Повна версія

Головна arrow Право arrow Банківське право

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • склад, структуру і тенденції розвитку правового регулювання відносин у банківській сфері;
 • • закономірності розвитку юридичної практики, в тому числі судової, і се значення в механізмі (системі) правового регулювання;
 • • стан і розвиток міжнародно-правового регулювання та зарубіжного законодавства в банківській сфері;
 • • відповідне галузеве законодавство та (або) механізми функціонування міжгалузевих інститутів;
 • • методологію отримання юридичних знань;

вміти

 • • застосовувати норми права в ситуаціях наявності прогалин, колізій норм, складних взаємодій, вирішувати складні завдання правозастосовчої практики;
 • • аргументувати прийняті рішення, в тому числі, з урахуванням можливих наслідків, передбачити наслідки прийнятих ним рішень;
 • • аналізувати нестандартні ситуації правозастосовчої практики і виробляти різні варіанти рішень;
 • • кваліфіковано тлумачити правові акти в їх взаємодії;
 • • проводити експертизу правових актів, в тому числі, з метою виявлення в них положень, що сприяють створенню умов для прояву корупції;
 • • пояснювати дію норм права їх адресатам;

володіти навичками

 • • складання письмових документів юридичного змісту;
 • • усних виступів з правових питань, в тому числі, в змагальних процедурах, аргументування і відстоювання своєї точки зору в усній полеміці;
 • • ведення дискусії, ділових переговорів, здійснення посередництва з метою досягнення компромісу учасниками юридичної конфлікту, управління колективом;
 • • складання експертних висновків;
 • • консультування з правових питань.
 
<<   ЗМІСТ   >>