Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Економіка і управління в охороні здоров'я

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОНЯТТЯ ОДНОКАНАЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

Відповідно до ст. 9 Федерального закону № 326 суб'єктами ОМС виступають:

 • 1) застраховані особи;
 • 2) страхувальники;
 • 3) Федеральний фонд.

Ділянками ОМС є:

 • 1) територіальні фонди;
 • 2) СМО;
 • 3) медичні організації.

Єдиним страховиком виступає ФФОМС, тоді як раніше ця функція належала більшою мірою страховим медичним організаціям. Фінансування організацій охорони здоров'я характеризувалося як багатоканальне, фінансові кошти в системі ОМС ділилися на страхові платежі (за непрацююче населення) і страхові внески (на страхування працюючого населення).

історичний екскурс

Нижче на рис. 8.2 наводиться схема забезпечення Програми державних гарантій у сфері охорони здоров'я в 2007 р

Фінансове забезпечення Програми державних гарантій в 2007 р

Мал. 8.2. Фінансове забезпечення Програми державних гарантій в 2007 р

В даний час поставлено завдання повністю перейти на систему одноканального фінансування безкоштовної медичної допомоги, тобто фінансування за повним тарифом, розрахованому на основі стандарту медичної допомоги (через систему ОМС).

Фінансові кошти ОМС і бюджету повинні скласти єдиний фонд фінансових коштів ФФОМС. Відповідно до узгоджених ТПОМС ці кошти надходять в ТФОМС. Страховий принцип оплати медичної допомоги, наданої організаціями охорони здоров'я, зберігається. Мета - досягти 100% оплати медичної допомоги, що надається населенню відповідно до "Програми державних гарантій", подолати протиріччя ціноутворення, коли тариф в системі ОМС формується як величина нижче витрат лікувального закладу, фактично представляючи собою "бюджетну оцінку" можливих, виходячи з наявних коштів , витрат на плановану медичну допомогу за Програмою.

Привнесені зміни (ілюстраціями служать рис. 8.3 і 8.4) вимагають перегляду моделі ОМС і обов'язків страхувальників, фондів ОМС, СМО, застрахованих, а також правил взаємодії між ними.

Орієнтовна схема одноканального фінансування в системі ОМС

Мал. 83. Орієнтовна схема одноканального фінансування в системі ОМС: ФФОМС - ТФОМС-СМО - Установа охорони здоров'я (УОЗ)

думка фахівця

На думку О. В. Царьової, організаційну структуру ОМС Росії (станом на 2013 р) можна представити в такий спосіб (рис. 8.4).

Організаційна структура системи ОМС в 2013 р

Мал. 8.4. Організаційна структура системи ОМС в 2013 р

Величина внесків також змінювалася. Якщо в 1994-2001 рр. загальна ставка страхового платежу становила 3,6%, з них в ФФОМС прямувало 0,2, а в ТФОМС - 3,4%. З 2012 р загальна ставка страхового внеску складає 5,1%, і вся ця величина прямує в ФФОМС. З цього ж періоду для упорядкування надходження фінансових коштів для всіх регіонів країни визначена єдина ставка страхових внесків на ОМС непрацюючого населення. Порядок розрахунку страхового внеску на ОМС непрацюючого населення [1] визначає Федеральний закон від 30.10.2011 № 354-ФЗ "Про розмір та порядок розрахунку тарифу страхового внеску на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення" (далі - Федеральний закон № 354-ФЗ). Страховий внесок па ОМС затверджується в установленому порядку, потім коригується на регіональні коефіцієнти (якщо вони встановлені для даного суб'єкта РФ), що збільшують цю суму і враховують місцеві особливості проживання, наприклад, в районах Крайньої Півночі. Після цього отримана величина коригується з року в рік на інфляційний коефіцієнт.

Таким чином, затверджений тариф страхового внеску на ОМС непрацюючого населення множиться на коефіцієнт диференціації для суб'єктів Російської Федерації та м Байконура [2] і також множиться на коефіцієнт подорожчання вартості медичних послуг [3] .

Характерними рисами фінансового забезпечення Програми державних гарантій в умовах одноканального фінансування є:

 • • страхові внески роботодавців (на працююче населення);
 • • страхові внески суб'єктів РФ і федеральних органів виконавчої влади на непрацююче населення;
 • • функції страховика в системі ОМС виконує ФФОМС, який формує, крім іншого, страховий запас і резерв фінансування профілактичних заходів, програми модернізації охорони здоров'я суб'єктів РФ на основі регіональних програм модернізації охорони здоров'я суб'єктів РФ;
 • • включення приватної системи охорони здоров'я в систему ОМС па основі договірних відносин.

Федеральний закон № 326-ФЗ передбачає участь в заявному порядку в системі ОМС медичних організацій будь-яких організаційно-правових форм і мають майно в будь-якій формі власності, передбаченої законодавством РФ. Страховий поліс єдиного зразка не вимагає заміни при зміні З МО і діє на всій території Російської Федерації. Оплата медичної допомоги проводиться за тарифом, що включає всі статті витрат, крім капітальних вкладень і витрат на придбання обладнання вартістю понад 100 тис. Руб. за одиницю. Також ФФОМС курирує Програми модернізації охорони здоров'я суб'єктів РФ, в тому числі впровадження телекомунікаційних систем.

Важливим економічним досягненням є перехід на повний тариф, який компенсує не тільки витрати установи охорони здоров'я на лікувальний процес, а й немедичні витрати на створення умов для нього. Повний тариф на медичну допомогу включає наступні статті витрат:

 • • оплата праці (з цієї статті формується ФОП);
 • • нарахування на оплату праці (страхові внески, рівні 80% від ФОП);
 • • придбання медикаментів та перев'язувальних засобів, придбання продуктів харчування (стаціонари);
 • • придбання м'якого інвентарю;
 • • придбання медичного інструментарію, реактивів, хімікатів;
 • • витрати на придбання обладнання вартістю до 100 тис. Руб. за одиницю;
 • • витрати на оплату послуг зв'язку, комунальних послуг, робіт і послуг з утримання майна, оплату програмного забезпечення і т.д .;
 • • витрати на орендну плату;
 • • Інші витрати.

Капітальні вкладення не входять в розрахунок тарифу.

Тарифи на оплату медичної допомоги є єдиними для всіх смо.

У 2014 р субвенції ФФОМС повністю забезпечували подушний норматив фінансування базової програми ОМС, встановлений Програмою модернізації охорони здоров'я суб'єктів РФ (6962,5 руб.) [4] . При формуванні територіальної програми державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги, в тому числі ТПОМС, враховуються такі чинники:

 • • особливості половозрастного складу населення суб'єкта РФ;
 • • рівень і структура захворюваності населення суб'єкта РФ, засновані на даних медичної статистики;
 • • кліматичні і географічні особливості регіону;
 • • транспортна доступність медичних організацій;
 • • щільність населення на території суб'єкта РФ.

При оплаті медичної допомоги в амбулаторних умовах по подушного нормативу фінансування па прикріпилися осіб слід встановлювати диференційовані подушним нормативи фінансування для окремих медичних організацій з урахуванням наявності та кількості структурних підрозділів, наприклад:

 • • фельдшерсько-акушерських пунктів;
 • • фельдшерських здоровпунктів;
 • • центрів (відділень) ОВП (сімейної медицини);
 • • кабінетів лікаря ОВП (сімейного лікаря);
 • • відділень (кабінетів) невідкладної медичної допомоги та ін. [5]

подушного фінансування надання медичної допомоги за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування ".

В цілому треба помститися той факт - щоб описати економічний механізм по реалізації державних гарантій безкоштовної медичної допомоги населенню РФ, необхідна скоординована діяльність таких фахівців, як:

 • • клініциста - розробника стандартів медичної допомоги;
 • • клінічного фармаколога, оптимизирующего фармако-терапевтичний блок стандартів медичної допомоги, що становить для різних захворювань до 65% всієї вартості стандарту;
 • • економіста, що визначає обсяг і склад необхідних для реалізації стандарту ресурсів, здійснює розрахунок вартості стандарту і фінансове моделювання програми державних гарантій;
 • • організатора охорони здоров'я, яка проводить аналіз потреби населення в медичних послугах і формує державні завдання;
 • • програміста, що автоматизує процес розробки стандартів, що створює програмні комплекси з метою формування державних і муніципальних замовлень. Методи оплати медичної допомоги в системі ОМС також вимагають програмного забезпечення, так як розрахунки являють собою трудомістку задачу.

 • [1] Примітка ', передбачається перехідний період для доведення розміру внесків на ОМС непрацюючого населення до встановленого нормативу до 2015 р
 • [2] Додаток до тексту Федерального закону № 354-ФЗ.
 • [3] Щорічно встановлюється Федеральним законом про бюджет Федерального фонду обов'язкового медичного страхування на відповідний фінансовий рік і плановий період.
 • [4] URL: consultant.ru/docurnent/cons_doc_LAW_168339.
 • [5] Лист МОЗ України від 01.08.2014 № 11-9 / 10 / 2-5783 "Про
 
<<   ЗМІСТ   >>