Повна версія

Головна arrow БЖД

Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності
Аналіз і оцінка ризику виробничої діяльності - Кукін П.П.

У посібнику розглянуто небезпеки виробничого середовища та їх класифікація. Особливу увагу приділено класифікації умов трудової діяльності. Наведені теоретичні основи управління виробничим ризиком, математичний апарат аналізу ризику, заснований на теорії ймовірностей.

 
Безпека життєдіяльності
Безпека життєдіяльності  - Холостова Є.І.

Підручник складено у відповідності з вимогами Федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти третього покоління, з урахуванням при викладі матеріалу передбачених стандартом загальнокультурних та професійних компетенцій фахівців із соціальної роботи.

 
Безпека життєдіяльності
Безпека життєдіяльності - Акімов В.А.

У книзі подано аналіз природної та техногенної безпеки, характеристики надзвичайних ситуацій. Розглянуто різного роду впливу на людину, природне середовище й техносферу, що мають місце при надзвичайних ситуаціях. Наведена методологія управління природними та техногенними ризиками.

 
Безпека життєдіяльності
Безпека життєдіяльності - Вишняков В. Д.

Безпека життєдіяльності є міждисциплінарною галуззю наукових знань, що охоплює всі сфери життя та діяльності людини в сучасному світі, схильному до впливу різноманітних і різномасштабних загроз.

 
Безпека життєдіяльності
Безпека життєдіяльності - Вишнякова Я.Д.

Безпека життєдіяльності є міждисциплінарною галуззю наукових знань, що охоплює всі сфери життя та діяльності людини в сучасному світі, схильному до впливу різноманітних і різномасштабних загроз. В запропонованому підручнику розглядаються загальні положення теорії та практики управління ризиками у взаємодії людини з середовищем існування (виробничої, побутової, міської, соціальної та ін) і захисту людини від різних небезпек (природних, техногенних, надзвичайних та ін).

 
Безпека життєдіяльності
Безпека життєдіяльності - Каракеян В.І.

У посібнику узагальнено наукові та практичні досягнення в галузі безпеки життєдіяльності людини в техносфері. Значну увагу приділено оцінці впливу небезпек на людину, методів ідентифікації небезпек техносфери, засобам та способам створення малонебезпечних технічних систем і технологій, а також вибору і застосуванню захисних засобів у небезпечних і Надзвичайно небезпечних умовах життєдіяльності.

 
Безпека життєдіяльності
Безпека життєдіяльності - Лобачов А.І.

Безпосередньою здачі іспиту або заліку по будь-якої навчальної дисципліни завжди передує досить короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ютерною мовою, він повинен "вивести інформацію з довготривалої пам'яті в оперативну", зробити її готовою до негайного і ефективного використання.

 
Безпека життєдіяльності
Безпека життєдіяльності - Нікіфоров Л.Л.

У навчальному посібнику достатньо повно викладено теоретичні знання для освоєння питань безпеки життєдіяльності на підприємствах по переробці сировини тваринного походження.

 
Безпека життєдіяльності для педагогічних та гуманітарних напрямків
Безпека життєдіяльності для педагогічних та гуманітарних напрямків - Соломін В. П.

У виданні розглядаються причини і типи надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру. Детально проаналізовано наслідки надзвичайних ситуацій різного характеру та можливі способи захисту від них.

 
Безпека життєдіяльності. Охорона праці. Т.1
Безпека життєдіяльності. Охорона праці. Т.1  - Бєляков Г.І.

Третє видання підручника включає два томи. Зміст підручника значно розширено, в нього включені додаткові матеріали. складові практичну суть організації робіт з охорони праці та пожежної безпеки на підприємствах, що безпосередньо впливають на зниження травматизму, професійних захворювань, кількості пожеж та збитків від них.

 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>