Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції. Інвестиційний аналіз

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ І СОЦІАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

У реалізації ефективних інвестиційних проектів поряд з підприємцями зацікавлені і органи державної влади, що відповідають за формування бюджетів різних рівнів (федерального, регіонального, муніципального). Зростання інвестицій в економіку регіону підсилює його виробничо-господарський потенціал і ділову активність, створює нові робочі місця, тим самим збільшуючи зайнятість населення і знижуючи соціальну напругу в регіоні, підвищує величину податків, що надходять до бюджету, що дозволяє на більш високому рівні підтримувати соціальну сферу.

В результаті розвитку інвестиційної активності за рахунок кращої збирання податків і розширення соціально-економічних можливостей поповнюється федеральний бюджет. Дії адміністрації регіону істотно впливають на здійснювану в регіоні інвестиційну діяльність. Інвестиційна діяльність в регіоні повинна оцінюватися і аналізуватися з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Управління інвестиційними процесами на місцях має бути обгрунтованим, сприяти підвищенню ефективності кінцевих результатів, зростання віддачі від здійснених інвестицій.

Адміністрація регіону може створювати певні умови для інвестування. Наприклад, для інвесторів, які беруться вирішувати важливі для регіону завдання, встановлюються певні пільги, забезпечуються пріоритети в кредитуванні і ін. Створення таких умов дозволяє опосередковано і досить ефективно управляти інвестиційним процесом в регіоні.

Чим вище ефективність управління інвестиційними процесами в регіоні, тим швидше відбудуться позитивні зрушення в його економічному розвитку і в соціальній сфері.

Інвестиційні можливості є і у самій адміністрації регіону. Такі можливості складаються під впливом спонсорських пожертвувань, допомоги зарубіжних партнерів, частини відрахувань із зібраних податків, резервних страхових фондів, що випускаються регіональних позик, муніципальної виробничо-комерційної діяльності підприємств і т.п.

Оцінка бюджетної ефективності інвестиційного проекту повинна проводитися на вимогу органів державного і (або) регіонального управління. Бюджетна ефективність може визначатися для бюджетів різних рівнів або консолідованого бюджету.

Проведення оцінки бюджетної ефективності інвестиційного проекту передбачає побудову грошових потоків.

До притоках грошових коштів при розрахунку бюджетної ефективності належать:

 • - притоки від податків, акцизів, мит, зборів та відрахувань у позабюджетні фонди, встановлених чинним законодавством;
 • - доходи від ліцензування, конкурсів і тендерів на розвідку, будівництво та експлуатацію об'єктів, передбачених проектом;
 • - платежі в погашення кредитів, виданих з відповідного бюджету учасникам проекту;
 • - плату за рахунок покриття податкових кредитів;
 • - комісійні платежі Мінфіну РФ за супровід іноземних кредитів (в доходах федерального бюджету);
 • - дивіденди за належними регіону або державі акцій та інших цінних паперів, випущених у зв'язку з реалізацією інвестиційного проекту.

До відтокам грошових коштів при розрахунку бюджетної ефективності належать:

 • - надання бюджетних (зокрема, державних) ресурсів на умовах закріплення у власності відповідного органу управління (зокрема, у федеральній державній власності) частини акцій акціонерного товариства, що створюється для здійснення інвестиційного проекту;
 • - надання бюджетних коштів у вигляді інвестиційного кредиту;
 • - надання бюджетних коштів на безоплатній основі;
 • - бюджетні дотації, пов'язані з проведенням певної цінової політики і забезпеченням дотримання певних соціальних пріоритетів.

При розрахунку бюджетної ефективності повинні окремо враховуватися:

 • 1) податкові пільги, що відбиваються в зменшення надходжень від податків і зборів (відтоки не виникають, але зменшуються притоки);
 • 2) державні гарантії позик та інвестиційних ризиків (відтоки відсутні, додатковий приплив - плата за гарантії; при оцінки ризиків в відтік включаються виплати за гарантіями при настанні страхових випадків);
 • 3) зміни доходів і витрат бюджетних коштів, зумовлені впливом проекту на сторонні підприємства і населення, якщо проект надає на них вплив, в тому числі:
  • - пряме фінансування підприємств, що беруть участь в реалізації інвестиційного проекту;
  • - зміна податкових надходжень від підприємств, діяльність яких поліпшується або погіршується в результаті реалізації інвестиційного проекту;
  • - виплати допомоги особам, що залишаються без роботи в зв'язку з реалізацією інвестиційного проекту (в тому числі при використанні імпортного обладнання і матеріалів замість аналогічних вітчизняних);
  • - виділення з бюджету коштів для переселення та працевлаштування громадян у випадках, передбачених інвестиційним проектом;
  • - по інвестиційним проектам, що передбачають створення нових робочих місць в регіонах з високим рівнем безробіття, в припливі бюджетних коштів враховується економія капітальних вкладень з бюджету на виплату відповідних посібників.

Про ефективну політику адміністрації регіону, спрямованої на поліпшення рівня життя населення, можна говорити, коли результати прийнятих рішень відчутні і виміряні кількісно. Створення сприятливого середовища для ефективного управління інвестиціями робить позитивний вплив на соціальні показники розвитку населення, до яких відносяться: зайнятість працездатного населення; середній сукупний доход на душу населення; середня загальна і житлова площа на душу населення; середньорічна дитяча смертність; середня тривалість життя чоловіків і жінок; індекс цін щодо споживчого кошика; кількість діючих телефонів на сім'ю; питома вага витрат на харчування у загальних доходах населення; кількість введених в дію робочих місць; зростання офіційно зафіксованих грошових заощаджень на душу населення; зростання товарообігу на душу населення; зміни в рівні життя населення; зміни в системі екологічних факторів.

Адміністрація регіону повинна постійно відслідковувати соціальні показники в регіоні, аналізувати їх зміни і відповідно до цього приймати управлінські рішення з метою створення сприятливого середовища для інвестування. Тільки в такому випадку політика адміністрації регіону виявиться дієвою, і її результати сприятливо позначаться на рівні життя в регіоні.

Для створення в регіонах необхідної наступності при переході від вищої ланки управління до нижчого, для забезпечення наскрізного і адекватного прийняття управлінського рішення необхідно мати похідний критерій, що виходить від валового внутрішнього продукту національної економіки. Їм може бути максимум ВВП регіону (республіки, краю, області, міста, району) або ВВП на душу населення даного регіону.

 
<<   ЗМІСТ   >>