Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Практикум з підготовки консолідованого звіту про фінансовий стан групи

ЗАВДАННЯ 5.1

Умови: В табл. 5.32 і 5.33 наведені звіти материнської компанії Mother і дочірньої компанії Daughter на 31 грудня 2011 р У 2011 р компанія Mother придбала всі акції компанії Daughter за 120 тис. Дол. Дебіторська та кредиторська заборгованості компаній Mother і Daughter утворилися не в результаті розрахунків між цими компаніями, а при розрахунках з третіми особами, що не входять в групу.

Таблиця 5.32

Звіт про фінансовий стан материнської компанії Mother по станом на 31.12.2011, тис. Дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Статті

Сума

Статті

Сума

Інвестиції в дочірні суспільства

120

Акціонерний

капітал

230

Дебіторська заборгованість

30

Нерозподілений

прибуток

25

Інші чисті активи

165

Кредиторська заборгованість

40

Інші зобов'язання

20

РАЗОМ:

315

РАЗОМ:

315

Таблиця 5.33

Звіт про фінансовий стан дочірньої компанії Daughter станом на 31.12.2011, тис. Дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Статті

Сума

Статті

Сума

Дебіторська заборгованість

60

Акціонерний капітал

95

Інші чисті активи

85

Нерозподілений прибуток

10

Кредиторська заборгованість

25

Інші зобов'язання

15

РАЗОМ:

145

РАЗОМ:

145

Завдання: Підготувати консолідований звіт за станом на 31 грудня 2011 р

Рішення: Для виконання завдання зручно побудувати робочу таблицю по складанню консолідованого звіту про фінансовий стан групи на 31 грудня 2011 г. (додаток 3).

Процедура построчного підсумовування Однойменні статті звітів про фінансове становище материнською і дочірньою компаній підсумовуються (додаток 3).

Процедура елімінування елімінування підлягають:

 • 1) стаття "Інвестиції головного суспільства в дочірнє товариство" у розмірі 100% статутного капіталу дочірнього товариства:
 • 95 тис. Дол. + 10 тис. Дол. = 105 тис. Дол .;
 • 2) статті дебіторської та кредиторської заборгованості не елімінуються, так як ці заборгованості утворені в результаті розрахунків поза групою.

Процедура розрахунку гудвілу

Формула розрахунку гудвілу:

Гудвіл = (СП - ЧА) x ДП - ОГ,

де СП - вартість покупки; ЧА - чисті активи купується компанії на дату покупки; ДП - частка покупця в компанії, що купується,%; ОГ - знецінення гудвілу.

Гудвіл = (120 тис. Дол. - 105 тис. Дол.) X 100% = 15 тис. Дол.

Процедура складання консолідованого звіту

З робочої таблиці (додаток 3) видно, що звіт, отриманий в результаті построчного підсумовування, коригується з урахуванням виробленого елімінування та розрахунку гудвілу.

Консолідований звіт компанії представлений в табл. 5.34.

Таблиця 5.34

Консолідований звіт про фінансове становище компанії Mother станом на 31.12.2011, тис. Дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Статті

Сума

Статті

Сума

Інвестиції в дочірні суспільства

-

Акціонерний капітал

230

Ділова репутація

15

Дебіторська заборгованість

90

Нерозподілений

прибуток

25

Інші чисті активи

250

Кредиторська заборгованість

65

Інші зобов'язання

35

РАЗОМ:

355

РАЗОМ:

355

ЗАВДАННЯ 5.2

Умови ті ж, що і в задачі 5.1. Підготувати консолідований звіт за станом на 31 грудня 2011 р враховуючи наступне:

 • - Гудвіл з дати придбання знецінився на 3 тис. Дол .;
 • - Компанія Mother має заборгованість перед компанією Daughter у розмірі 40 тис. Дол. По постачаннях товарної продукції;
 • - Компанія Daughter має заборгованість перед компанією Mother у розмірі 25 тис. Дол. По сплаті відсотків за кредит.

Рішення: Для виконання даного завдання зручно побудувати робочу таблицю але складанню консолідованого звіту про фінансовий стан групи на 31 грудня 2011 г. (додаток 4).

Процедура построчного підсумовування

Однойменні статті звітів про фінансове становище материнською і дочірньою компаній підсумовуються (додаток 4).

Процедура елімінування

 • 1. елімінування підлягає стаття участі головного товариства у статутному капіталі дочірнього у розмірі 100% статутного капіталу дочірнього товариства:
 • 95 тис. Дол. + 10 тис. Дол. = 105 тис. Дол.
 • 2. елімінування підлягають статті дебіторської заборгованості компанії Mother та кредиторської заборгованості компанії Daughter в сумі 40 тис. Дол.
 • 3. елімінування підлягають статті дебіторської заборгованості компанії Daughters кредиторської заборгованості компанії Mother в сумі 25 тис. Дол.

Процедура розрахунку гудвілу

Гудвіл = (120 тис. Дол. - 105 тис. Дол.) X 100% - 3000 дол. = 12 тис. Дол.

Відображення в обліку знецінення гудвілу:

Дт Нерозподілений прибуток

Кт Ділова репутація 3 тис. Дол.

Процедура складання консолідованого звіту

З робочої таблиці (додаток 4) видно, що звіт, отриманий в результаті построчного підсумовування, коригується з урахуванням виробленого елімінування та розрахунку гудвілу.

Консолідований звіт компанії представлений в табл. 5.35.

Таблиця 5.35

Консолідований звіт про фінансове становище компанії Mother станом на 31.12.2011, тис. Дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Статті

Сума

Статті

Сума

Інвестиції в дочірні суспільства

-

Акціонерний капітал

230

Ділова репутація

12

Дебіторська заборгованість

25

Нерозподілений

прибуток

22

Інші чисті активи

250

Кредиторська заборгованість

-

Інші зобов'язання

35

РАЗОМ:

287

РАЗОМ:

287

ЗАВДАННЯ 5.3

У табл. 5.36 і 5.37 наведені звіти материнської компанії Mother і дочірньої компанії Daughter на 31 грудня 2010 р У 2008 р компанія Mother придбала 75% акцій компанії Daughter за 84 тис. Дол. Дебіторська та кредиторська заборгованості компаній Mother і Daughter утворилися не в результаті розрахунків між цими компаніями, а при розрахунку з третіми особами, що не входять в групу.

Таблиця 5.36

Звіт про фінансовий стан материнської компанії Mother станом на 31.12.2011, тис. Дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Статті

Сума

Статті

Сума

Інвестиції в дочірні суспільства

84

Акціонерний капітал

230

Дебіторська заборгованість

30

Нерозподілений прибуток

25

Інші чисті активи

165

Кредиторська заборгованість

4

Інші зобов'язання

20

РАЗОМ:

279

РАЗОМ:

279

Таблиця 5.37

Звіт про фінансовий стан дочірньої компанії Daughter станом на 31.12.2011, тис. Дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Статті

Сума

Статті

Сума

Дебіторська заборгованість

60

Акціонерний капітал

95

Інші чисті активи

85

Нерозподілений прибуток

10

Кредиторська заборгованість

25

Інші зобов'язання

15

РАЗОМ:

145

РАЗОМ:

145

Рішення: Для виконання завдання зручно побудувати робочу таблицю по складанню консолідованого звіту про фінансовий стан групи на 31 грудня 2011 г. (додаток 5).

Процедура построчного підсумовування

Однойменні статті звітів про фінансове становище материнською і дочірньою компаній підсумовуються (додаток 5).

Процедура елімінування

Елімінування підлягає стаття участі головного товариства у статутному капіталі дочірнього у розмірі 75% статутного капіталу дочірнього суспільства. Власний капітал дочірнього товариства дорівнює 105 тис. Дол. (95 тис. Дол. + 10 тис. Дол.).

Розрахунок частки меншості:

ДМ = (КК + ДК + РК + НП) x (1 - ДП),

де КК - статутний капітал дочірніх компаній; ДК - додатковий капітал дочірніх компаній; РК - резервний капітал дочірніх компаній; НП - нерозподілений прибуток дочірніх компаній; ДП - частка покупця в отримуваних компаніях (коефіцієнт); ДМ - частка меншості.

ДМ = 105 тис. Дол. X 0,25 = 26,25 тис. Дол.

Елімінування підлягає сума 78,75 тис. Дол. (105 тис. Дол. - 26,25 тис. Дол.).

У власному капіталі дочірнього суспільства частка меншості розподіляється наступним чином:

КК: 95 тис. Дол. X 0,25 = 23,75 тис. Дол.

НП: 10 тис. Дол. X 0,25 = 2,5 тис. Дол.

Статті дебіторської та кредиторської заборгованості не елімінуються, так як ці заборгованості утворені в результаті розрахунків поза групою.

Процедура розрахунку гудвілу

Гудвіл = (84 тис. Дол. - 78,75 тис. Дол.) X 100% = 5,25 тис. Дол.

Процедура складання консолідованого звіту

З робочої таблиці (додаток 5) видно, що звіт, отриманий в результаті построчного підсумовування, коригується з урахуванням виробленого елімінування, розрахунку гудвілу і частки меншості.

Консолідований звіт компанії представлений в табл. 5.38.

Таблиця 5.38

Консолідований звіт про фінансове становище компанії Mother станом на 31.12.2011, тис. Дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Статті

Сума

Статті

Сума

Інвестиції в дочірні суспільства

Акціонерний капітал

230

Ділова репутація

5,25

Дебіторська заборгованість

90

Нерозподілений прибуток

25

Частка меншості

26,25

Інші чисті активи

250

Кредиторська заборгованість

29

Інші зобов'язання

35

РАЗОМ:

345,25

РАЗОМ:

345,25

 
<<   ЗМІСТ   >>