Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Міжкультурна комунікація

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРВИННА СОЦІАЛІЗАЦІЯ

Головне значення процесу соціалізації укладено в тому, щоб людина з біологічної істоти перетворився на живу істоту соціальне, тобто в результаті соціалізації відбувається становлення і формування особистості. Це тривалий процес, що триває протягом усього життя індивіда і включає кілька етапів: дитинство, юність, зрілість, старість.

Соціалізацією називається процес оволодіння і засвоєння індивідом культурних цінностей, соціальних норм, установок, зразків поведінки, необхідних для успішного функціонування в даному суспільстві [1] .

Виділяють первинну і вторинну соціалізацію. Первинна соціалізація охоплює період від народження до формування зрілої особистості. Вторинна соціалізація - процес розвитку соціально зрілої особистості, пов'язаний головним чином з оволодінням професією.

У процесі соціалізації виділяються дві фази:

  • 1) соціальна адаптація , коли відбувається пристосування індивіда до певних соціально-економічних умов, що виступають як середовище його життєдіяльності;
  • 2) інтеріоризація - більш складний процес включення соціальних норм і цінностей у внутрішній світ людини.

АГЕНТИ ПЕРВИННОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

У процесі соціалізації поряд з індивідом беруть участь агенти соціалізації, які знаходяться в безпосередньому контакті з людиною і грають важливу роль в становленні його особистості. У соціологічній літературі термін "агенти соціалізації" також означає канали, що забезпечують соціалізацію людини.

Як і в процесі соціалізації, серед її агентів виділяють первинних і вторинних.

До первинним агентам соціалізації зазвичай відносять найближче оточення людини: батьків, родичів, друзів, однолітків, вчителів, лікарів. Наприклад, по відношенню до дітей та підлітків дуже важливими агентами соціалізації є батьки, брати і сестри, родичі, однолітки, сусіди, вчителі. Але, мабуть, саме сім'я знаходиться в центрі первинної соціалізації. Також до первинних агентам соціалізації відносять спорт, школу, дитячий сад, а в сучасному світі - ЗМІ, Інтернет і т.д.

Спорт в якості агента соціалізації впливає на формування фізичних і духовних якостей людини. Соціалізуючі функції спорту особливо великі для молодого покоління, так як він сприяє оздоровленню суспільства, змушує людину замислитися про здоровий спосіб життя, формує силу волі, цілеспрямованість, служить джерелом бадьорості та енергії. В цілому спорт формує у людини позитивну спрямованість, яка і сприяє більш успішної соціалізації.

Дитячий сад як агент соціалізації виконує цілий ряд важливих функцій. Тут багато дітей вперше виявляються в колективі рівних собі за віком, що створює необхідність враховувати не тільки свою думку, а й думку інших дітей. Дитячий садок закладає основи певного світогляду, поведінки, сприяє гармонійному розвитку особистості дитини. Однак успішна соціалізація в дитячому саду неможлива без постійного контакту вихователя з батьками, сім'єю, так як саме сім'я надає найбільш сильний вплив на дитину в ранні роки його життя.

Школа як агент соціалізації також має величезне значення. У певному віці дитина проводить в ній значну частину життя. Тут він продовжує розвиватися як особистість в колективі, вчиться долати труднощі, у нього формується самооцінка, яка залишається з ним на все життя. Оскільки школа є частиною більш великої соціальної системи, вона зазвичай відображає домінуючу культуру з її цінностями і забобонами. У школі учень крім знань засвоює соціальні правила, збагачує свій соціальний досвід в результаті взаємодії з учителями та однокласниками.

Інтернет в якості агента соціалізації має особливе значення для молоді. Він має колосальний вплив на особистість, так як віртуальний світ дає додаткові можливості для спілкування, самовираження, вираження свого настрою і життєвої позиції. У той же час надмірне захоплення Інтернетом може впливати на психічний стан особистості, що призводить до інтернет-залежності [2] .

Процес соціалізації триває практично протягом усього життя індивіда. Найбільш інтенсивні процеси соціалізації в дитинстві, а й дорослі змушені постійно адаптуватися до мінливих соціальних умов.

  • [1] Кравченко А. І. Культурологія: навч, посібник для вузів. М .: Академічний проект, 2001. С. 22.
  • [2] Кононенко Б. І. Великий тлумачний словник з культурології. М .: Вече; ACT. 2003. С. 46.
 
<<   ЗМІСТ   >>