Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Міжкультурна комунікація

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕОРІЯ КУЛЬТУРНИХ ВИМІРІВ Г.ХОФСТЕДЕ

У своїй теорії культурних вимірів нідерландський соціолог, фахівець з теорії управління Герт (Герард Хендрік) Гофстеде (р. 1928) запропонував сукупність показників, що визначають культурні характеристики різних народів. Дослідження, проведене Г.Хофстеде (рис. 4.1), складалося в анкетуванні великого числа співробітників (більше 1000) транснаціональної корпорації більш ніж в 100 країнах на предмет їхнього ставлення до роботи і поведінки на робочому місці. В результаті було сформульовано п'ять показників ( критеріїв ), за якими він розрізняв культури:

  • 1) дистанція від влади (від низької до високої):
  • 2) відособленість (колективізм - індивідуалізм);
  • 3) напористість (маскулінність - фемінність);
  • 4) уникнення невизначеності (неприйняття невизначеності);
  • 5) стратегічне мислення (короткострокова або довгострокова орієнтація на майбутнє) [1] .

В якості емпіричної бази використовувалися результати письмового опитування, проведеного в 1960-1970-х рр. в 40 країнах світу (за винятком колишніх соціалістичних країн). Ці дослідження дозволили встановити, що різні феномени культури можуть бути виміряні за кількома вказаними параметрами, які на практиці виступають в різних комбінаціях між собою, що і визначає ментальність відповідної культури. Результати досліджень Г.Хофстеде були опубліковані в роботах "Наслідки культури" (1980) і "Вимірювання національних культур в п'ятдесяти країнах і трьох регіонах" (1983).

Дистанція від влади - ступінь, в якій суспільство сприймає нерівномірний розподіл влади між його членами. У культурах з низькою дистанцією від влади, наприклад, в Скандинавії, комунікативний стиль політиків помітно відрізняється від прийнятого, наприклад, в Туреччині, де політик повинен випромінювати значущість, владність і могутність.

Герт Гофстеде, нідерландський соціолог, творець теорії культурних вимірів

Мал. 4.1. Герт Гофстеде, нідерландський соціолог, творець теорії культурних вимірів

Деякі культури мають ієрархічну, вертикальну структуру організації. В інших культурах ієрархія не настільки сильна, її структура має горизонтальний характер вибудовування взаємин. В ієрархічних суспільствах з високою дистанцією влади повноваження між підлеглими розподілені нерівномірно. У таких культурах прийнято підкорятися всім вищим особам: будь-кому, хто наділений владою, традиційно виявляється підкреслену повагу. У таких культурах не допускається жорстка критика керівництва.

Для культур з великою дистанціювання від влади характерні сприйняття влади як найбільш важливої частини життя, схиляння перед начальством. Це арабські країни, Латинська Америка, Південно-Східна Азія, Росія.

У культурах з низькою дистанцією від влади прийнята точка зору про те, що нерівність в суспільстві повинно бути зведене до мінімуму. Люди, відносяться до цього типу культур, розглядають ієрархію як умовне закріплення нерівності людей в суспільстві. У таких культурах більше значення мають такі цінності, як рівність у відносинах, індивідуальна свобода, повага до особистості. Підлеглі розглядають себе такими ж людьми, як і їх керівники. Комунікація в культурах з низькою дистанцією від влади не настільки формалізована, рівність співрозмовників виражено сильніше, стиль спілкування носить консультативний характер. Як приклад можна привести принципи західної ділової культури, для якої характерні скляні двері в кабінетах, вільний вхід до начальника, взаємоввічливих форма спілкування керівників і підлеглих, що в підсумку вказує на коротку дистанцію від влади. На противагу західній ділова культура країн з високою дистанцією від влади передбачає два-три ієрархічних рівня, велика кількість вказівок керівників своїм підлеглим на кожному з них, що значно подовжує дистанцію між начальником і підлеглим і ускладнює вирішення всіх питань.

До культурам з малої дистанціювання від влади, для яких характерна побудова відносин на основі рівності, поваги до особистості, відносяться Австрія, Данія, США, Німеччина.

Відособленість (колективізм - індивідуалізм) - ступінь, в якій суспільство згідно з тим, що погляди і вчинки окремої особистості можуть бути незалежні від колективних або групових переконань і дій. Наприклад, в США успіх людини пов'язаний з його індивідуальними досягненнями, підкреслюється індивідуальна відповідальність за вчинки, на відміну від Японії, де цінується приналежність до колективу.

Індивідуалістичної називається культура, в якій індивідуальні цілі її членів більш важливі, ніж цілі групові. Індивідуалізм поширений в суспільствах з вільною соціальною структурою, в яких кожен повинен дбати про себе і свою сім'ю. В індивідуалістичних культурах відносини між людьми залежать від індивідуальних інтересів і домагань їх учасників і тому змінюються в міру зміни інтересів і домагань. До типу індивідуалістичних культур (розвинуте "я") відносяться культури Німеччини, США, Австралії, Великобританії, Канади, Нідерландів, Нової Зеландії.

Колективістська культура характеризується домінуванням групових цілей і цінностей над індивідуальними. Колективізм притаманний суспільствам з суворою соціальною структурою, чітким поділом на соціальні групи, всередині яких кожному індивіду гарантовані турбота і увага інших в обмін на беззастережну лояльність групі. До типу колективістських культур (розвинене колективне початок) відноситься більшість традиційних азіатських і африканських культур, а також католицьких країн Південної Європи і Латинської Америки, які відрізняє підвищена увага до сімейних та громадським відносинам і цінностям.

На думку Г.Хофстеде, переважна більшість людей живе в колективістських суспільствах, в яких інтереси групи превалюють над інтересами індивіда.

Напористість (маскулінність - фемінність) передбачає, що чоловічими (маскулінні) слід вважати культури, в яких цінуються марнославство, прагнення до успіху, визнання особистих досягнень і турбота про високий статок. Жіночими (фемінними) слід визнати культури, в яких превалюють значимість міжособистісних відносин, співробітництво, прагнення до розуміння і прояв турботи про оточуючих.

У маскулінних культурах домінують такі цінності, як наполегливість, сила, незалежність, матеріальний успіх, відкритість. Такі культури характерні для Австрії, Великобританії, Венесуели, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Мексики, Швейцарії, Філіппін, Японії. Статеві відмінності чоловічих і жіночих ролей в суспільстві чітко позначені: хлопчиків учать бути рішучими і наполегливими, а дівчаток - поступливими і турботливими. В роботі тут цінується найбільше результат, і нагородження відбувається за принципом реального вкладу в цей результат.

У фемінні культурах, наприклад, в культурах Данії, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Фінляндії, Чилі, Швеції, більше цінуються емоційні зв'язки між людьми, турбота про інших членів суспільства. Чоловіки в таких культурах не повинні бути напористі, їм належить брати участь у вихованні дітей. Відповідно, у вихованні дітей велике значення надається розвитку почуття солідарності і скромності. Тут проповедуются соціальну рівність статей і співчуття невдахам, конфлікти зазвичай вирішуються шляхом переговорів і досягнення компромісу.

Уникнення невизначеності (неприйняття невизначеності) - ступінь, в якій члени суспільства відчувають себе невпевнено в невизначених, заздалегідь не структурованих ситуаціях і намагаються уникнути їх, виробляючи правила, формули і ритуали і відмовляючись миритися з поведінкою, що відхиляється від стандарту. Товариства з високим ступенем уникнення невизначеності бояться інновацій, вітають пошуки абсолютної істини.

У культурах з високим рівнем уникнення невизначеності в ситуації невідомості люди постійно відчувають стрес і почуття страху. Тут спостерігається високий рівень агресивності, для виходу якої створюються особливі канали в суспільстві. Представники таких культур намагаються уникати незрозумілих ситуацій, убезпечивши себе безліччю формальних правил, неприйняттям відхилень від норми в поведінці, вірою в абсолютну істину. Люди, які стосуються такого типу культур, нетерпимо ставляться до людей з іншим типом поведінки, більше опираються будь-яким змінам, болісно ставляться до двозначності, турбуються про майбутнє, мало схильні до ризику. Вони вважають за краще чіткі цілі, докладні завдання, жорсткі графіки роботи та розкладу дій.

До такого типу культур відносяться культури Бельгії, Німеччини, Гватемали, Греції, Перу, Португалії, Уругваю, Франції, Японії. Наприклад, під час бесіди у Франції не прийнято відразу піднімати питання, яке цікавить запитувача найбільше. До нього підходять поступово, після довгої розмови навкруги на різні нейтральні теми, і як би мимохідь, без натиску, часто в кінці обіду або вечері.

Для культур з низьким рівнем уникнення невизначеності характерні більш оптимістичне ставлення до будь-якої ситуації, ніж у людей, що відносяться до культур з високим рівнем уникнення невизначеності, надія на успіх в будь-якій справі, прагнення жити сьогоднішнім днем. Представники цих культур схильні до ризику, вони противляться введенню формалізованих правил веління, менш схильні до стресу в незвичних ситуаціях. Такі люди дуже працездатні і активні, а також схильні до критичного мислення.

До подібного типу культур відносяться культури Сінгапуру, Ямайки, Данії, Швеції, Бельгії, Ірландії, Великобританії, США. Наприклад, для студентів, що відносяться до такого типу культур, цілком допустимо, якщо викладач на їх питання відповідає: "Я не знаю". Це розцінюється нс як некомпетентність викладача, а як рівність учня і вчителя, викладача і студента, готовність до діалогу та обміну думками.

Стратегічне мислення (короткострокова або довгострокова орієнтація на майбутнє) - це орієнтованість на вирішення стратегічних, довгострокових цілей, бажання заглядати в майбутнє. Для культур з великими значеннями цього параметра (Південно-Східна Азія) характерні розважливість, наполегливо в досягненні цілей, стійкість, для культур з малим значенням (країни Європи) - відданість традиціям, виконання соціальних зобов'язань.

важливо запам'ятати

Значення теорії Г.Хофстеде, сформульованої їм в результаті обширного дослідження, полягає в тому, що були виділені ознаки, які можуть описувати національні культури по їх положенню щодо один одного. Утворені в результаті статистичної обробки ознаки дозволили зробити важливі спостереження про культурні протиставленнях.

В цілому система типологій культури, створена в XIX-XX ст., Досить різноманітна, дозволяє сучасним дослідникам використовувати різні методологічні основи і принципи класифікацій і з їх допомогою здійснювати аналіз культур.

  • [1] Гофстеде Г. Організаційна культура. URL: nashaucheba.ru/v8114 (дата звернення: 28.10.2015).
 
<<   ЗМІСТ   >>