Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аналіз фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Аналіз фінансової звітності - Кір'янова З.В.

Підручник підготовлений у відповідності з державним освітнім стандартом вищої професійної освіти третього покоління.

На основі діючих нормативних документів визначено сутність фінансової звітності, її склад, зміст і порядок формування показників. На цифровому прикладі детально викладається методика аналізу річної звітності з урахуванням сучасних вимог ринкової економіки. Показано можливості використання результатів аналізу для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень на різних рівнях управління.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей вузів, а також для практичних працівників - бухгалтерів, аудиторів, фінансових менеджерів, підприємців і керівників організацій.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ Нормативне і законодавче регулювання бухгалтерського обліку та звітностіДокументи нормативно-правового регулюванняДокументи нормативно-методологічного регулюванняДокументи консультативно-методичного характеру Склад, зміст і основні вимоги, пропоновані до бухгалтерської (фінансової) звітності Роль і значення МСФЗ в гармонізації системи бухгалтерського обліку Методи, способи і прийоми аналізу бухгалтерської (фінансової) звітностіВизначення тренда рядуВизначення періодичної складовоїДослідження випадкової складовоїПрогноз динаміки ряду ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ Порядок складання бухгалтерської (фінансової) звітностіПеревірка записів на рахунках бухгалтерського облікуПорядок виправлення виявлених помилок Зміст форм бухгалтерської (фінансової) звітності Зміст форми № 1 "Бухгалтерський баланс"Актив БухгалтерськогобалансуПасив Бухгалтерськогобалансу Зміст форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки" Зміст форми № 3 "Звіт про зміни капіталу"Розділ I "Зміни капіталу"Розділ II "Резерви"Розділ "Довідки" Зміст форми № 4 "Звіт про рух грошових коштів"Фінансова діяльність Зміст форми № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу"Розділ "Нематеріальні активи"Розділ "Основні засоби"Розділ "Прибуткові вкладення в матеріальні цінності"Розділ "Витрати на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи"Розділ "Витрати на освоєння природних ресурсів"Розділ "Фінансові вкладення"Розділ "Дебіторська та кредиторська заборгованість"Розділ "Витрати але звичайних видах діяльності (за елементами витрат)"Розділ "Забезпечення"Розділ "Державна допомога" Зміст форми № 6 "Звіт про цільове використання отриманих коштів" Взаємозв'язок показників форм бухгалтерської звітності МЕТОДИКА АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ Вплив галузевих особливостей на проведення аналізу бухгалтерської (фінансової) звітностіХарактеристика об'єкта дослідження Аналіз фінансового стану організації за даними бухгалтерської (фінансової) звітності Структурний аналіз бухгалтерської (фінансової) звітності Аналіз платоспроможності та ліквідності за даними бухгалтерської (фінансової) звітності Аналіз фінансової стійкості за даними бухгалтерської (фінансової) звітності Аналіз ділової активності та рентабельності за даними бухгалтерської (фінансової) звітностіКороткий аналітичне висновок Аналіз ринкової активності підприємства Проведення аналізу форми № 3 "Звіт про зміни капіталу" Проведення аналізу форми № 4 "Звіт про рух грошових коштів" Проведення аналізу форми № 5 "Додаток до бухгалтерського балансу" Аналіз нематеріальних активів Аналіз основних засобів Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості Аналіз витрат по звичайних видах діяльності АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Інформативність форми № 2 "Звіт про прибутки і збитки"Відображення у формі № 2 інших доходів і витратПрипинення діяльностіРозділ "Доходи і витрати по звичайних видах діяльності"Розділ "Інші доходи і витрати"Розділ "Розшифровка окремих прибутків і збитків" Аналіз фінансових результатів з урахуванням галузевих особливостейАналіз обсягу виробництва продукціїАналіз якості продукціїАналіз обсягу реалізації продукціїАналіз фінансових результатів і рентабельностіАналіз рентабельностіФакторний аналіз прибутку Факторний аналіз рентабельності Аналіз інвестиційної привабливості АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МСФЗ Особливості складання звітності за МСФЗСклад фінансової звітності. Обов'язкові компонентиПодання додаткової інформаціїПроміжна звітністьОсновні правила складання фінансової звітностіСумлінне уявленняСуттєвістьЗалік статейПорівняльна інформаціяЕлементи фінансової звітності Основні відмінності між російською системою бухгалтерського обліку та МСФЗВизначення бухгалтерської (фінансової) звітностіМета бухгалтерської (фінансової) звітностіЗвітний період і звітна датаПроміжна звітністьДопущенняДопущення майнової відокремленостіДопущення безперервності діяльності та послідовності застосування облікової політикиДопущення тимчасової визначеності фактів господарської діяльностіЯкісні характеристики Особливості формування показників звітності за МСФЗБалансЗвіт про прибутки і збиткиЗвіт про зміни капіталуЗвіт про рух грошових коштівПояснення до звітності Способи формування звітності відповідно до МСФЗТрансформаціяВедення обліку відповідно до МСФЗФактори, що визначають спосіб складання звітності Аналіз фінансового стану із застосуванням МСФЗ ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ СЕГМЕНТАРНОЇ ТА КОНСОЛІДОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ Специфіка сегментарної звітності та її аналіз Використання інформації за сегментами бізнесу в управлінні Розкриття інформації за сегментами відповідно до російських і міжнародних стандартів Аналіз звітності за сегментамиАналіз фінансових результатів за сегментами діяльностіАналіз рентабельності сегментів діяльності Завдання і принципи складання управлінської сегментарної звітності Особливості аналізу зведеної (консолідованої) звітності Поняття зведеної (консолідованої) звітностіОсобливості складання консолідованої фінансової звітностіПодання консолідованої фінансової звітностіПублікація консолідованої фінансової звітності Аналіз консолідованої звітності ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ (ФІНАНСОВОЇ) ЗВІТНОСТІ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Бухгалтерський облік і аналіз в системі управління фірмою Антикризове управління підприємствомПоказники і чинники фінансової неспроможності підприємстваМетоди діагностики банкрутстваРегулювання кризового стану підприємства Автоматизація аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності
 
>>