Повна версія

Головна arrow Техніка arrow Електричний привід

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

Загальні положення

Електроприводом називається електромеханічна система, призначена для приведення в рух робочих органів машин і механізмів і управління їх технологічним процесом, що складається з електродвигуна, перетворювального пристрою, пристрою управління і передавального пристрою.

Функціональна схема автоматизованого електроприводу представлена на рис. 1.1.

Функціональна схема автоматизованого електроприводу

Мал. 1.1. Функціональна схема автоматизованого електроприводу

На рис. 1.1. прийняті наступні позначення:

ПРУ - перетворювальне пристрій;

СПУ - силове перетворювальне пристрій;

ІСУ - інформаційна система управління;

ЕМП - електромеханічний перетворювач;

РД - ротор двигуна;

ПУ - передавальний пристрій;

ІМ - робочий орган виконавчого механізму;

ЗУ - задають пристрої;

ДОС - датчики зворотного зв'язку;

- напруга, частота і струм, споживаний електроприводом з мережі;

- напруга, частота і струм обмоток статора двигуна змінного струму;

- електромагнітний момент і швидкість обертання магнітного поля, створеного обмотками статора;

- момент і швидкість обертання двигуна;

- момент і швидкість обертання робочого органу виконавчого механізму;

- задають сигнали: задає напругу, опорна напруга, напруга зсуву.

З визначення поняття "Електропривод" і його функціональної схеми слід, що електропривод складається з чотирьох основних частин:

 • • електричного двигуна;
 • • силового преобразовательного пристрої;
 • • передавального пристрою;
 • • системи управління.

Спочатку розглянемо коротко складові частини електроприводу.

Електричні двигуни призначені для перетворення електричної енергії в механічну. На рис. 1.1 електричний двигун складається з двох частин: електромеханічного перетворювача енергії ЕМП, що перетворює електричну енергію в електромагнітну, і ротора двигуна РД, в якому електромагнітна енергія перетворюється в механічну. Двигун розвиває момент М на вазу ротора, який обертається з кутовою швидкістю ω.

За родом споживаного струму електричні машини діляться:

 • • на двигуни постійного струму;
 • • двигуни змінного струму.

Розрізняють такі електродвигуни постійного струму:

 • • незалежного збудження;
 • • паралельного збудження;
 • • послідовного збудження;
 • • змішаного збудження;
 • • з порушенням від постійних магнітів;
 • • з порожнистим немагнітним якорем;
 • • з друкованим якорем;
 • • з напівпровідниковим комутатором;
 • • магнитогидродинамические електродвигуни і т. Д.

Електроприводи змінного струму можуть бути реалізовані на базі наступних електродвигунів:

 • • асинхронних з короткозамкнутим ротором;
 • • асинхронних з фазним ротором;
 • • синхронних з незалежним збудженням;
 • • синхронних з постійними магнітами;
 • • однофазних асинхронних двигунів;
 • • подвійного живлення;
 • • реактивних синхронних;
 • • синхронних гістерезисних;
 • • редукторних;
 • • лінійних;
 • • колекторних змінного струму;
 • • електровібраціонних;
 • • ємнісних і т. Д.

Силові перетворюючі пристрої (СПУ) можуть бути виконані на базі наступних пристроїв:

 • • електромашинних перетворювачів;
 • • електромагнітних перетворювачів;
 • • напівпровідникових перетворювачів.

Передавальні пристрої (ПУ) призначені для передачі механічної енергії від електродвигуна до виконавчого механізму ІМ і узгодження виду і характеру руху електродвигуна і робочого органу виконавчого механізму. Найбільш характерні типи передавальних пристроїв:

 • • редуктори;
 • • ланцюгові передачі;
 • • ремінні передачі;
 • • планетарні системи;
 • • кулісні механізми;
 • • кулько-гвинтові передача;
 • • електромагнітні муфти ковзання і т. Д.

Системи управління електроприводу є сукупність керуючих і інформаційних систем, призначених для керування електроприводом з метою забезпечення заданого руху робочого органу виконавчого механізму. Принципово системи управління відрізняються за рівнем основних функцій, які вони виконують:

 • • пуск, реверс, гальмування, а також підтримання кутової швидкості з невисокою точністю в статиці і динаміці. Таку функцію виконують розімкнуті релейно-контакторних системи управління електроприводів постійного і змінного струму;
 • • підтримання швидкості з високою точністю в статиці, а також формування необхідних перехідних процесів. Таку функцію виконують системи перетворювач-двигун з різними зворотними зв'язками, наприклад, за швидкістю, струму двигуна, напрузі перетворювача;
 • • стеження за будь-якими, довільно змінюваними вхідними впливами. Цю функцію виконують стежать;
 • • відпрацювання заданої програми. Таку функцію виконують системи програмного управління;
 • • вибір оптимальних режимів роботи. Цю функцію виконують адаптивні системи управління - автоматично змінюють свою структуру або параметри системи управління з метою, наприклад, вироблення оптимальних режимів роботи.

Вибір системи управління визначається як технологічним процесом, так і техніко-економічних обґрунтувань.

 
<<   ЗМІСТ   >>