Надано рекомендації та використання літератури.

 
ГЕОМОРФОЛОГІЯ
ГЕОМОРФОЛОГІЯ - Важелів Р. В.

У підручнику розглянуті історія розвитку геоморфологічної науки, загальні відомості про рельєф і фактори рельефообразования; охарактеризовано ендогенні і екзогенні процеси і створювані форми рельєфу. Велику увагу приділено схиловим процесів, а також геоморфологічними процесів, що відбуваються на дні Світового океану. У виданні представлені графічні додатки. Підручник є класичною роботою з геоморфології і видається з 1979 року. Для студентів географічних, геологічних, гірських факультетів вузів та широкого кола фахівців, що займаються рельєфом Землі та його еволюцією.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>