Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Економіка і управління в охороні здоров'я

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРОБЛЕМА ОБМЕЖЕНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ І ЦІНА ЕКОНОМІЧНОГО ВИБОРУ

Головна проблема, пов'язана з ресурсами, полягає в тому, що вони обмежені. Обмеженість ресурсів не пов'язана з їх недостатністю. Ресурси обмежені щодо потреб у багатьох галузях, в тому числі і в охороні здоров'я. Наявних у певного економічного суб'єкта ресурсів (або, інакше, запасів засобів, резервів) може не вистачити для задоволення його потреб в повному обсязі. Не виключена й інша ситуація, коли повне задоволення конкретної потреби в даний період часу призводить до вичерпання всіх наявних ресурсів - в цьому випадку інші потреби економічного суб'єкта можуть залишитися нeyдовлетвореннимі.

Отже, потреби безмежні і весь час зростають, а ресурси обмежені. Це обумовлює необхідність вибору одного з альтернативних економічних дій. Такий вибір означає відмову від задоволення одних потреб на користь інших. Іншими словами, виділення певних обсягів ресурсів на задоволення тих чи інших потреб завжди пов'язане з відмовою від використання даних ресурсів для задоволення інших потреб. Тому економічні суб'єкти в умовах різноманіття потреб при обмеженості засобів задовольняють не всі з бажаних потреб і не в повній мірі.

Для того щоб найбільш повно задовольнити потреби, необхідно ефективно використовувати обмежені ресурси. Досягнення економічної ефективності передбачає оптимізацію застосування всіх видів ресурсів при виробництві одиниці продукту, послуги. Інакше кажучи, чим більше результат і краще якість при найменших витратах, тим вище ефективність.

Виробництво товарів, робіт і послуг здійснюється в межах виробничих можливостей, які визначаються застосовуваними ресурсами. Тому будь-яке збільшення виробництва будь-якого продукту (або послуги) веде до скорочення виробництва іншого продукту (або послуги). У зв'язку з цим виникає ціна вибору, або ціна втрачених можливостей, для чого використовуються поняття "альтернативна вартість", "нижчі витрати".

Ціна вибору, або нижчі витрати, є ціна життєвих благ або доходів, яких ми позбавляємося, коли вибираємо інший варіант дій.

В охороні здоров'я це економічне поняття проявляється при визначенні економічного збитку, що виникає внаслідок зростання захворюваності населення.

Є ще одна проблема - одні й ті ж ресурси можна використовувати з різним ступенем ефективності. Наприклад, лікар (трудовий ресурс-галузі охорони здоров'я) може бути зайнятий на сільськогосподарських роботах, але це неефективне використання трудових ресурсів. Его ж стосується і використання матеріальних ресурсів. Відсутність повної взаємозамінності ресурсів при перемиканні їх з виробництва послуг на виробництво товарів вимагає збільшення кількості ресурсів. Ця обставина ілюструє дію закону поставлений зростаючих витрат. Сенс згаданого закону полягає в тому, що економічні ресурси не завжди придатні для повного їх використання у виробництві альтернативних продуктів. Саме відсутність взаємозамінності ресурсів викликає необхідність збільшення їх кількості при перемиканні з виробництва одного продукту для отримання все більшої кількості додаткових одиниць іншого продукту.

Коли ми визначаємо види медичної діяльності і визначаємо обсяги необхідних коштів, необхідно вирішити кілька груп питань, наприклад:

  • • питання ефективності медичної допомоги;
  • • питання співвідношення отриманого результату і вкладених коштів;
  • • питання справедливого використання суспільних ресурсів, що виділяються на охорону здоров'я, і питання цінностей суспільства: інакше, витрачаються чи громадські ресурси на ті види медичної допомоги, які визнаються суспільством як найбільш важливі?

Ці питання групуються навколо міркувань соціального і регіонального рівності при отриманні доступу до послуг охорони здоров'я. Відповіді на ці питання особливо значимі, коли визначається оптимальний набір медичних послуг, що входять в Програму державних гарантій безкоштовної медичної допомоги населенню, що може сприяти забезпеченню пацієнтів максимально можливої і ефективною медичною допомогою в умовах обмеженості ресурсів. При дефіциті коштів важливим є ефективне використання того, що є, а також пошук внутрішніх резервів і альтернативних джерел ресурсів охорони здоров'я.

 
<<   ЗМІСТ   >>