Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МСФЗ (IAS) 33 "Прибуток на акцію"

Аналог в Росії: наказ Мінфіну Росії від 21 березня 2000 № 29н "Методичні рекомендації щодо розкриття інформації про прибуток, що припадає на одну акцію".

Даний стандарт замінює собою МБС (IAS) 33, випущений в 1997 р Підприємство слід застосовувати ці зміни, пов'язані з включенням нових пунктів, що стосуються особливостей побудови звітності, щодо річних періодів, починаючи 1 січня 2009

Метою цього Стандарту полягає у визначенні правил розрахунку прибутку на акцію компанії. Показник прибутку на акцію має велике значення при визначенні динаміки розвитку компанії, тобто даний показник застосовується в аналітичних і управлінських цілях при визначенні стратегії розвитку бізнесу. Для інвесторів при оцінці вартості їх інвестицій в акціонерний капітал даний показник є ключовим. Інвесторів цікавить, яка величина доходу від своїх вкладень. Цей показник безпосередньо впливає на величину одержуваних дивідендів власниками. Подібну оцінку можна зробити тільки шляхом застосування показника прибутку на акцію, так як абсолютна величина прибутку не дозволяє оцінити зростання прибутковості інвестицій за звітний період. У російському обліку аналогом є наказ

Мінфіну Росії від 21 березня 2000 № 29н, однак МСФЗ 33 більш деталізований.

Стандарт IAS 33 застосовується організаціями, що мають або розміщувати звичайні акції або потенційні звичайні акції на відкритих ринках цінних паперів. Компаніям забороняється представляти інформацію про прибуток на акцію в консолідованій фінансовій звітності.

Визначення

Звичайна акція (ОА) - це пайовий інструмент, що має нижчий статус (субординований) по відношенню до всіх інших класів пайових інструментів.

Фінансовий інструмент - це будь-який договір, в результаті якого виникає фінансовий актив у однієї компанії і фінансове зобов'язання або пайовий інструмент - в іншої.

Конвертований інструмент - це фінансовий інструмент (пайовий інструмент), який дасть його власнику право отримати звичайні акції (наприклад, привілейовані акції, конвертовані в звичайні акції).

Базовий прибуток на акцію

Абсолютна величина прибутку не відображає ефективності випущених акцій, тому стандартом введена така розрахункова величина, як базовий прибуток на акцію (БПА). Вона розраховується шляхом ділення прибутку або збитку, що припадають на власників звичайних акцій материнської організації (чисельник), на середньозважену кількість звичайних акцій в зверненні (знаменник) протягом періоду.

БПА = ЧП (У) ОА / Скоа,

де БПА - базова прибуток на акцію; ПП (У) ОА - чистий прибуток (збиток) за період, що припадає на власників звичайних акцій; Скоа - середньозважена кількість звичайних акцій за звітний період.

ПРИКЛАД 4.6

Умови: Компанія EPS розміщує звичайні акції на відкритих ринках цінних паперів. Чистий прибуток компаній у 2011 р склала 6 млн дол. Оголошені дивіденди але привілейованими акціями - 3 млн дол., Число звичайних акцій, що перебувають в обігу за станом на 01.01.2011 - 3 млн шт., Змін кількості звичайних акцій в обігу протягом періоду не було.

Завдання: Визначити БПА за 2011 р

Рішення: Базовий прибуток на акцію визначається за формулою

БПА = ЧП (У) ОА / Скоа

ПП (У) ОА - 6 - 3 = 3 млн шт.

БПА 2011 = 3 млн дол. / 3 млн шт. = 1 руб / шт.

Поняття середньозваженої кількості звичайних акцій

Для розрахунку базової прибутку на акцію кількість звичайних акцій повинна дорівнювати середньозваженому кількості звичайних акцій, що перебувають в обігу протягом періоду. "Зважування" кількості акцій проілюстровано наступним прикладом.

ПРИКЛАД 4.7

Умови: Компанія EPS до емісії мала 400 акцій.

1 квітня 2011 вона здійснила емісію акцій у кількості 50 шт.

Завдання: Розрахувати Скоа за 2011 р

Рішення:

Кількість акцій до емісії: 400 x 3/12 = 100 шт.

Кількість акцій після емісії: 450 x 9/12 = 337,5 шт.

Скоа: 100 + 337,5 = 437,5 шт.

На практиці склалися два методи розрахунку середньозваженої кількості звичайних акцій за звітний період (Скоа). Розглянемо їх.

Метод 1 (метод множинних змін капіталу)

Якщо у компанії протягом звітного періоду кількість акцій, що перебувають в обігу, змінюється, для розрахунку Скоа застосовується метод множинних змін капіталу, який складається з наступних кроків:

  • o підрахунок кількості акцій в обігу на початок року;
  • o визначення всіх дат, коли відбувалася зміна кількості акцій в обігу;
  • o визначення кількості акцій на кожну дату;
  • o коригування кількості акцій на тривалість кожного періоду між змінами;
  • o за наявності пільгової емісії помножити всі попередні результати на коефіцієнт пільгової емісії.

Розрахунок Скоа методом 1 виконується за наступною формулою:

Скоа = Z (f l x КОА,),

де КОА i - кількість ОА на початок періоду та на дату після кожної зміни (кожен випуск і викуп окремо); f i - відповідний зважений тимчасової коефіцієнт; / - Кількість днів (місяців) з моменту зміни до кінця періоду / кількість днів (місяців) у періоді; i - кількість змін у КОА + 1.

Метод 2

Розрахунок Скоа методом 2 виконується за наступною формулою:

Скоа = КОА поч + f разм x КОА разм x f викуп x КОА викуп,

де КОА поч, КОА разм, КОА викуп, - кількість ОА на початок періоду, розміщених, викуплених протягом періоду (кожен випуск і викуп окремо); f разм, f викуп - відповідний зважений тимчасової коефіцієнт; f - кількість днів (місяців) з моменту зміни до кінця періоду / кількість днів (місяців) у періоді.

ПРИКЛАД 4.8

Умови: Компанія EPS розміщує звичайні акції на відкритих ринках цінних паперів. Дані про звичайних акціях компанії за 2011 р наведено в табл. 4.16.

Таблиця 4.16

Дані про звичайних акціях компанії EPS

Дата

Показники

Звичайні акції, млн шт.

Випущено

акцій

Разом

акцій

01.01.2011

Залишок акцій на початок року

-

3000

01.04.2011

Емісія акцій за ринковою ціною

800

+3800

01.07.2011

Емісія акцій за ринковою ціною

300

+4100

Завдання: Визначити Скоа за 2011 р двома методами.

Рішення:

Метод 1

При цьому методі необхідно розрахувати кількість акцій на дату змін і зважити їх кількість на тривалість періоду:

СКОЛ = 3/12 x 3000 + 3/12 x 3800 + 6/12 x 4 100 = 3750 млн шт.

Метод 2

При цьому методі враховуються всі зміни в кількості акцій:

Скоа = 3000 + (9/12 x 800 + 6/12 x 300) = 3750 млн шт.

 
<<   ЗМІСТ   >>