Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Міжкультурна комунікація

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІМІДЖЕВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

В наші дні образи, іміджі, стереотипи зайняли міцне місце практично у всіх сторонах суспільного життя, в тому числі в міжнародних відносинах. Від того, як сприймається та чи інша держава міжнародною громадськістю, який його імідж в світі, залежить успіх цієї держави в побудові політичних, економічних і культурних відносин з іншими країнами, його авторитет, репутація в світі. Позитивні іміджі можуть поліпшити сприйняття держави і тим самим сприяти встановленню вигідних контактів, проведення певної політики. Негативні іміджі, навпаки, здатні істотно ускладнювати розвиток міждержавних відносин, створити грунт для конфліктів. Особливо це стосується негативних стереотипів, що відрізняються високим ступенем стійкості. З огляду на це властивість іміджів і стереотипів, необхідно цілеспрямовано формувати позитивний образ країни і її народу як всередині країни, так і за кордоном, уникати формування негативних уявлень про них.

Дані обставини спонукали багато сучасних держави виділяти значні кошти на проведення іміджевих кампаній, а в деяких випадках - і цілеспрямованої іміджевої політики, першочерговим завданням якої якраз і є формування позитивного іміджу.

Іміджева політика ( "політика образів") - цілеспрямоване позиціонування і маніпулювання спеціалізованими політико-культурними, економіко-географічними та іншими образами, спрямоване на формування позитивного іміджу країни на міжнародній арені. Її мета - створення максимально структурованого простору для сприяння позитивному сприйняттю національних інтересів держави.

Іміджева політика держави спрямована на отримання вигоди від акцентування кращих якостей шляхом спілкування з економічними, соціальними, політичними та іншими акторами. Вона необхідна державі для управління іміджем з метою більш успішної його репрезентації в світовому політичному просторі. Грамотна іміджева політика формує на перших порах дохід, потім - репутацію, нарешті - авторитет. Мета іміджевої політики полягає в правильному управлінні сприйняттям країни як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівні, використанні переваги позитивних образів і іміджів сприйняття для дотримання інтересів держави і його народу, коригування та недопущення негативних стереотипів.

Як приклад грамотної іміджевої політики можна навести досвід таких країн, як Німеччина, Великобританія, Франція, США, які вже протягом ряду років докладають значних зусиль до формування позитивного іміджу країни за кордоном.

Формування позитивного іміджу держави, підтримання міжнародного державного престижу є кінцевою метою зовнішньої культурної політики багатьох сучасних держав. Наприклад, в тезах Міністерства закордонних справ Російської Федерації "Зовнішня культурна політика Росії - год 2000 " відзначено, що в процесі створення об'єктивного і сприятливого образу Росії в світі одним з "найгнучкіших і тому найбільш дієвих важелів в механізмі зовнішньополітичної діяльності є культура" [1 ][1] .

Сьогодні формування позитивного образу держави - першочергове завдання політиків, дипломатів, громадських і державних діячів. Так, в США, на відміну від Росії, проблема формування позитивного іміджу була сформульована досить давно і є одним з традиційних пріоритетів зовнішньої політики цієї держави. Зараз США активно намагаються змінити свій образ в ісламському світі. Аналогічні спроби роблять Китай, Індія, країни Південно-Східної Азії.

  • [1] Тези "Зовнішня культурна політика Росії - рік 2000" // Дипломатичний вісник. 2000. № 4. С. 76.
 
<<   ЗМІСТ   >>