Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Форми фінансування інноваційної діяльності досить різноманітні. До них можна віднести самофінансування, емісію акцій, кредитне фінансування, проектне фінансування, лізингове фінансування, венчурне фінансування і бюджетне фінансування. В останні роки все більшого поширення в світовій і російській практиці отримують венчурне і проектне фінансування.

Проектне фінансування характеризується наступними сутнісними особливостями:

 • - фінансування інноваційного проекту, засноване на життєздатності самого проекту без урахування платоспроможності його учасників, їх гарантій і гарантій погашення;
 • - фінансування, при якому джерелом погашення заборгованості є потоки готівки, які генеруються в результаті реалізації самого інноваційного проекту;
 • - фінансування, забезпечене економічною і технічною життєдіяльністю підприємства, що дозволяє генерувати потоки готівки, достатні для обслуговування свого боргу.

За своєю суттю проектне фінансування, як можна припустити з наведених вище визначень, означає фінансування переважно великих інвестиційних проектів самими корпораціями (відкритими акціонерними товариствами) без забезпечення державними субсидіями або бюджетним фінансуванням.

Зазвичай розрізняють три форми проектного фінансування:

 • - з повним регресом на позичальника;
 • - без права регресу на позичальника;
 • - з обмеженим правом регресу.

Під регресом розуміють вимогу про відшкодування представленої в позику суми.

До особливостей проектного фінансування можна віднести:

 • - здійснення всіх робіт з освоєння родовищ і реалізації інноваційного проекту за рахунок самих інвесторів;
 • - ризики, пов'язані з інвестуванням у фінансові активи, повністю лягають на плечі розробників та інших суб'єктів інноваційного проекту;
 • - залучення іноземних кредитів здійснюється інвесторами без будь-яких гарантій їх погашення державою, т.с. відповідно до нашого законодавства держава не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерного товариства;
 • - серед форм проектного фінансування найбільшого поширення набуло фінансування з повним регресом на позичальника, що викликано більш низькою вартістю кредиту, виконанням інвестиційних проектів в значній мірі на замовлення держави і ін. При цьому інвестори, а не держава прийматимуть на себе можливі ризики неотримання очікуваної прибутковості .

важливо запам'ятати

При проектному фінансуванні інвестори беруть на себе ризики неотримання очікуваної прибутковості, а фінансування здійснюється переважно великих інвестиційних проектів самими корпораціями без забезпечення державними субсидіями або бюджетним фінансуванням.

Методи фінансування інноваційного проекту : одноразове фінансування, поетапне фінансування проекту. Найбільшою мірою набуло поширення поетапне

фінансування інноваційного проекту, що дозволяє краще контролювати інноваційний процес і мінімізувати ризики його здійснення.

На Заході виникли і паралельно розвивалися три різні моделі фінансування інноваційної діяльності:

 • - повністю заснована на приватному капіталі;
 • - повністю заснована на державному капіталі;
 • - змішана, що базується на участі державного та приватного капіталів у формі державно-приватного партнерства (ДПП).

Використання тієї чи іншої моделі визначається як історично склалися тенденціями, так і економічними факторами. Проте, найбільшого поширення набули змішана модель у формі ДПП і модель фінансування, заснована на використанні приватного капіталу.

 
<<   ЗМІСТ   >>