Повна версія

Головна arrow Філософія arrow Історія античної філософії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВПЛИВ АНТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ НА СЕРЕДНЬОВІЧНУ ДУМКУ

Дана, завершальна, глава підручника підводить підсумки попередніх розділів і має скоріше оглядовий, ніж аналітичний характер. У зв'язку з тим, що інші типи свідомості і інші цивілізаційні ландшафти, що зробили в подальшому вирішальний вплив на історію європейської культури, виникали й існували паралельно з культурою античної, діалог з античною філософією відбувався не тільки post factum, а й "вживу". Під "іншими" типами цивілізаційного ландшафту ми маємо на увазі іудаїзм і раннє християнство, які лягли в основу середньовічної інтелектуальної культури.

Антична філософія та єврейська культура епохи еллінізму

Культурний, релігійний і філософський синкретизм кордону ер.

Існує чимало аргументів на користь того, що взаємодія і взаємозбагачення старозавітної іудейської культури і культури античної почалося в досить ранньому періоді історії античності. Досить вказати на сусідство іудейської і еллінської громад в Єгипті ще з VI ст. до н.е. Однак з повною впевненістю можна говорити про результати таких контактів лише починаючи з епохи еллінізму. Найбільш важливим центром комунікації між еллінської і давньоєврейської вченістю стала Олександрія. Саме тут вже в III в. до н.е. був здійснений переклад Старого Завіту на давньогрецький (переклад "сімдесяти тлумачів" - "Септуагінта"). Саме в Олександрії починають формуватися процедури тлумачення Біблії, що орієнтуються і на древнееврейскую, і на грецьку традиції. У них виявляються затребуваними різні види аллегорези, тобто алегоричної тлумачення, висхідні до піфагореїзму і стоїцизму, а також ті філологічні методи і напрацювання, які склалися в рамках діяльності олександрійського Мусейона. Найбільш яскраво, як ми побачимо далі, цей синтез виражений у творчості Філона Олександрійського.

Іудаїзм привертає до себе увагу грецьких, а пізніше римських інтелектуалів через свою монотеїстичне. Зведення всього до одного початку вважалося ознакою любомудрия і сприяло популярності іудаїзму в греко-римських колах I в. до н.е. - I в. н.е. Відомі випадки переходу греків і, особливо, римлян в іудаїзм, в тому числі серед представників високих станів.

Однак спроби еллінізації іудеїв під час правління Антіоха IV Епіфана привели до першої релігійної війні (повстання Маккавеїв, що трапилося в II ст. До н.е.), яка в свою чергу викликала в середовищі іудеїв "фундаменталістські" руху. З іншого боку, більш близьке знайомство з релігійною обрядовістю іудаїзму і, особливо, до вимог закону Мойсея призвело до явища, яке тепер називається "культурними війнами", а три прямих збройних конфлікту в Палестині та інших зонах компактного розселення іудеїв в I-II ст . н.е. - до того, що синкретичні процеси взаємодії культур практично припинилися.

Екзегетика і герменевтика Філона Олександрійського.

Самий яскравий прояв подібного синкретизму ми знаходимо в творах екзегета (тлумача) єврейської Біблії і апологета іудаїзму Філона з Олександрії (бл. 20 м до н.е. - після 40 р н.е.) .

Його спадщина включає в себе риторично-філософські трактати, апологетичні твори і тлумачення на "П'ятикнижжя Мойсея", що становлять більшу частину "Філонова корпусу".

Філон активно посилається на цілий ряд авторитетних античних філософів - Піфагора, Платона, Аристотеля, стоїків та ін. Оскільки Філон Олександрійський був вихований на еллінської словесності, він прекрасно знав і епічну поезію, і релігійно-теософську літературу. З його точки зору, грецький Логос висловлює ту ж саму ідею, що і іудейський Закон, хоча в його уявленнях про історію і про Одкровення Мойсей, звичайно, відіграє головну роль (як в історичному сенсі, так і в сенсі богообраності і повноти мудрості). Відбувається прочитання двох традицій - еллінської і біблійної - очима один одного на основі синкретичних уявлень про єдину мудрості, в різній формі проявилася в еллінської філософії і в біблійному вченні.

При всій залежності від античної словесності і філософії, Філон Олександрійський орієнтується на зовсім інший тип мудреця і мудрості. У творі "Про життя споглядальної" він розповідає нема про філософської життя в дусі заповітів аристотелевской етики, по про монастирське, по суті, громаді, основним заняттям учасників якої є дослідження та тлумачення Писання, а також різні форми релігійного шанування. У зв'язку з цим відбувається переорієнтація онтологічної проблематики: відтепер буття пов'язується з Божеством , яке і є для Філона єдино суще в повному розумінні цього слова.

Найбільше для Філона важливі теми антропології та сотериологии. Пояснення відпадання першої людини від Творця дозволяє, на його думку, зрозуміти і суть сучасного стану людства, і природу реальності, в якій воно перебуває. Це пояснення можливо шляхом прочитання Священного Тексту як наративу, що має алегоричну природу. Апорії, що виникають при читанні Писання (наприклад, проблема послідовності актів творіння в гл. 1 книги "Буття", Дуплікація розповіді про створення людини в главах 1 і 2 та ін.), Є стимулом для алегоричній герменевтики, яку Філон здійснює в рамках космології і етики свого часу. З точки зору олександрійського екзегета така герменевтика дозволяє нам зрозуміти моральні і природні закони, що керують Космосом.

Космологія і етика Філона Олександрійського в контексті античної філософії.

Філон Олександрійський, слідуючи біблійній книзі "Буття", міркує про Космос як про що має тварную природу (хоча у Філона не було такого ж розробленої, як в середні віки, концепції створення світу). Знаряддям творчої діяльності і посередником між трансцендентним Богом і світом у Філона є Логос (див. Твір "Про походження світу з Мойсеєві") - поняття, явно відсилає нас до досвіду філософії Геракліта і стоїчної школи. Філон часом схильний до своєрідної "персоніфікації" цієї Вищої Сили Бога, що потім призведе до популярності текстів Філона в християнському середовищі і до "християнізації" його спадщини в середньовічній традиції. Однак, з іншого боку, Філон не перетворює Логос в друге божественне Обличчя і не "дробить" єдність божественної Природи. На його думку, Логос має три послідовних рівня. Перші два - це Логос Внутрішній (задум Бога про світ) і Логос Вимовлений (опановуємий розумом Космос), який зображується подібно "ідеального живій істоті" з діалогу "Тімей" і говорить про вплив на Філона уявлень Платона і Аристотеля про ідеальний або умопостигаемом бутті. Нарешті, третім рівнем Логосу виявляється " Сімейної " - тобто ті закони, які спрямовують фізичний світ і визначають моральні норми людського життя.

Підсумком діяльності Логосу стає Космос, який в цілому відповідає картині ієрархічної системи небесних сфер, виробленої в Академії і Ликее, частково - в Стое. Доцільно влаштований, самою своєю красою вихваляє Творця світ вимагає від нас настільки ж розумного і благочестивого способу життя. Піднесений Филоном раціональності установлений Мойсея, а також його вимогу витягувати моральний урок з біблійних історій (не завжди "прозорих" з точки зору античної етики) базуються на грецькій етичної теорії, що ставить на чільне місце освіченість і знання, а не моральну спонтанність. Втручання Бога в людське життя набуває символічного і повчальний характер: воно вимагає раціонального осмислення і алегоричного тлумачення. У підсумку в ряді випадків персонажі книги "Буття" - від прабатьків людства до патріархів Ізраїлю - розглядаються Филоном як іносказання окремих етичних норм або окремих сторін людської природи, а розповідь про історію Ізраїлю до Мойсея стає символічною антропологією і сотеріологія.

Концепція Філона сильніше вплинула на подальший розвиток іудаїзму (який виступив проти прямого синкретизму з греко-римської культурою), а на християнство. Олександрійські богослови II-III ст. (Климент Олександрійський, Оріген) захоплено цитують Філона, використовуючи його досвід алегоричних тлумачень для герменевтики християнського Писання. В цілому творчість Філона Олександрійського є прикладом однієї з стратегій адаптації античного "наукового" спадщини, яка отримає продовження в християнській культурі.

 
<<   ЗМІСТ   >>