Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції. Інвестиційний аналіз

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНЦЕПЦІЯ АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН

У більшості випадків власники компанії не є її керуючими. Акціонери - власники компанії наймають менеджерів, які уповноважені приймати управлінські рішення. Інтереси власників, метою яких є максимізація добробуту акціонерів, не завжди збігаються з інтересами менеджерів компанії. При прийнятті управлінських рішень менеджери можуть переслідувати особисті інтереси, що вступають у протиріччя з інтересами власників. агентські відносини- це відносини, що виникають, коли один або кілька окремих людей (принципалом) наймають інших фахівців або організації (агентів) для виконання певних послуг і потім делегують цьому агенту прийняття рішень. У контексті фінансового менеджменту основними агентськими відносинами є відносини між акціонерами і менеджерами; між акціонерами і кредиторами.

Перший тип агентського конфлікту: акціонери проти менеджерів. Збільшення добробуту акціонерів може виявитися не головним пріоритетом менеджерів. Наприклад, основною метою менеджерів може стати максимально швидке збільшення масштабів компанії. Це дозволить їм гарантувати власну зайнятість на даному підприємстві, так як зміна політики або складу власників такої компанії без згоди її керівництва буде менш вірогідною. Крім того, керівництво великою компанією дозволить їм підвищити власний статус, вплив в суспільстві і зарплату, а також створити більше можливостей кар'єрного зростання своїх підлеглих середньої та нижньої ланки. Відзначимо, що розбіжність інтересів власників компанії і її управлінського персоналу часто пов'язано з аналізом альтернативних рішень, одне з яких забезпечує миттєвий прибуток, а друге розраховане на перспективу.

Другий тип агентського конфлікту: акціонери проти кредиторів. Компанія має зобов'язання перед кредиторами в частині виплати відсотків і погашення основної суми боргу. Кредитори мають право звертати свої вимоги на активи компанії в разі її банкрутства. Вартість наданих позикових коштів визначається кредиторами виходячи з оцінки ризику, пов'язаного з наданням даного кредиту. Припустимо, що акціонери, діючи за допомогою менеджерів компанії, приймають рішення продати низькоризикові активи і вкластися в проекти, які пов'язані з високим ризиком, або керівництво приймає рішення додатково залучити позикові кошти, змінюючи тим самим структуру капіталу. І в тому і в іншому випадку зміна структури активів і пасивів компанії призводить до збільшення ризику неповернення кредиту. Ставка прибутковості боргових зобов'язань визначається на підставі менш ризикової структури активів і пасивів. Зростання ризику грошових потоків фірми призведе до зростання необхідної ставки прибутковості боргових зобов'язань, що викличе падіння ринкової вартості ще не погашеного боргу. Отже, в розглянутих випадках акціонери намагаються отримати вигоду за рахунок кредиторів. У разі якщо ризикові проекти виявляться вдалими, всю вигоду отримають акціонери, так як капітал залучався під фіксовану ставку. У разі якщо проекти виявляться невдалими і компанія не зможе відповідати за своїми зобов'язаннями, то збитки понесуть не тільки власники, але і кредитори.

Виділяють і більш дробові класифікації конфліктуючих підгруп, кожна з яких віддає пріоритет своїм груповим інтересам.

Для запобігання як агентських конфліктів, так і морального ризику акціонери повинні нести агентські витрати, які включають всі витрати, необхідні для стимулювання менеджерів в першу чергу дбати про збільшення ринкової вартості компанії, а не про власне благополуччя. Існування агентських витрат є об'єктивним фактором, а їх величина повинна враховуватися при прийнятті рішень фінансового характеру.

 
<<   ЗМІСТ   >>