Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз рентабельності

Важливим моментом у діяльності підприємства є питання розподілу отриманого прибутку так, щоб цей розподіл призвело до зростання прибутку підприємства надалі. Існують два основних напрями підвищення прибутку - зростання продуктивності праці і зростання продажів.

Як правило, значна частина прибутку спрямовується на фінансування інвестицій в основні засоби і приріст оборотних активів (капіталізація прибутку). Капіталізація чистого прибутку дозволяє розширити діяльність організації за рахунок власних, більш дешевих джерел фінансування. При цьому знижуються фінансові витрати організації на залучення додаткових джерел, на випуск нових акцій. Розміри капіталізації чистого прибутку дозволяють оточити не тільки темпи зростання власного капіталу організації, але і запас фінансової міцності.

Основу такого аналізу становлять факторні моделі рентабельності, які розкривають найважливіші причинно-наслідкові зв'язки показників фінансового стану підприємства та фінансових результатів.

Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому. Їх величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами.

Розрахуємо коефіцієнти для ВАТ "Магніт".

1. Рентабельність продажів:

Я.е продажів = Прибуток від продажів / Виручка.

Рентабельність продажів збільшилася на 4% у звітному періоді. ВАТ "Магніт" має 0,36 руб. прибутку з 1 руб. продажів. Такий рівень рентабельності за звітний рік є високим для чорної металургії.

2. Чиста рентабельність:

Яе = Чистий прибуток / Виручка.

Чиста рентабельність збільшилася у звітному періоді на 9%.

Особливий інтерес для зовнішньої оцінки результативності фінансово-господарської діяльності представляє аналіз рентабельності активів і рентабельності власного капіталу, так як ці показники є найбільш результативними.

3. Економічна рентабельність або рентабельність активів:

Яе = (Чистий прибуток / Середня вартість майна) х 100%. Яе0 = 40 423 931/198 779 196 = 20% - за минулий період; яе (= 71 675 882/276 149 402 = 26% - за звітний період.

Рентабельність активів показує, скільки прибутку організація отримує в розрахунку на 1 руб. свого майна. Рентабельність активів за звітний період зросла на 6%.

4. Рентабельність власного капіталу (дозволяє встановити залежність між величиною інвестуються власних ресурсів і розміром прибутку, отриманого від їх використання):

Яе = (Чистий прибуток / Середня вартість собств. Капіталу) х

х 100%.

Яе0 = 40 423 931/170 502 329 = 24% - за минулий період; Де, = 71675882/207074247 = 35% - за звітний період.

Рентабельність власного капіталу ВАТ "Магніт" "виросла на 11% за звітний період. Тобто наявність прибутку на власний капітал зросла, що є позитивним чинником.

Проаналізувавши показники рентабельності, можна зробити висновок, що за звітний період всі показники рентабельності на ВАТ "Магніт" зросли, що є, безсумнівно, хорошим знаком.

Факторний аналіз прибутку

На величину прибутку організації впливають різні чинники і впливають на фінансово-господарську діяльність організації. Одні з них здійснюють прямий вплив, а інші непрямий вплив через які-небудь показники. Існують зовнішні і внутрішні чинники.

Зовнішні фактори, як правило, не залежать від підприємства або контролю не ім.

Внутрішні чинники залежать від підприємства і контролюються ім. До їх складу входять основні чинники, що визначають сутнісні результати роботи, і фактори, зумовлені порушенням підприємством господарської дисципліни.

На суму чистого прибутку впливають всі показники - фактори, що визначають її:

де Пч - чистий прибуток; В - виручка; С - собівартість; КР - комерційні витрати; УР - управлінські витрати; % АОЛ - відсотки до отримання; % у ||| - відсотки до сплати; ДДР - доходи від участі в інших "організаціях; ДПР - інші доходи; Р || р - інші витрати; ВОНА - відкладені податкові активи; ВОНО - відкладені податкові зобов'язання; НП - поточний податок на прибуток.

Це факторна модель адитивного виду.

Для виробничого підприємства особливо важливо оцінити, за рахунок яких чинників формувалася прибуток від продажів.

Прибуток від продажів визначається як різниця між виручкою від продажу і повною собівартістю. Виручка від продажів залежить не тільки від кількості і якості продукції, а й від структури і цін на окремі види продукції.

Основні чинники формування прибутку від продажів:

  • o кількість і якість продукції;
  • o собівартість продукції;
  • o ціни на продукцію;
  • o структурні зрушення у складі продукції.

Методика розрахунку факторних впливів на прибуток від звичайної діяльності включає 6 етапів.

Етап 1. Розрахунок впливу фактора "виручка від продажу".

Розрахунок впливу цього чинника потрібно розкласти на дві частини. Так як виручка організації - це добуток кількості та ціни реалізованої продукції, то спочатку розрахуємо вплив на прибуток від продажів ціни, за якою продавалася продукція, а потім розрахуємо вплив па прибуток зміни фізичної маси проданої продукції.

Слід зазначити, що основними видами продукції, яку виробляє ВАТ "Магніт", є: чавун, сляби, холоднокатана, гарячекатана, оцинкована, динамная, трансформаторна сталь і сталь з полімерним покриттям.

При проведенні факторного аналізу необхідно враховувати вплив інфляції, яка за звітний рік склав 14% (за даними Росстата). Що стосується підвищення цін на продукцію металургійного виробництва, то за 9 місяців звітного року відбулося безпрецедентне підвищення цін на сталь, однак у зв'язку з кризовими явищами в IV кварталі ціни різко опустилися до рівня цін на початок звітного року. Тому при проведенні аналізу скористаємося тільки даними з інфляції.

Тоді індекс цін] п = 100 + 14/100 = 1,14.

Отже, виручка від продажів у звітному періоді в порівнянних цінах буде дорівнює

де В '- виручка від продажів в порівнянних цінах; В, - виручка від продажу продукції у звітному періоді.

Для ВАТ "Магніт" виручка в порівнянних цінах склала

Отже, виручка від продажу продукції в звітному році в порівнянні з попереднім роком збільшилася за рахунок зростання ціни на 24,8 млрд руб. А збільшення кількості реалізованої продукції призвело до зростання виручки у звітному періоді на 22,4 млрд руб .:

Приріст виручки за рахунок збільшення ціни (якісного фактора) вище, ніж за рахунок збільшення кількості продукції, що є гарним результатом діяльності підприємства.

Етап 2. Розрахунок впливу фактора "ціна".

Для визначення ступеня впливу зміни ціни на зміну суми прибутку від продажів необхідно зробити наступний розрахунок:

де /? у - рентабельність продажів у базисному періоді, тобто рівень прибутку від продажів у відсотках до виручки.

Вплив інфляції у звітному періоді в порівнянні з минулим періодом в середньому на 14% призвело до збільшення суми прибутку від продажів на 7942283 тис. Руб.

Етап 3. Розрахунок впливу фактора "кількість проданої продукції".

Вплив на суму прибутку від продажів зміни кількості проданої продукції можна розрахувати наступним чином:

де ДП - зміна прибутку від продажів під впливом фактора "кількість проданої продукції"; В, і В0 - виручка від продажів відповідно звітному і базисному періоді; ДВ "- зміна виручки від продажів під впливом ціни; и? Ц - рентабельність продажів у базисному періоді, тобто рівень прибутку від продажів у відсотках до виручки.

Таким чином, вплив даного чинника виявилося позитивним, тобто в результаті збільшення в звітному періоді обсягу отриманої виручки в порівнянних цінах сума прибутку від продажів збільшилася на 7168807 тис. руб.

Етап 4. Розрахунок впливу фактора "собівартість проданої продукції".

Розрахунок здійснюється таким чином:

де УС, і УС0 - рівні собівартості в звітному і базисному періодах.

Тут необхідно враховувати, що витрати - це фактори зворотного впливу по відношенню до прибутку.

Ми бачимо, що собівартість у звітному періоді збільшилася на 22,1 млрд руб., Але рівень її по відношенню до виручки від продажів зменшився на 3,13%. Тому економія призвела до збільшення суми прибутку від продажу на 6,3 млрд руб.

Етап 5. Розрахунок впливу фактора "комерційні витрати".

Для розрахунку використовується формула, аналогічна попередній:

де УКР, і УКР0 - рівні комерційних витрат у звітному і базисному періодах.

Економія з комерційних витрат у звітному періоді і зниження їхнього рівня до виручки від продажів на 0,52% призвели до збільшення суми прибутку від продажів на 1060000000 руб.

Етап 6. Розрахунок впливу фактора "управлінські витрати".

Вплив на суму прибутку від продажів величини управлінських витрат можна розрахувати наступним чином:

де УУР, і УУР "- рівні управлінських витрат у звітному і базисному періодах.

Таким чином, зниження управлінських витрат і зниження їх рівня по відношенню до виручки від продажу на 0,07% призвели до збільшення суми прибутку від продажів на 136699 тис. Руб.

Як бачимо, всі розглянуті вище чинники позитивно впливають на прибуток від продажів. Особливо важливо те, що собівартість, а також комерційні та управлінські витрати у звітному періоді призвели до збільшення суми прибутку від продажів.

Інші показники - фактори від операційної та іншої діяльності - не чинять настільки істотного впливу на прибуток як фактори господарської сфери. Їх вплив на суму прибутку можна бачити в колонці "Відхилення" табл. 4.1.

Узагальнимо вплив усіх чинників, розділивши їх на фактори прямого і зворотного впливу на прибуток (табл. 4.2).

Таблиця 4.2. Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток ВАТ "Магніт"

Показники-фактори

Сума, тис. Руб.

1. Кількість проданої продукції

+7 168 807

2. Зміна цін на реалізовану продукцію

+7 942 283

3. Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

+6 312702

4. Комерційні витрати

+ 1058047

5. Управлінські витрати

+ 136699

6. Відсотки до отримання

+2 156556

7. Відсотки до сплати

-1912399

8. Доходи від участі в інших організаціях

+28 624 399

9. Інші доходи

+42 624 505

10. Інші витрати

-57192454

11. Відкладені податкові активи

+516 030

12. Відкладені податкові зобов'язання

-2210860

13. Поточний податок на прибуток

-3582003

Сукупний вплив чинників

+31 642 312

За сукупністю фактори роблять позитивний вплив на прибуток. Тобто загалом її збільшують.

Проаналізуємо коефіцієнт співвідношення доходів і витрат. Він визначається за формулою

К = Всі доходи / Всі витрати.

Діяльність підприємства вважається ефективною, якщо даний коефіцієнт більше 1.

Для ВАТ "Магніт" цей коефіцієнт = 1,256 у звітному періоді і 1,212 у попередньому періоді, що говорить про збільшення коефіцієнта співвідношення доходів і витрат, хоча і невеликому. Діяльність підприємства можна вважати ефективною за цим показником.

Факторний аналіз рентабельності

Так як показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому і це найважливіший показник ефективності, то необхідно провести факторний аналіз рентабельності.

За даними Звіту про прибутки і збитки можна проаналізувати вплив факторів на зміну показників рентабельності.

Рентабельність продажів (7? ") Дорівнює:

З цієї факторної моделі випливає, що на рентабельність продажів впливають ті ж фактори, які впливають на прибуток від продажів. Визначимо, як кожен фактор вплинув на рентабельність продажів.

1. Вплив зміни виручки від продажів на рентабельність продажів.

де В (і В0 - виручка звітного і базисного періодів; С, і С0 - звітна та базисна собівартість; КР, і КР0 - звітні та базисні комерційні витрати; УР, і УР0 - звітні та базисні управлінські витрати.

Збільшення виручки від продажу товарів призвело до збільшення рентабельності продажів на 15,86%.

2. Вплив зміни собівартості на рентабельність продажів.

Підвищення собівартості в звітному періоді призвело до зниження рентабельності продажів на 10,91%

3. Вплив зміни комерційних витрат на рентабельність продажів.

Збільшення комерційних витрат призвело до зниження рентабельності продажів на 0,85%.

4. Вплив зміни управлінських витрат на рентабельність продажів.

Рентабельність продажів звітного періоду збільшилася в порівнянні з рентабельністю продажів минулого періоду на 3,72%.

Основний фактор, що вплинув на рентабельність продажів у звітному періоді, - збільшення виручки від продажів.

 
<<   ЗМІСТ   >>