Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз платоспроможності та ліквідності за даними бухгалтерської (фінансової) звітності

Платоспроможність підприємства - це здатність своєчасно і в повному обсязі погашати свої фінансові зобов'язання.

Ліквідність - здатність окремих видів майнових цінностей звертатися в грошову форму без втрат своєї балансової вартості.

Поняття платоспроможності і ліквідності близькі за змістом, але не ідентичні. При досить високому рівні платоспроможності підприємства його фінансовий стан характеризується як стійке. У той же час високий рівень платоспроможності не завжди підтверджує вигідність вкладень коштів в оборотні активи.

Стійке фінансове становище підприємства є найважливішим чинником його застрахована ™ від можливого банкрутства. З цих позицій важливо знати, наскільки платоспроможне підприємство і яка ступінь ліквідності його активів.

Мета даного етапу аналізу - оцінка здатності підприємства виконувати свої короткострокові (поточні) зобов'язання, тобто розплачуватися по "виставленими рахунками".

Джерело інформації - форма № 1 "Бухгалтерський баланс".

Слід проаналізувати динаміку всіх коефіцієнтів ліквідності і порівняти отримані значення коефіцієнтів з нормативними.

Високе значення даних коефіцієнтів свідчить про стійке фінансове становище підприємства, низька їх значення - про можливі проблеми з готівкою і утрудненнях в подальшої операційної діяльності. І той же час велике значення коефіцієнтів свідчить про невигідному вкладенні коштів в оборотні активи.

В організації ВАТ "Сталь" розраховують наступні показники платоспроможності та ліквідності:

  • 1) коефіцієнт поточної платоспроможності (покриття);
  • 2) коефіцієнт проміжної платоспроможності та ліквідності;
  • 3) коефіцієнт абсолютної ліквідності.

При обчисленні фінансових показників платоспроможності та ліквідності за базу для розрахунку приймається сума короткострокових зобов'язань підприємства.

1. Коефіцієнт поточної платоспроможності (покриття) розраховується як відношення фактичної вартості оборотних активів підприємства у вигляді грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень, запасів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів до суми термінових зобов'язань підприємства, що включають короткострокові кредити, позики, різну кредиторську заборгованість. Він характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними коштами для ведення господарської діяльності та погашення його термінових зобов'язань.

Цей коефіцієнт використовують як один з основних показників платоспроможності та ліквідності, так як він показує, якою мірою короткострокові зобов'язання підприємства покриваються сто оборотними активами, здатними, як передбачається, перетворитися в грошову форму в терміни, що співпадають з погашенням боргів.

Підприємство, що відчуває фінансові труднощі, починає повільніше погашати наявні у нього борги, "проїдати" виручку від поточної діяльності, по можливості вдаватися до використання позикових коштів. Короткострокова заборгованість у зв'язку з цим може рости більш швидко, ніж оборотні активи, що призведе до зниження коефіцієнта платоспроможності та ліквідності.

Якщо у підприємства з року в рік спостерігається нестача обігових коштів, то ситуація носить ризикований характер. Це може свідчити про іммобілізації оборотних коштів для інвестиційної діяльності.

Іммобілізація обігових коштів виправдана в розмірах, що не приводять до скорочення основної діяльності; в іншому випадку вона призводить до зниження платоспроможності підприємства та складнощів в здійсненні ним операційної діяльності.

Отже, розрахуємо коефіцієнт поточної платоспроможності (покриття):

Коефіцієнт покриття на оремо підприємстві становить:

на початок року: 33 363/6739 = 4,95; на кінець року: 44 364/9133 = 4,85.

Отримані показники свідчать про те, що знаходяться у підприємства оборотні кошти дозволяють погасити борги за короткостроковими зобов'язаннями.

2. Коефіцієнт проміжної платоспроможності та ліквідності дозволяє краще, ніж коефіцієнт поточної ліквідності, оцінити платоспроможність, так як включає при розрахунку до складу активів їх найбільш ліквідну частину. За допомогою цього коефіцієнта можна визначити, які можливості підприємства погасити короткострокові зобов'язання наявними грошовими коштами, фінансовими вкладеннями або залученням для її погашення дебіторської заборгованості. Він розраховується як відношення суми грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості до суми короткострокової кредиторської заборгованості. Запаси, вимушений продаж яких може принести збитки, при розрахунку цього коефіцієнта виключаються:

= (Стор. 260 + стор. 250 + стор. 240) / стор. 690.

Коефіцієнт проміжної платоспроможності та ліквідності на оремо підприємстві становить:

на початок року: (3968 + 10 309 + 11 249) / 6739 = 3,79; на кінець року: (12 033 + 4986 + 17 060) / 9133 = 3,73.

Судячи але значенням цього коефіцієнта, можна сказати, що для погашення короткострокових боргів організації досить ліквідних активів.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Він визначається відношенням коштів і короткострокових фінансових вкладень до всієї суми короткострокових боргів підприємства. Чим вище його величина, тим більше гарантія погашення боргів:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на нашому підприємстві становить:

на початок року: (3968 + 10 309) / 6739 = 2,12; на кінець року: (12 033 + 4986) / 9133 = 1,86.

Нормальне обмеження Кг |> 0,2, розповсюджене в економічній літературі, означає, що щодня підлягають погашенню 20% короткострокових зобов'язань підприємства. Іншими словами, у разі підтримки залишку коштів на рівні звітної дати (переважно за рахунок забезпечення рівномірного надходження платежів від контрагентів) короткострокова заборгованість, що має місце на звітну дату, може бути погашена за 5 днів.

У розглянутій організації коефіцієнт абсолютної ліквідності набагато вище нормального обмеження. З цього можна зробити висновок, що короткострокові зобов'язання можуть бути погашені за рахунок наявної готівки.

Зведемо розраховані коефіцієнти в табл. 3.4.

Таблиця 3.4. Аналіз коефіцієнтів платоспроможності ВАТ "Сталь"

Аналіз коефіцієнтів платоспроможності ВАТ

З даних табл. 3.4 випливає, що на основі аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ "Сталь" можна зробити висновок, що це організація з нормальним (стійким) фінансовим станом. Її фінансові коефіцієнти повністю задовольняють умовам нормального обмеження, але за звітний рік відбулося їх незначне зниження.

Коефіцієнти ліквідності не тільки дають різнобічну характеристику платоспроможності підприємства при різному ступені обліку ліквідних активів, а й відповідають інтересам різних зовнішніх користувачів аналітичної інформації. Так, для постачальників товарів найбільш цікавий коефіцієнт абсолютної ліквідності (КХ)). Банк, що кредитує дане підприємство, більше уваги приділяє коефіцієнту проміжної платоспроможності та ліквідності (Кл). Потенційні і дійсні акціонери підприємства більшою мірою оцінюють платоспроможність підприємства за коефіцієнтом покриття (Кп).

 
<<   ЗМІСТ   >>