Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Порівняння стандартів, пов'язаних з поданням звітів

МСФЗ та US GAAP в чому схожі в частині подання фінансової звітності. Наприклад, ці системи вимагають, щоб повний комплект фінансової звітності включав в себе:

  • - Звіт про фінансове становище;
  • - Звіт про сукупні прибутки;
  • - Звіт про зміни в капіталі;
  • - Звіт про рух грошових коштів;
  • - Облікова політика і пояснень;
  • - Початковий звіт про фінансове становище.

Обидві концепції вимагають підготовки звітності на основі принципу нарахування. МСФЗ та US GAAP використовують аналогічні принципи щодо питань суттєвості і послідовності, які компанії повинні враховувати при підготовці своєї фінансової звітності. Відмінності між системами, як правило, виникають на рівні конкретних вказівок. Нижче в порівняльних Таблицях відображені відмінності в побудові різних видів звітів між МСФЗ та US GAAP.

Таблиця 7.1

Балансовий звіт про фінансове становище

МСФЗ

US GAAP

Активи та зобов'язання відображаються або по спадної, або але зростання ліквідності

Статті балансу повинні бути представлені за ступенем зменшення ліквідності

Таблиця 7.2

Звіт про сукупні доходи

МСФЗ

US GAAP

Немає строго певного формату, можливі два підходи до класифікації видатків: та їх сутності або за функціями

Представляється в одноступенчатом (поділ на доходи і витрати) або многоступенчатом форматі (операційний і неопераційний фінансовий результат)

Таблиця 7.3

Звіт про рух грошових коштів

МСФЗ

US GAAP

Звіт складається прямим або непрямим методом. До складу грошових коштів включаються овердрафти (кредитування банком клієнта для оплати ним розрахункових документів при недостатності або відсутності на розрахунковому рахунку клієнта - позичальника коштів) та грошові еквіваленти з терміном погашення до трьох місяців

Звіт складається прямим або непрямим методом. Овердрафти на відміну від короткострокових еквівалентів не включаються до складу грошових коштів

Таблиця 7.4

Звіт про зміни капіталу

МСФЗ

US СААР

Статті в звіті подано детально за видами власного капіталу

Така деталізація, як за МСФЗ, не потрібно - дані у звіті відображаються сумарно

 
<<   ЗМІСТ