Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Виручка від продажу товарів

Передача ризиків та винагород при роздрібній торгівлі збігається з передачею юридичного права власності покупцю. Якщо компанія зберігає значні ризики володіння, угода не є продажем, відповідно в цьому випадку виручка не зізнається.

Приклади збереження за компанією ризиків (виручка не відбулася).

  • 1. Компанія зберігає відповідальність за незадовільну діяльність, не покриває гарантіями.
  • 2. Отримання виручки залежить від отримання виручки покупцем при перепродажу.
  • 3. Відправлені товари підлягають установці, а установка становить значну частину контракту, який ще не виконаний компанією.
  • 4. Покупець має право розірвати угоду купівлі з причини, визначеної контрактом, і у компанії немає впевненості в отриманні прибутку.

Виручка і витрати повинні співвідноситися між собою і прийматися одночасно. Дане правило впливає на фінансовий результат звітного періоду.

ПРИКЛАД 4.1

Умови: Компанія Creditor продала надійному клієнту Borrower партію товарів на суму 500000 дол. В кредит.

Завдання: Скласти бухгалтерську проводку по даній операції.

Рішення: Виручка по даній операції буде визнана відразу. Проводка

Дт Дебіторська заборгованість

Кт Виручка 500000 дол.

Порядок визнання та відображення виручки при обміні товарів

При обміні товарів або послуг на аналогічні товари або послуги обмін не розглядається як операція, що створює виручку. Це часто відбувається при обміні для задоволення попиту на тимчасовій основі в конкретному місці.

Коли товари продаються або послуги надаються в обмін на відмінні від них товари або послуги, обмін розглядається як операція, що створює виручку, що вимірюється за справедливою вартістю отриманих товарів або послуг, скоригованою на суму переданих грошових коштів або їх еквівалентів. Якщо справедлива вартість отриманих товарів або послуг не може бути надійно визначена, виручка обчислюється за справедливою вартістю переданих товарів або послуг, скоригованою на суму переданих грошових коштів або їх еквівалентів.

ПРИКЛАД 4.2

Умови: Компанія Builder обмінює партію бруса на 2 будівельні вагонетки. Ринкова ціна однієї з них дорівнює 1000 дол. Інша одиниця не має ринкової ціни, але в обмін на неї організація поставляє брус на суму 900 дол.

Завдання: Визначити виручку компанії Builder, вартість нових основних засобів і відобразити господарські операції в проводках.

Рішення: Оскільки компанія виробила обмін неоднорідних товарів, відбувається залік виручки. У разі якщо справедлива ціна на актив невідома, виручка коригується на вартість матеріалу, що йде в обмін на основний засіб, у зв'язку з цим виручка організації становить 1900 дол.

Вартість нових основних засобів - 1900 дол.

У бухгалтерському обліку дана операція буде відображена наступним чином:

Дт Основні засоби

Кт Запаси 1900 дол .;

Дт Собівартість продажів

Кт Виручка 1900 дол.

Виручка від надання послуг

Виручка від надання послуг повинна визнаватися шляхом вказівки на стадію завершеності операції на звітну дату у разі надійної оцінки даного результату угоди.

Визнання виручки по стадії завершеності операції визначається методом "по мірі готовності", цей метод також застосовується в IAS 11 "Договори на будівництво" при визначенні виручки будівельних робіт.

За даним методом виручка визнається в тому ж періоді, коли надаються послуги. Визнання виручки даним методом забезпечує корисну інформацію про масштаби діяльності з надання послуг і результати діяльності протягом облікового періоду.

Ступінь завершеності визначається наступними способами:

  • - На підставі звітів про виконану роботу;
  • - Як частка послуг на звітну дату до загального обсягу послуг;
  • - Як частка понесених витрат на звітну дату до очікуваних витрат по всьому договором.

Виручка від послуг визнається тільки в тій мірі, в якій очікується компенсація здійснених витрат. У тому випадку, коли ймовірність відшкодування витрат відсутня, витрати визнаються як витрати.

 
<<   ЗМІСТ   >>