Повна версія

Головна arrow Документознавство

Академічне письмо: процес, продукт і практика
Академічне письмо: процес, продукт і практика - Короткіна І. Б.

Вміння писати наукові тексти є центральним по відношенню до решти дослідним компетенціями. Сьогодні наукова комунікація не обмежується національними, інституційними п навіть дисциплінарними рамками, що особливо помітно в суспільних науках. В основу навчального посібника покладено трансдисциплінарний підхід, який широко використовується в західній традиції викладання академічного письма, але в Росії поки не отримав широкого розповсюдження.

 
Документаційне забезпечення управління
Документаційне забезпечення управління - Шувалова Н.Н.

Документ - основний інструмент управління і продукт професійної діяльності будь-якого управлінця. Тому для фахівця в галузі державного і муніципального управління важливі: знання основ діловодства, вміння орієнтуватися в море нормативних документів, що регулюють питання документаційного забезпечення управління, мовна грамотність, володіння офіційно-діловим стилем мови і навички роботи з документами. Мета даного підручника допомогти студентам оволодіти базовими знаннями в області документаційного забезпечення управління, технологіями роботи з документом, а також методикою його оформлення, складання, редагування та редагування.

 
ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ - Казакевич Т. А.

Інформація і комунікація — актуальні поняття сучасності. Інформація в переважних обсягах вимагає документування: тільки в такому вигляді вона набуває необхідні властивості доказовості, достовірності, дієвості. Важко переоцінити роль документованої інформації, документів у будь-якій сфері людської діяльності. Підручник призначений для вивчення сучасних теоретичних і практичних проблем документування правової, управлінської, економічної, соціальної, технічної, наукової інформації та формування систем документації, що забезпечують діяльність установ, організацій і підприємств різноманітних форм власності. Документування інформації та управління документаційних ресурсом перетворюється в актуальний напрям діяльності, який одержав назву документаційний сервіс.

 
Документаційне забезпечення управління персоналом
Документаційне забезпечення управління персоналом - Кузнєцов І.Н.

У підручнику викладено правила документування управлінської діяльності та принципи створення системи управління документами. Наведено зразки найважливіших видів управлінської і кадрової документації. У книзі містяться відомості про нормативно-правової та методичної бази у сфері документаційного забезпечення управління персоналом, дані основні поняття, локальні документи, що регламентують управління персоналом організації у відповідності з трудовим законодавством.

 
Документознавство
Документознавство - Дороніна Л.А.

У підручнику розглядаються теоретичні та практичні основи сучасного документознавства, головні функції та властивості документа, поняття стандартизації, уніфікації, класифікації систем документації, наведені основні законодавчі та нормативно-методичні акти, правила складання й оформлення різних видів управлінських документів.

 
Документування управлінської діяльності
Документування управлінської діяльності - Корнєєв І.К.

У підручнику розглядається організація роботи з управлінськими документами у відповідності з національним стандартом ГОСТ Р ІСО 15489.1-2007 "Управління документами". Викладається сучасна концепція управління документами. Описані правила оформлення різних видів документів, способи і методи оперативної роботи з документами, їх поточного зберігання, основи роботи з кореспонденцією.

 
Мистецтво юридичного письма
Мистецтво юридичного письма - Хазова О.А.

Ця книга - введення в юридичну лист. У ній розглянуто, як організувати роботу з написання юридичних документів, які стилістичні норми слід дотримуватися і як повинен виглядати остаточний текст. У книзі розкриваються основні правила, яких потрібно дотримуватися при складанні юридичного тексту, щоб він був ясним, зрозумілим і ефективним.

 
ОСНОВИ ДІЛОВОДСТВА. МОВА СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТА
ОСНОВИ ДІЛОВОДСТВА. МОВА СЛУЖБОВОГО ДОКУМЕНТА - Іванова А. Ю.

Документ — основний інструмент управління і продукт професійної діяльності будь-якого управлінця. Тому для фахівця у галузі державного та муніципального управління важливі знання основ діловодства, вміння орієнтуватися в морі нормативних документів, що регулюють питання документаційного забезпечення управління, мовна грамотність, володіння офіційно-діловим стилем мови та навички роботи з документами. Відмінною особливістю даного підручника є міждисциплінарний підхід до вивчення та створення документа. Тому велика увага приділена не тільки технологічних питань створення, оформлення документів і організації роботи з ними, але і мови службового документа.

 
Основи діловодства. Мова службового документа
Основи діловодства. Мова службового документа - Шувалова Н.Н.

У підручнику розглядаються теоретичні та нормативно-методичні основи традиційного та електронного діловодства, аналізуються термінологічний апарат сучасного діловодства, порядок складання та оформлення службових документів.

 
Стилістика сучасної російської мови
Стилістика сучасної російської мови - Купина П.А.

У підручнику на великому матеріалі російської словесності розглядаються теоретичні проблеми стилістики сучасної російської мови. Їх виклад засноване па базової тріаді мовознавства: мова - мовлення - текст. Представлена класифікація стилістично зазначених одиниць мови.

 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>