Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Проведення аналізу форми № 3 "Звіт про зміни капіталу"

Капітал організації - це джерело фінансування фінансово-господарської діяльності. Величина сукупного капіталу організації, як зазначалося вище, відображається в пасиві Бухгалтерськогобалансу. Сукупний капітал складається з власного і позикового.

Цілі даного етапу аналізу:

 • o аналіз руху власного капіталу;
 • o аналіз руху позикового капіталу;
 • o аналіз руху пасивного капіталу.

Джерела інформації: форма № 3 "Звіт про зміни капіталу", форма № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу", дані синтетичного та аналітичного обліку.

У формі № 3 "Звіт про зміни капіталу" (Додаток № 3) відображається інформація про стан і рух власного капіталу організації. А у формі № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу" (Додаток № 5) є інформація про стан і рух позикового капіталу.

Для аналізу та обгрунтування оптимальної структури коштів фінансування доцільно використовувати наступну класифікацію.

 • o зовнішні (за рахунок емісії акцій) джерела коштів;
 • o внутрішні (за рахунок частини прибутку) джерела коштів;
 • o кредити банків, позики інших організацій, кошти, що надходять за рахунок випуску корпоративних облігацій, бюджетні асигнування та ін.

Все це дозволяє аналітикам врахувати специфічні цілі, які стоять окремо перед власниками організації і її кредиторами.

Для аналізу структури та динаміки джерел коштів (капіталу) організації складена табл. 3.9.

Таблиця 3.9. Аналіз структури та динаміки основних джерел фінансування ВАТ "Сталь"

Аналіз структури та динаміки основних джерел фінансування ВАТ

Дані табл. 3.9 показують, що внутрішні джерела фінансування фінансово-господарської діяльності організації в звітному періоді збільшилися і їх приріст склав 24,4%. Проте їх частка знизилася за звітний період на 4,18%. Позикові джерела фінансування збільшилися у звітному періоді в основному за рахунок банківських кредитів, а їх частка до загальної суми коштів фінансування виросла в 1,8 рази.

Рекомендації: ВАТ "Сталь" необхідно посилити контроль за своєчасністю погашення кредитів банку.

Зміни в капіталі організації проходять в результаті операцій з власниками, приобретающими випущені у звітному періоді акції, на користь яких нараховуються та виплачуються дивіденди, а також за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, уцінки і дооцінки різних видів майна. У загальному вигляді ці зміни виражаються у зміні чистих активів за звітний період. Зміни власного капіталу виникають в результаті:

 • o розрахунків з власниками по дивідендах і емісії акцій;
 • o накопиченої (нерозподіленого) прибутку;
 • o змін в обліковій політиці.

Для того щоб проаналізувати стан і рух власного капіталу підприємства необхідно скласти наступну аналітичну таблицю (табл. 3.10).

Таблиця 3.10. Аналіз руху власного капіталу ВАТ "Сталь", млн руб.

Аналіз руху власного капіталу ВАТ

У табл. 3.10 розраховані показники руху капіталу.

1. Коефіцієнт надходження:

2. Коефіцієнт вибуття:

Дані таблиці 3.10 показують, що у ВАТ "Сталь" за звітний рік у складі власного капіталу найбільшими темпами збільшувалася нерозподілений прибуток (128,3%). Рух додаткового капіталу було незначним.

Аналізуючи власний капітал, необхідно звернути увагу на співвідношення коефіцієнтів надходження і вибуття. Значення коефіцієнтів надходження перевищують значення коефіцієнта вибуття, значить, у ВАТ "Сталь" йде процес нарощування власного капіталу.

Рекомендації: ВАТ "Стати" бажано зберігати сталу тенденцію нарощування власного капіталу.

 
<<   ЗМІСТ   >>