Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Міжкультурна комунікація

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МОДЕЛЬ ОСВОЄННЯ ЧУЖОЇ КУЛЬТУРИ М. БЕННЕТА

Практично всі люди певною мірою етноцентричні, але, усвідомлюючи власний етноцентризм, людина повинна намагатися поважати етноцентризм інших людей і виробляти гнучкість при взаємодії з ними. Уміння вибудовувати ефективні комунікації з представниками інших етносів і культур пов'язано з розвитком навичок міжкультурної компетентності, позитивного ставлення до наявності в суспільстві різних етнічних груп в поєднанні з умінням розуміти їх представників і взаємодіяти з партнерами з інших культур.

Процес розвитку етнокультурної компетентності представлений в моделі освоєння чужої культури Мілтона Беннета , американського вченого-культуролога, директора Дослідницького інституту міжкультурного розвитку (США), який виділяє шість етапів, що відображають ставлення людини до відмінностей між рідною і чужими етнічними групами.

Відповідно до моделі М. Беннета (рис. 5.2), людина проходить шість етапів особистісного зростання [1] :

  • • три етноцентристських етапу (заперечення міжкультурних відмінностей; захист від відмінностей з їх оцінкою на користь своєї групи; мінімізація відмінностей);
  • • три етнорелятівістскіх етапу (визнання відмінностей; адаптація до відмінностей між культурами або етносами; інтеграція, тобто застосування етнорелятівізма до власної ідентичності).

Модель освоєння чужої культури М. Беннета

Мал. 5.2. Модель освоєння чужої культури М. Беннета [2]

  • [1] Bennet MJ A Developmental Approach to Training for Intcrcultural Sensi tivity // International Journal of Intercultural Relations. 1986. Vol. 10. P. 179-196: Idem. Transition Shock: Putting Culture Shock in Perspective / C. Jain (ed.). International and Intercultural Communication Annual. 1977; Idem. Modes of Cross-Cultural Training: Conceptualizing Cross- Cultural Training as Education // International Journal of Intercultural Relations. 1986. Ms 10; Idem. Cultural Marginality. Identity Issues in Intercultural Training / M. Paige (ed.) // Education for the Intcrcultural Experience. Yarmouth. ME: Intercultural Press, 1993; Basic Concepts of Intercultural Communication. Selected Readings / MJ Bennet (ed.). Yarmouth, ME: Intercultural Press, 1998..
  • [2] Bennet MJ Modes of Cross-Cultural Training: Conceptualizing Cross-Cultural Training as Education // International Journal of Intercultural Relations. 1986. Ms 10.
 
<<   ЗМІСТ   >>