Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

В інноваційному процесі державі може бути відведена провідна роль як джерела попиту на інновації, так і головного посередника інноваційних процесів.

Федерально-контрактна система (ФКС) - приклад одного з найбільш ефективних інструментів державної політики в області інновацій. В рамках ФКС держава реалізує єдиний цикл, що включає три стадії:

  • - формування держзамовлення;
  • - розміщення держзамовлення (пошук виконавця);
  • - виконання державного контракту.

Державно-приватне партнерство (ДПП) - це форма співучасті держави в інноваційному процесі, тобто конструктивне і рівноправна взаємодія з бізнесом не тільки в економіці, але і в культурі, науці та інших напрямках. Яскравим прикладом державно-приватного партнерства є гранти на проведення НДДКР в певній сфері, за допомогою яких держава і приватний інвестор співфінансують по 50% витрат по реалізації проекту.

Фінансування інноваційної діяльності за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до цілей і пріоритетів державної інноваційної політики і призначається як для вирішення великомасштабних науково-технічних проблем, так і для підтримки малого та середнього інноваційного підприємництва.

Бюджетне фінансування - найбільш бажаний метод фінансування, що передбачає отримання коштів з бюджетів різного рівня.

Привабливість цієї форми фінансування полягає в тому, що за роки радянської влади керівники підприємств звикли до того, що це джерело фінансових ресурсів практично безкоштовний, нерідко отримані кошти не повертаються, а їх витрачання слабо контролюється. В силу ряду об'єктивних причин доступ до цього джерела постійно звужується.

У Російській Федерації кошти, що виділяються з федерального бюджету, направляються на фінансування:

  • - державних інноваційних фондів (Російський фонд фундаментальних досліджень, Фонд сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері);
  • - федеральних цільових інноваційних програм і високоефективних інноваційних проектів;
  • - програм державної підтримки інноваційної діяльності.

Суб'єкти інноваційної діяльності самостійно визначають джерела, структуру і способи залучення позабюджетних коштів.

Дві основні завдання, які стоять перед бюджетним фінансуванням:

  • - орієнтація на формування інноваційної інфраструктури;
  • - повинно бути кристалізатором новітніх наукових напрямків.

Досліджуємо рівень і динаміку бюджетного фінансування в Російській Федерації (табл. 12.3).

Таблиця 123

Частка бюджетного фінансування у витратах на технологічні інновації в промисловості РФ в 2000-2012 рр.,%

рік

Федеральний бюджет, бюджети суб'єктів РФ

позабюджетні

фонди

2000

4,1

2,7

2005

5,1

0,1

2006

4,0

0,1

2007

4,2

0,1

Закінчення табл. 12.3

рік

Федеральний бюджет, бюджети суб'єктів РФ

позабюджетні

фонди

2008

3,1

0,1

2009

3,4

0.01

2010

5,0

0,01

2011

5,0

0,1

2012

7,5

0,0

Таким чином, частка бюджетних джерел і позабюджетних фондів в Російській Федерації не перевищує 8%. У той же час в більшості розвинених країн вона становить близько 30%, а в Республіці Білорусь - понад 60% (табл. 12.4).

Таблиця 12.4

Структура внутрішніх витрат на дослідження і розробки в окремих країнах в 2010 р

Країна

бюджет

підприємницький сектор

іноземні

джерела

Білорусь

62,5

28,8

8,5

Німеччина

29,7

60.1

3.8

Великобританія

32,1

45,1

16,4

Швеція

27,5

58,8

10.4

Китай

21,0

71.7

1.3

Японія

17,2

75,9

0.4

Канада

34,3

46,5

7,3

США

31,3

61.6

-

З метою прискорення процесу переходу російської економіки на інноваційний шлях розвитку в Російській Федерації отримав розвиток програмно-цільовий підхід з 2000-х рр. Програма на 2007-2013 рр. є преемственной по відношенню до федеральної цільової науково-технічної програми "Дослідження та розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки" на 2002-2006 рр.

В рамках реалізації Програми на 2007-2013 рр. відбулося істотне збільшення числа залучених до виконання робіт організацій в порівнянні з Програмою на 2002-2006 рр.

У реалізації заходів Програми на 2007-2013 рр. взяли участь від 10 до 25 організацій з Німеччини, Великобританії, США, Китаю, Нідерландів, Бельгії, Франції, Фінляндії, Італії, Швейцарії, Білорусі, України та ряду інших країн.

Фінансування державних контрактів розподіляється між п'ятьма пріоритетними напрямками реалізації Програми на 2007-2013 рр .: науки про життя, індустрії наносистем, інформаційно-телекомунікаційними системами, раціональним природокористуванням, енерго-ефективністю, енергозбереженням і ядерною енергетикою.

Концепція федеральної цільової програми "Дослідження та розробки з пріоритетних напрямів розвитку науково-технологічного комплексу Росії" на 2014-2020 рр., Затверджена розпорядженням уряду РФ від 02.05.2013 № 736-р, буде продовжувати сприяння переходу економіки Росії на інноваційний шлях розвитку.

 
<<   ЗМІСТ   >>