Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Визнання доходів та витрат

Коли результат будівельного контракту можна достовірно оцінити, виручка і витрати по ньому повинні визнаватися як виручки і витрат, відповідно, шляхом посилання на стадію завершеності робіт за договором на будівництво на звітну дату. Очікуваний збиток за договором на будівництво слід негайно визнавати як витрати.

Договору підряду розбиваються на наступні стадії:

 • 1) визначення витрат але договору на будівництво, понесених для виконання робіт на дату складання звіту пропорційно розрахунковій величині загальних витрат за договором на будівництво (метод носить назву "на основі витрат");
 • 2) спостереження за виконаним обсягом робіт експертним шляхом (метод носить назву "на основі доходів");
 • 3) фактичний підрахунок фізичної частки виконаних робіт але договору на будівництво.

Визнання доходів та витрат шляхом визначення відсотка завершеності робіт називається методом відсотка виконання.

При методі завершеності робіт на основі доходів проводиться зіставлення вартості робіт, прийнятих замовником на звітну дату з ціною договору, а при методі на основі витрат зіставляються витрати, понесені на дату звіту з загальними витратами але договору.

Розрахунок ступеня завершеності визначається за формулою

де СЗ - ступінь завершеності робіт; ΣФЗ - фактичні витрати (за всі періоди); ПБЗ - передбачувані майбутні витрати.

Якщо загальні витрати за договором перевищать загальну виручку по ньому, очікуваний збиток повинен негайно визнаватися витратою і підлягає негайному списанню на витрати.

IAS 11 виділяє три типи договорів підряду, особливості обліку результатів роботи за якими відображено у звіті про сукупні доходи (табл. 4.7).

Таблиця 4.7

Залежність відображення результатів роботи від типу договорів підряду

Відображення у звіті про фінансові результати

Тип договору підряду

Прибутковий

договір

Збитковий

договір

Договір підряду, результат по якому не може бути достовірно оцінений

Виручка

Виходячи з відсотка завершеності робіт за договором підряду

Виходячи з відсотка завершеності робіт за договором підряду

У розмірі понесених витрат

Витрати

Виходячи з відсотка завершеності робіт за договором підряду

Визнана виручка або збиток за період

Понесені витрати за період

Прибуток / збиток

Прибуток

Збиток

Доходи дорівнюють витратам

Для визначення виручки за договором підряду необхідно визначити тип договору.

ПРИКЛАД 4.4

Умови: Компанія Building, що займається будівництвом стадіонів, на початку 2012 р уклала контракт на 23 млн дол. На 4 роки і почала будівництво. Вибраний для вас метод завершеності робіт на основі витрат. Показники укладеного договору підряду наведено в табл. 4.8.

Таблиця 4.8

Показники договору на будівництво стадіону, тис. Дол.

Щорічні показники

2012

2013

2014

2015

Разом

Фактичні витрати

5020

+4900

+5200

5000

20120

Передбачувані майбутні витрати

16000

16000

+6000

Фактична оплата

+6500

6700

+5800

6800

25800

Завдання: Зробити розрахунок доходів і витрат, показати вплив укладеного контракту на звіт про сукупний дохід за кожен рік. Підготувати звіт про фінансове становище за 2012 р

У умови наведені показники, що визначаються касовим методом. Застосовуючи метод завершеності робіт, потрібно визначити методом нарахування наступні дані:

 • - Виручку;
 • - Собівартість;
 • - Прибуток.

Рішення:

Розрахунок ступеня завершеності робіт (С3):

С3 (2008) = 5020 x 100% / (5020 + 16000) = 24%;

С3 (2009) = (5020 + 4900) x 100% / (5020 + 4900 + 16000) = 38%;

С3 (2010) = (5020 + 4900 + 5200) x 100% / (5020 + 4900 + 5200 + 6000) = 72%;

С3 (2011) = (5020 + 4900 + 5200 + 5000) x 100% / (5020 + 4900 + 5200 + 5000) = 100%.

Для правильності відображення у звіті про сукупні доходи необхідно визначення типу договору за кожен рік.

Тип договору за 2012 р .:

Ціна контракту 23000 тис. Дол .;

Фактичні витрати за рік плюс передбачувані витрати:

 • 5020 + 16000 = 21020 тис. Дол .;
 • 23000000> 21020000 (договір прибутковий).

Тип договору за 2013 р .:

Ціна контракту 23000 тис. Дол .;

Фактичні витрати за рік плюс передбачувані витрати:

 • 5020 + 4900 + 16 000 = 25 920 тис. Дол .;
 • 23000000 <25920000 (договір збитковий).

Тип договору за 2014 р .:

Ціна контракту 23000 тис. Дол .;

Фактичні витрати за рік плюс передбачувані витрати:

 • 5020 + 4900 + 5200 + 6000 = 21 120 тис. Дол .;
 • 23000000> 21120000 (договір прибутковий).

Тип договору за 2015 р .:

Ціна контракту 23000 тис. Дол .;

Фактичні витрати за рік плюс передбачувані витрати;

 • 5020 + 4900 + 5200 + 5000 = 20 020 тис. Дол .;
 • 23000000> 20020000 (договір прибутковий).

Звіт про сукупний дохід (тис. Дол.).

2012

Виручка 23000 x 24% = 5 520 тис. Дол.

Собівартість 21020 x 24% = (5045) тис. Дол. Прибуток 475 тис. Дол.

2013

Виручка 23000 x 38% - 5 520 = 3 220 тис. Дол.

Збиток (2920 - 475) = (2445) тис. Дол. Собівартість 3220 + 2445 = 5665 тис. Дол.

2014

Виручка 23000 x 72% - 5 520 - 3220 = 7820 тис. Дол. Собівартість 21120 x 72% - 5 045 - 5 665 = (4496) тис. Дол.

Прибуток +3324 тис. Дол.

Звіт про фінансовий стан (тис. Дол.).

Отримано оплату за роботи:

Дт Розрахунковий рахунок

Кт Кредиторська заборгованість 6500;

Відображення фактичних витрат:

Дт Витрати

Кт Кредиторська заборгованість 5045;

Списання фактичних витрат:

Дт Собівартість

Кт Витрати +5045;

Визнання виручки:

Дт Дебіторська заборгованість

Кт Дохід від реалізації +5520;

Визначення фінансового результату:

Дт Дохід від реалізації

Кт Прибутки та збитки +5520;

Дт Прибутки та збитки

Дт Собівартість 5045.

Таблиця 4.9

Витяг із звіту про фінансове становище компанії Building за 2012 р, тис. Дол.

АКТИВ

ПАСИВ

Дебіторська заборгованість

5520

Прибуток

475

Розрахунковий рахунок

+6500

Кредиторська заборгованість

11545

Разом актив

12020

Разом пасив

12020

Вимоги до розкриття інформації

Компанія повинна розкривати:

 • - Суму виручки за договором, визнаної в якості виручки протягом періоду;
 • - Методи, використовувані для визначення виручки за договором;
 • - Методи, використовувані для визначення стадії виконання договорів, що знаходяться в процесі виконання.

Для незавершених контрактів компанія повинна розкривати загальну суму понесених витрат і визнаних прибутків (за вирахуванням визнаних збитків) на поточну дату, суму отриманих авансів і суму утримань.

 
<<   ЗМІСТ   >>