Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Економіка і управління в охороні здоров'я

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРИЙНЯТТЯ ЦІНОВИХ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Після вивчення глави 9 студент повинен:

знати

 • • визначення поняття ціни медичної послуги її структуру;
 • • методологічні підходи до ціноутворення, методи і технічні прийоми розрахунку ціни медичної послуги;
 • • основні нормативні правові акти, що регулюють ціноутворення в охороні здоров'я;
 • • ринкові механізми ціноутворення на фармацевтичному ринку;

вміти

 • • визначати цілі ціноутворення в закладі охорони здоров'я;
 • • розрахувати витрати на медичну послугу;
 • • визначати норму рентабельності в ціні медичної послуги;

володіти

 • • різними методиками ціноутворення в залежності від економічних цілей організації охорони здоров'я;
 • • методами аналізу цін конкурентів фармацевтичного ринку;
 • • навичками пошуку інформації, необхідної для розрахунку тарифів на медичні послуги в системі обов'язкового медичного страхування.

Економічні особливості ціни медичної послуги. Методика ціноутворення в охороні здоров'я

Ціна медичної послуги - це та сума грошей, за яку пацієнт (платник) може купити, а лікар (медична організація, виробник) готовий продати цю медичну послугу. Тариф - це ставка, за якою стягується плата за послуги. За економічною суттю ціна і тариф збігаються.

Формування ринкової ціни медичної послуги не може грунтуватися виключно на принципах економічної ефективності та вимагає обов'язкової координації економічних інтересів сторін обміну. Дане положення пов'язане з тим, що медична послуга - це довірче благо (credence good), справжня цінність якого відома лише лікаря. Також вимагає обмежень процес коммодіфікаціі (перетворення в товар) здоров'я на ринку медичних послуг. Медична послуга - це соціально навантажене благо, тому се реалізація нерідко супроводжується ціннісним конфліктом.

Юридична основа поняття ціни відображена насамперед у Цивільному кодексі України, а саме:

 • • в ст. 314. Строк виконання зобов'язання;
 • • ст. 424. Ціна;
 • • ст. 426. Публічний договір;
 • • ст. 486. Оплата товару;
 • • ст. 487. Попередня оплата товару;
 • • ст. 503. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості;
 • • ст. 735. Ціна та оплата роботи;
 • • ст. 737. Наслідки виявлення недоліків у виконанні роботи.

Методика ціноутворення передбачає:

 • 1) визначення мети медичної організації;
 • 2) знання нормативно-правової бази ціноутворення;
 • 3) вибір розрахункової одиниці ціни;
 • 4) наявність стандарту медичної допомоги;
 • 5) визначення витрат за елементами витрат;
 • 6) визначення величини прибутку в ціні;
 • 7) облік в розрахунку інфляції;
 • 8) облік коефіцієнтів складності та інших коефіцієнтів, що відображають рівень і якість медичної допомоги.

Далі розглянемо послідовність кроків, яка допомагає правильно розрахувати ціну медичної послуги, більш докладно.

Крок 1. Визначення мети, відображеної в тарифній політиці медичного закладу. Під тарифною політикою розуміється визначення загальних цілей, які організація охорони здоров'я збирається досягти за допомогою цін (тарифів) на свої послуги. Медична організація може ставити перед собою наступні цілі:

 • • покриття витрат;
 • • забезпечення рентабельності надання послуг;
 • • вихід на ринок з новою медичною послугою і ін.

Крок 2. Вивчення нормативно-правової бази ціноутворення (за елементами витрат). Діюча сьогодні нормативно-правова база включає наступні важливі документи:

 • • розділ VII "Методика розрахунку витрат на медичні послуги" Номенклатури робіт і послуг в охороні здоров'я "(затв. Міністерством охорони здоров'я Росії 12.07.2004 р);
 • • статті 252-255 НК РФ;
 • • глави 20-22 ТК РФ,
 • • постанова Уряду РФ від 05.08.2008 № 583 "Про введення нових систем оплати праці працівників федеральних бюджетних, автономних і казенних установ і федеральних державних органів, а також цивільного персоналу військових частин, установ і підрозділів федеральних органів виконавчої влади, в яких законом передбачена військова і прирівняна до неї служба, оплата праці яких в даний час здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки

але оплаті купа працівників федеральних державних установ "(далі - постанова Уряду РФ № 583);

 • • наказ Міністерства охорони здоров'я і соціального розвитку РФ від 28.08.2008 № 463н "Про введення нової системи оплати праці працівників федеральних бюджетних наукових установ, що мають у складі клінічні підрозділи, підвідомчих Міністерству охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації" (далі - наказ МЗСР РФ № 463н );
 • • постанова Уряду РФ від 14.02.2003 № 101 "Про тривалість робочого часу медичних працівників залежно від займаної ними посади та (або) спеціальності".

Знання цих документів сприяє правильному розрахунку частки оплати праці в ціні медичної послуги. Другим важливим елементом неминучих витрат при наданні медичної допомоги є витрата на медикаменти. У складі ціни медичної послуги вартість лікарського препарату відбивається в поточних цінах. Постанова Уряду РФ від 08.08.2009 № 654 "Про вдосконалення державного регулювання цін на життєво необхідні і найважливіші лікарські засоби" встановлює орієнтири в обсягах, що закуповуються організаціями охорони здоров'я препаратів.

Розрахунок витрат фінансових коштів, що відображаються в ціні медичної послуги, на закупівлю м'якого інвентарю та обмундирування доцільно проводити відповідно до чинних нормативних документів в цій галузі і цінами на період розрахунку. Знос повинен нараховуватися відповідно до облікової політики організації на підставі ст. 253, 256-259, а також п. 5 ст. 270 НК РФ. Однак нарахувати амортизацію основних засобів (їх знос) бюджетна організація охорони здоров'я має право тільки на майно, придбане за рахунок коштів підприємницької діяльності та для здійснення такої діяльності (згідно подп. 2 п. 2 ст. 256 гл. 25 НК РФ). При розрахунку витрат на харчування пацієнтів в цілодобовому стаціонарі повинні бути враховані натуральні норми витрати продуктів, які служать основою для визначення розрахункових вартісних норм в день [1] . Інші витрати організації охорони здоров'я, частіше зараховують до інших, також регулюються спеціальними нормативними актами, такими як:

 • • додаток до листа ФОМС від 23.07.2013 № 5423/21-й "Про методику включення в тариф на оплату медичної допомоги витрат на утримання медичної організації, а також витрат на придбання обладнання вартістю до 100 тис. Руб. За одиницю";
 • • статті 264, 318, 321 і 324 НК РФ;
 • • наказ Мінфіну Росії від 01.03.2001 № 18Н "Про внесення змін і доповнень до наказу Міністерства фінансів Російської Федерації від 15.03.2000 р № 26н" Про норми і нормативи на представницькі витрати, витрати на рекламу і на підготовку і перепідготовку кадрів харчування " .

на договірній основі з навчальними закладами, що регулюють розмір віднесення цих витрат на собівартість продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування та порядку їх застосування "";

• наказ Мінфіну Росії від 15.03.2000 № 26н "Про норми і нормативи на представницькі витрати, витрати на рекламу і на підготовку і перепідготовку кадрів на договірній основі з навчальними закладами, що регулюють розмір віднесення цих витрат на собівартість продукції (робіт, послуг) для цілей оподаткування та порядку їх застосування ".

Крок 3. Вибір розрахункової одиниці ціни. Залежно від обраної розрахункової одиниці застосовуються методи розрахунку ціни медичної послуги будуть відрізнятися.

Допускається визначення тарифу:

 • • простий медичної послуги як базової для наступних розрахунків цін складних і комплексних медичних послуг;
 • • на одне відвідування;
 • • один ліжко-день;
 • • один випадок госпіталізації, який розрахований на основі КСГ і КПГ;
 • • один виклик швидкої медичної допомоги;
 • • одного пацієнта / дня в денному стаціонарі.

Крок 4. Вивчення і використання для розрахунків ціни медичної послуги стандартів медичної допомоги ', протоколів ведення хворих і порядків надання медичної допомоги як чітко прописаних алгоритмів надання медичної допомоги при тій чи іншій групі захворювань.

Крок 5. Визначення величини витрат за елементами витрат. Елементи витрат формують структуру тарифу. Відповідно до ст. 357 гл. 7 Федерального закону № 326-ФЗ уточнена структура повного тарифу па медичну послугу системи ОМС, згідно з яким структура тарифу на оплату медичної допомоги включає:

 • 1) прямі витрати , до яких належать:
  • • витрати на заробітну плату, нарахування на оплату праці, інші виплати;
  • • придбання лікарських засобів, витратних матеріалів, продуктів харчування, м'якого інвентарю, медичного інструментарію, реактивів і хімікатів, інших матеріальних запасів;
  • • витрати на оплату вартості лабораторних та інструментальних досліджень, що проводяться в інших установах (при відсутності в медичній організації лабораторії та діагностичного обладнання),
  • • витрати на організацію харчування (при відсутності організованого харчування в медичній організації);
  • • витрати на придбання обладнання вартістю до 100000 руб. за одиницю (прямі витрати);
 • 2) непрямі витрати , до яких належать:
  • • витрати на оплату послуг зв'язку, транспортних послуг, комунальних послуг, робіт і послуг з утримання майна;
 • 1 Відповідно до Закону РФ від 10.06.1993 № 5154-1 "Про стандартизацію".
 • • витрати на орендну плату за користування майном;
 • • оплату програмного забезпечення та інших послуг;
 • • соціальне забезпечення працівників медичних організацій, встановлений законодавством Російської Федерації;
 • • Інші витрати.

У табл. 9.1 наводяться елементи прямих і непрямих витрат, необхідних для розрахунку ціни.

Таблиця 9.1

Структура ціни медичної послуги за елементами прямих і непрямих витрат

[2]

Найменування статей витрат

сума,

руб.

прямі витрати

1.1

Витрати на оплату праці та нарахування на виплати з оплати праці персоналу, який бере безпосередню участь у наданні медичної допомоги

1.2

Витрати на придбання матеріальних запасів, споживаних в процесі надання медичної допомоги (медичної послуги)

1.3.1

Сума нарахованої амортизації обладнання вартістю до 100000 руб. за одиницю, використовуваного при наданні медичної допомоги (медичної послуги)

1.3.2

Сума нарахованої амортизації обладнання вартістю понад 100000 крб. за одиницю, використовуваного при наданні медичної допомоги (медичної послуги) (заповнюється, якщо зазначені витрати включені в територіальну програму ОМС)

1.4

Інші витрати, безпосередньо пов'язані з наданням медичної допомоги (медичної послуги)

Разом

Витрати, безпосередньо пов'язані з наданням медичної допомоги (медичної послуги)

непрямі витрати

2.1

Витрати на комунальні послуги

2.2

Витрати на утримання об'єктів нерухомого майна

2.3

Витрати на утримання рухомого майна

2.4

Витрати на придбання послуг зв'язку

2.5

Витрати на придбання транспортних послуг

2.6

Витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці працівників медичної організації, які не беруть безпосередньої участі в наданні медичної допомоги (медичної послуги)

Закінчення табл. 9.1

Найменування статей витрат

сума,

руб.

2.7.1

Сума нарахованої амортизації обладнання вартістю до 100000 руб. за одиницю, безпосередньо не використовується при наданні медичної допомоги (медичної послуги)

2.7.2

Сума нарахованої амортизації будівель, споруд та інших основних фондів, включаючи обладнання вартістю понад 100000 крб. за одиницю, безпосередньо не пов'язаних з наданням медичної допомоги (медичної послуга) (заповнюється, якщо зазначені витрати включені в територіальну програму ОМС)

2.8

Інші витрати на загальногосподарські потреби

Разом

Витрати, необхідні для забезпечення діяльності медичної організації в цілому

Собівартість медичної допомоги (медичної послуги)

всього

разом

Прямі витрати (безпосередньо пов'язані з наданням медичної допомоги (медичної послуги)) + непрямі витрати (необхідні для забезпечення діяльності медичної організації в цілому) = собівартість медичної допомоги (медичної послуга)

В результаті такого розрахунку буде визначена вартість медичної допомоги (медичної послуги) без урахування прибутку. На рівні цієї вартості (не нижче) повинні реалізуватися медичні послуги в системі ОМС. Надання медичної допомоги за вартістю нижче витрат завжди веде до збитків установи охорони здоров'я, що працює в системі ОМС.

Крок 6. Визначення очікуваної і планованої організацією охорони здоров'я прибутку в ціні медичної послуги. Рівень рентабельності (прибутковості) визначається на підставі листа Мінекономіки Росії від 03.03.1999 "Про ціни на платні медичні послуги", де сказано, що "рівень рентабельності при розрахунку вільних тарифів не регламентований". Цей документ, як і раніше має силу в розрізі організації надання платних медичних послуг, в тому числі і установами охорони здоров'я, а не тільки комерційними структурами. Зазвичай рівень прибутковості платної медичної діяльності визначається не нижче 20% від собівартості. Відповідно до постанови Уряду РФ № 917 з прибутку, отриманого в результаті платної медичної діяльності, податок на прибуток не стягується. Це є суттєвою податковою пільгою для медичних організацій, що дозволяє реінвестувати дохід на розвиток діяльності. З прибутку, отриманої медичної організацією в результаті надання платних сервісних послуг, податок на прибуток стягується.

Для розрахунку пропонується наступна формула:

де Ц - ціна; 3 - витрати; П - прибуток.

Наприклад, Ц = 115 руб., Де 100 руб. (Собівартість) + 15 руб. (Прибуток). У цьому випадку рентабельність послуги становить 15%, або рентабельність = 15 руб .: 100 руб. • 100%.

особливості розрахунку

Пункт 8 Додатку до наказу Департаменту економічної політики та розвитку м Москви і Департаменту фінансів р Москви № 23-ПР / 61 від 25.01.2011 говорить: "Ціна платної послуги визначається на основі розрахунку економічно обґрунтованих витрат матеріальних і трудових ресурсів і прибутку, що забезпечує фінансування інших обґрунтованих витрат і податків ". Відповідно до цього підходу розрахунково-аналітичний метод передбачає застосування такої формули:

де 3 - витрати на надання платної послуги; З учр - сума всіх витрат установи за період часу, руб .; Ф р вр - фонд робочого часу основного персоналу установи за той же період часу; Т ум - норма робочого часу, що витрачається основним персоналом на надання платної послуги, ч.

Крок 7. Облік в розрахунку ціни коефіцієнтів складності та інших коефіцієнтів, що відображають рівень і якість медичної допомоги.

Наприклад, можливе застосування наступних узагальнених коефіцієнтів (табл. 9.2).

Таблиця 9.2

Поправочні коефіцієнти для розрахунку ціни медичної послуги [3]

Найменування поправочних коефіцієнтів

Значення поправочного коефіцієнта

Коефіцієнт складності: підвищує

2,0

Коефіцієнт складності: понижуючий

0,1

коефіцієнт субспеціальності

2,0

Коефіцієнт умов виконання послуги, в тому числі:

вдома;

3,0

- швидка і невідкладна медична допомога в умовах

2,0

сільскої місцевості;

- швидка і невідкладна медична допомога в умовах

1,5

міста

Додаткові коефіцієнти, пов'язані з кваліфікує

єю фахівців, в тому числі:

- інтерн;

0.8

- кандидат медичних наук;

1,5

- доктор медичних наук

2,0

Крок 8. Коригування ціни медичної послуги з урахуванням інфляції. Це означає необхідність щорічного перегляду ціп на медичні послуги відповідно до рівня інфляції, що склалися за період.

Таким чином, розрахунок ціни медичної послуги по даній узагальненої методики враховує, як економічні інтереси лікувального закладу, так і суспільства в цілому, нормативно визначаючи витрати на основі чинного законодавства. Наведемо приклади розрахунків цін на медичні послуги, в яких неминуче застосовуються викладені принципи і підходи до ціноутворення та сучасні тенденції до управління даним процесом, перш за все пов'язані зі стандартизацією в охороні здоров'я.

 • [1] Наказ МОЗ України від 21.06.2013 Моз 395н "Про затвердження норм лікувального
 • [2] Див. Наказ МОЗ України від 20.11.2013 № 859н "Про внесення змін до Правил обов'язкового медичного страхування, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.02.2011 № 158н" Розрахунок вартості медичної допомоги (медичної послуги) "".
 • [3] Розділ VII "Методика розрахунку витрат на медичні послуги". Номенклатура робіт і послуг в охороні здоров'я (затв. Міністерством охорони здоров'я Росії 12.06.2004).
 
<<   ЗМІСТ   >>