Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Міжнародні стандарти фінансової звітності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Зворотній оренда

Операція продажу зі зворотною орендою увазі продаж активу з його ж подальшою зворотною орендою. Орендні платежі і продажна ціна зазвичай взаємозалежні, оскільки вони обговорюються в комплексі. Порядок обліку операцій з продажу зі зворотною орендою залежить від типу оренди.

Якщо операція продажу з подальшою його орендою веде до фінансової оренди, яке-небудь перевищення виручки від продажів над балансовою вартістю не підлягає негайному відображенню в якості доходу у фінансовій звітності продавця-орендаря. Замість цього воно має переноситися і амортизуватися протягом строку оренди. Сутність зворотного оренди показана на рис. 3.3.

Схема зворотного оренди

Рис. 3.3. Схема зворотного оренди

ПРИКЛАД 3.17

Умови: Компанія А продає технологічне обладнання компанії У і бере його в користування на правах оренди. Залишкова вартість об'єкта оренди становить 78000 дол., Справедлива вартість виручки від реалізації даного обладнання становить 135000 дол., Строк корисного використання об'єкта 2 роки. За договором оренди встановлені два щорічних орендних платежу за 75000 дол.

Завдання: Підготувати два розрахунки, розібравши відмінності обліку фінансової та операційної оренди.

Рішення:

Зворотній фінансова оренда (дол.).

Продаж обладнання:

Дт Грошові кошти 135000

Кт Основні засоби 78000

Кт Доходи майбутніх періодів 57000;

Нарахування амортизації на обладнання в перший рік:

Дт Витрати на амортизацію

Кт Амортизація 67500 (135000/2);

Нарахування щорічних відсоткових платежів в перший рік:

Дт Витрати по відсотках

Кт Зобов'язання з фінансової оренди 7500 ((2 x 75000) - 135000) / 2);

Списання доходів майбутніх періодів в перший рік:

Дт Доходи майбутніх періодів

Кт Інша прибуток 28500;

Визначення фінансового результату в перший рік:

Амортизація 67500

Процентні витрати +7500

Щорічні доходи майбутніх періодів (28500)

Щорічний збиток 46500;

Нарахування амортизації на обладнання в другий рік:

Дт Витрати на амортизацію

Кт Амортизація 67500;

Нарахування витрат з процентним витратам у другий рік:

Дт Витрати по відсотках

Кт Зобов'язання з фінансової оренди +7500;

Списання доходів майбутніх періодів у другий рік:

Дт Доходи майбутніх періодів

Кт Інша прибуток 28500;

Визначення фінансового результату в другий рік:

Амортизація 67500

Процентні витрати +7500

Щорічні доходи майбутніх періодів (28500)

Щорічний збиток 46500.

Зворотній операційна оренда при продажу активу за справедливою вартістю (дол.).

Продаж обладнання:

Дт Грошові кошти 135000

Кт Основні засоби 78000

Кт Інша прибуток 57000;

Нарахування витрат але процентним витратам в перший рік:

Дт Витрати по відсотках

Кт Зобов'язання з фінансової оренди +7500;

Визначення фінансового результату в перший рік:

Прибуток 57000

Процентні витрати +7500

Фінансовий результат - прибуток 49500;

Нарахування витрат з процентним витратам у другий рік:

Дт Витрати по відсотках

Кт Зобов'язання з фінансової оренди +7500;

Визначення фінансового результату в другий рік:

Прибуток 57000

Процентні витрати +7500

Фінансовий результат - прибуток 49500.

Вимоги до розкриття інформації

Стосовно до фінансової оренди орендодавці зобов'язані розкривати:

  • - Умовну орендну плату, визнану як дохід у звітному періоді;
  • - Звірку між сумою валової інвестиції в оренду на звітну дату та дисконтованою вартістю дебіторської заборгованості за мінімальними орендними платежами на звітну дату;
  • - Загальну валову інвестицію в оренду і дисконтовану вартість дебіторської заборгованості за мінімальними орендними платежами, загальний опис значних угод орендодавця про оренду.

Стосовно до операційної оренди орендодавці зобов'язані розкривати також сукупну умовну орендну плату, визнану як дохід у звітному періоді.

 
<<   ЗМІСТ   >>