Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Міжкультурна комунікація

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕАККУЛЬТУРАЦІЯ

Культурні контакти в умовах сучасного світу характеризуються високим ступенем інтенсивності і різноманітністю. Постійне зустріч культур призводить до того, що люди часто стикаються з необхідністю правильно зрозуміти і вибрати потрібну модель поведінки з представником чужої культури. Тому в практичному плані дуже важливою стає проблема усунення бар'єрів міжкультурного спілкування і, зокрема, культурного нерозуміння. Для цього людина повинна мати певну культурної компетентністю. Як вважають вчені, однією з найважливіших складових культурної компетентності є міжкультурна сензитивність,тобто чутливість до відмінностей між культурами і розуміння можливості появи певних труднощів в процесі міжкультурного спілкування. Не менш важливою справою для підвищення ефективності міжкультурної комунікації стає освоєння комунікативних практик.

Міжкультурна сензитивність і комунікативні практики

Під міжкультурної сензітівностио розуміється континуум розвитку етноцентризму і етнорелятівізма [1] . Іншими словами, міжкультурну сензитивність можна охарактеризувати як здатність людини до сприйняття, розуміння, запам'ятовування і структурування культурних відмінностей у представників інших етнічних або культурних груп і на цій підставі вміння правильно вибудовувати модель взаємин з ними. Навички міжкультурної сензитивності виробляються в процесі різних комунікативних практик.

Комунікативні практики - це впорядковані сукупності зразків раціональної діяльності, спрямованої на передачу і прийом соціально значимої інформації. Також цим терміном позначають постійне відтворення систем комунікацій різного рівня. З одного боку, комунікативні практики служать умовами, в яких відбувається формування самої людини, з іншого - вони є способом, за допомогою якого людина відтворює життєвий світ і себе в ньому. Особливістю існування сучасної людини можна назвати те, що більшу частину свідомого життя він проводить на роботі. Його професійна діяльність пов'язана з наявністю різного роду ієрархій: начальник - підлеглий, роботодавець - найманий працівник і т.д. Будь-яка організація, в якій здійснюється професійна діяльність людини, для свого успішного функціонування повинна мати деякий єдність комунікативних практик, важливим елементом якого є спільність уявлень про загальне благо, способах спілкування і нормах поведінки; іншими словами, в рамках будь-якої організованої структури виникають більш-менш оформлені і регламентовані етичні правила, які в загальному вигляді можуть бути названі корпоративною етикою [2] .

Здійснюючи комунікативні практики, людина вибирає адекватну модель поведінки в ситуації міжкультурного спілкування, яка дозволяє йому правильно зрозуміти ситуацію і правильно передати інформацію своєму партнеру з міжкультурного спілкування.

  • [1] Міжкультурна сензитивність. URL: vocabulary.ru/dictionary/373/word/mezhkulturnaja-sensitivnost (дата звернення: 28.10.2015).
  • [2] Перов В. Ю. Етика дискурсу і комунікативні практики: збірник статей / під ред. С. І. Дудника. СПб .: Санкт-Петербурзьке філософське товариство. 2004. С. 404-417.
 
<<   ЗМІСТ   >>