Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Проценти, роялті, дивіденди

Дохід, який виникає від використання іншими організаціями активів компанії, що приносять відсотки, ліцензійні платежі і дивіденди, повинна визнаватися у разі припливу в компанію економічних вигод, а також у разі її надійної оцінки. По вищеперелічених трьом видам виручки момент визнання доходу в силу особливої специфіки кожного виду розрізняється. У табл. 4.4 відображені різні підстави визнання виручки в залежності від її виду.

Таблиця 4.4

Момент визнання виручки процентів, роялті та дивідендів

Вид виручки

Підставу визнання

Відсотки

Пропорційно тимчасова основа, що враховує ефективну дохідність активу

Роялті

Метод нарахувань відповідно до змісту відповідного договору

Дивіденди

Встановлено право акціонерів на отримання виплати

Відсотки, ліцензійні платежі і дивіденди визнаються у звітності залежно від змісту договору.

Відсотки повинні визнаватися на пропорційно тимчасовій основі, що враховує ефективну дохідність активу. Ліцензійні платежі слід визнавати за методом нарахувань відповідно до змісту відповідного договору. Дивіденди визнаються при встановленні права акціонерів на отримання виплати.

Виручка може визнаватися на рівномірній основі протягом усього терміну дії договору, наприклад коли ліцензіат має право використовувати певну технологію протягом встановленого періоду.

ПРИКЛАД 4.3

Умови: Компанія Owner придбала 100 звичайних акцій, за якими на кожну акцію було виплачено 3% дивідендів через чотири тижні після оголошення розміру дивідендів радою директорів.

Завдання: Визначити виручку і відобразити дані господарські операції в проводках.

Рішення: Виручка компанії Owner визнається на прямолінійній основі протягом строку дії договору. Дивіденди нараховуються по мірі їх підтвердження радою директорів у кожному кварталі.

У обліку визнання виручки буде відображено таким чином:

Дт Дебіторська заборгованість

Кт Дивіденди до отримання 3 дол.

У даному випадку виручка визнається після оголошення дивідендів.

Дивіденди повинні визнаватися тоді, коли акціонери отримують право на виплату. Якщо рада директорів не робить оголошення про дивіденди, нарахування за набутою акції не виробляються.

Існує безліч різновидів контрактів, що укладаються при купівлі-продажу товарів, робіт і послуг. Залежно від особливостей контракту момент визнання виручки може бути різним, що ілюструє табл. 4.5.

Таблиця 4.5

Особливості визнання виручки, обумовлені конкретними умовами угод

Особливості угоди

Визнання виручки

Продажі за схемою "виписати і відкласти"

Виручка визнається в момент переходу права власності при підтвердженні покупцем умови про відкладену поставці

Установка і перевірка

Визнання виручки можливе лише після поставки, установки та перевірки технічного стану

Визнання виручки при продажу, коли покупець вказав у контракті обмежене право повернення товару

Виручка визнається після приймання покупцем товару або після закінчення терміну його повернення

Передача на консигнацію, при якій одержувач (покупець) бере на себе зобов'язання продати товари від імені постачальника (продавця)

Виручка визнається на момент продажу товарів одержувачем третій стороні. Покупець продає товари третій стороні до того, як здійснює платіж продавцеві

Продажі з оплатою готівкою при отриманні

Виручка визнається тоді, коли поставка завершена і кошти виплачені

Оплата придбаних товарів по частинах

Виручка визнається після доставки товарів. Якщо досвід показує, що більшість клієнтів повністю здійснюють оплату, то визнання може здійснюватися, коли більша частина оплати проведена

Передоплата за товар до його виробництва

Виручка визнається тільки тоді, коли товари доставлені покупцеві

Продажі з подальшою зворотною покупкою, які фактично є фінансовими операціями

Замість визнання виручки продажу враховуються як фінансова операція

Продажі в розстрочку

Виручка, относимая до продажної ціни, без відсотків, визнається на дату продажу. Процентна складова визнається як дохід по мірі її надходження з урахуванням умовної процентної ставки. Ціна продажу дорівнює дисконтованої вартості відшкодування, яка визначається шляхом дисконтування платежів до отримання на умовну процентну ставку

Продаж нерухомості

Виручка зазвичай визнається при переході права власності покупцю

Вимоги до розкриття інформації

Згідно МСФЗ IAS 18 компанія повинна розкривати наступну інформацію:

  • - Облікову політику, прийняту для визнання доходу, у тому числі методи, використовувані для визначення стадії завершеності операцій, пов'язаних з наданням послуг;
  • - Суму кожної значущої категорії виручки, визнаної протягом періоду, у тому числі доходу, який виникає від продажу товарів, надання послуг, відсотків, ліцензійних платежів, дивідендів, та суму доходу, який виникає від обміну товарів або послуг.
 
<<   ЗМІСТ   >>