Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції. Інвестиційний аналіз

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАГАЛЬНА СХЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Оцінку ефективності інвестиційного проекту необхідно починати з визначення його суспільної значимості, яка може проводитися із залученням експертів. Проект є суспільно значущим в тому випадку, коли результати його реалізації впливають на хоча б один з внутрішніх або зовнішніх ринків (фінансових, продуктів і послуг, праці і т.д.), а також на екологічну та соціальну обстановку.

Інвестиційні проекти в залежності від їх масштабу (значущості) поділяються на глобальні, народно-господарські, великомасштабні, локальні.

Найбільшу значимість мають глобальні проекти. Реалізація глобальних проектів істотно впливає на економічну, соціальну або екологічну ситуацію на планеті, і при прийнятті таких проектів до реалізації необхідно враховувати цей вплив.

Наступними за значимістю є народно-господарські проекти. Реалізація таких проектів має суттєвий вплив на ситуацію в країні, в якій вони здійснюються, але їх вплив не можна поширити на інші країни. При оцінці таких проектів необхідно обмежитися урахуванням їх впливу на ситуацію в країні.

У разі якщо вплив проекту поширюється на ситуацію в окремих регіонах країни або галузях, то такі проекти визнаються великомасштабними, і при оцінці їх ефективності не враховується вплив цих проектів на ситуацію в інших регіонах або галузях.

Найменш значимими є локальні проекти, які не роблять істотного впливу на ситуацію в регіоні, галузі, не змінюють рівень і структуру цін на товарних ринках.

Перші три групи проектів вважаються суспільно значущими. Оцінку ефективності інвестиційного проекту рекомендується проводити в два етапи.

На першому етапі здійснюється оцінка ефективності проекту в цілому, приймається рішення про доцільність його подальшої розробки. Мета даного етапу - отримання узагальненої економічної оцінки проектних рішень і створення необхідних умов для пошуку інвесторів. Починається оцінка з визначення суспільної значимості проекту. Якщо проект визнаний суспільно значущим, то перший етап включатиме дві складові: оцінка суспільної ефективності та оцінка комерційної ефективності. Оцінка суспільно значущих інвестиційних проектів повинна починатися з оцінки їх суспільної ефективності. У разі визнання проекту суспільно неефективним його не рекомендують до реалізації, і, отже, такий проект не може розраховувати на державну підтримку. Якщо проект визнаний суспільно ефективним, переходять до оцінки його комерційної ефективності. При оцінці комерційної ефективності можливі два варіанти. Перший варіант: проект комерційно ефективний, і в цьому випадку переходять до другого етапу - оцінки ефективності участі в проекті. Другий варіант: комерційна ефективність проекту визнана недостатньою. Так як проект визнаний суспільно значущим, відсутність комерційної ефективності даного проекту не означає обов'язкового відмови від його реалізації. В даному випадку рекомендується розглянути можливість застосування різних варіантів його підтримки (суспільно значущі проекти можуть розраховувати на державну підтримку), які дозволили б підвищити комерційну ефективність даного проекту до прийнятного рівня. Після цього повторно проводиться оцінка комерційної ефективності інвестиційного проекту з урахуванням підтримки. Якщо завдяки підтримці вдалося досягти прийнятної ефективності, переходять до оцінки ефективності участі в проекті. Якщо ж проект і з урахуванням можливої підтримки залишається комерційно неефективним, то його реалізація не рекомендується. Якщо джерела і умови фінансування вже відомі, оцінку комерційної ефективності проекту можна не проводити.

Оцінка локальних проектів, так само як і суспільно значущих, повинна проводитися в два етапи. Але на відміну від суспільно значущих проектів, для яких на першому етапі проводиться оцінка суспільної ефективності та оцінка комерційної ефективності, для локальних проектів проводиться лише оцінка комерційної ефективності. У разі якщо локальний проект визнаний комерційно неефективним, він не рекомендується до реалізації і питання про його підтримку з боку держави не розглядається. До другого етапу оцінки локальних проектів переходять, якщо на першому етапі він визнаний комерційно ефективним.

Другий етап оцінки ефективності інвестиційного проекту здійснюється після того, як вироблена схема його фінансування. На другому етапі уточнюється склад учасників проекту, визначається фінансова реалізованість проекту і оцінюється ефективність проекту для кожного з учасників (за винятком кредиторів). Ефективність проекту для кредиторів не проводиться, так так вартість позикових коштів визначена в договорі, і саме вона визначає ефективність проекту для кредиторів. На другому етапі оцінки ефективності інвестиційних проектів оцінюють регіональну і галузеву ефективність, ефективність участі в проекті окремих підприємств і акціонерів, бюджетну ефективність і ін. При оцінці комерційної ефективності враховується склад і система взаємовідносин між учасниками проекту, в тому числі і схема фінансування інвестиційного проекту.

Комерційна ефективність проекту оцінюється стосовно до певного складу учасників і визначеною системою взаємовідносин між ними, включаючи і схему фінансування проекту.

 
<<   ЗМІСТ   >>