Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економетрика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДРУГИЙ ПРИНЦИП СПЕЦИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ

Перш, ніж сформулювати другий принцип специфікації, запишемо специфікацію розширеної моделі конкурентного рівноважного ринку. Для цього згадаємо, що з економічної теорії відомо, що рівень попиту не тільки падає з ростом ціни, але зростає з ростом доходу споживача. Якщо х - наявний дохід споживача, то специфікація розширеної моделі конкурентного ринку отримає вигляд:

(2.3)

У першому рівнянні моделі з'явилося ще одне складова, пов'язана з впливом наявного доходу на рівень попиту.

Почнемо з класифікації змінних в моделях. З характеру формування значень змінних, що входять в специфікацію (2.3), видно, що значення змінної х (наявний дохід споживача) формується поза конкурентного ринку. Дохід споживач формує в результаті роботи па іншому економічному об'єкті, а на конкурентний ринок приходить з уже відомим значенням доходу.

Змінні y d , y s , р навпаки формуються всередині конкурентного ринку в результаті їх взаємодії, як між собою, так і зі змінною х. Ці відмінності знаходять відображення в наступних визначеннях.

Змінні моделі, значення яких формуються всередині моделі в результаті взаємодії з іншими перемінивши, називаються ендогенними ( залежними, внутрішніми).

Змінні моделі, значення яких формуються поза моделлю, називаються екзогенними ( незалежними, зовнішніми).

Тепер можна сформулювати другий принцип специфікації моделі: кількість рівнянь в моделі дорівнює кількості ендогенних змінних, що беруть участь в ній.

У моделі (2.3) три ендогенні змінні, відповідно три рівняння. У моделі (2.2) одна ендогенна змінна і одне ізольоване рівняння.

Зауваження. У моделях у вигляді ізольованого рівняння не може бути більш однієї ендогенної змінної.

Другий принцип специфікації моделі служить одній з перевірок правильності специфікації моделі та встановлює співвідношення між кількістю рівнянь в моделі і кількістю поточних ендогенних змінних.

 
<<   ЗМІСТ   >>