Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • теоретичну сутність, функції та основні принципи організації фінансового та інвестиційного менеджменту, їх інформаційне забезпечення;
 • • закони розвитку природи, суспільства і мислення і вміти оперувати цими знаннями в професійній діяльності;
 • • основи організації управління реальними і фінансовими інвестиціями, формування інноваційних ресурсів;

вміти

 • • розробляти варіанти управлінських рішень і обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної ефективності;
 • • використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності;
 • • аналізувати інформаційні та статистичні матеріали але оцінці фінансової та інвестиційної діяльності організації, використовуючи сучасні методи і показники оцінки;
 • • використовувати сучасні методики оцінки ефективності фінансової діяльності, інвестиційних проектів і фінансових інструментів на практиці;

володіти

 • • навичками обгрунтованого вибору методу фінансування діяльності організації з урахуванням внутрішніх можливостей і факторів зовнішнього середовища;
 • • здатністю оцінювати вплив інвестиційних рішень і рішень по фінансуванню на зростання цінності (вартості) компанії;
 • • здатність самостійно здобувати (в тому числі за допомогою інформаційних технологій) і використовувати в практичній діяльності нові знання і вміння, включаючи нові галузі знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності.

Сутність і класифікація методів фінансування інвестиційних проектів

Розмежовують джерела і методи фінансування інвестиційних проектів. Під джерелом фінансування інвестиційних проектів розуміють фонди і потоки грошових коштів, які можуть бути використані в якості інвестиційних ресурсів для фінансування інвестиційної діяльності. Методи фінансування інвестиційних проектів є способи, завдяки яким формуються джерела фінансування.

В основі економіки ринкового типу на рівні організації лежить пятіелементной система фінансування:

 • - самофінансування;
 • - пряме фінансування через механізми ринку капіталу;
 • - банківське кредитування;
 • - бюджетне фінансування;
 • - взаємне фінансування господарюючих суб'єктів.

Методи фінансування інвестиційних проектів засновані

на залученні власних, залучених і позикових джерел фінансування (рис. 11.1).

Основні методи фінансування інвестиційних

Мал. 11.1. Основні методи фінансування інвестиційних

проектів

Досліджуємо структуру джерел фінансування інвестицій в основні фонди в Російській Федерації 1 (табл. 11.1).

Таким чином, інвестування в основний капітал здійснюється більшою мірою за рахунок залучених джерел, серед яких переважають бюджетні кошти. В останні роки є позитивна тенденція у збільшенні частки фінансування за рахунок коштів федерального бюджету, кредитів банків та коштів населення на пайове будівництво.

Таблиця 11.1

Структура джерел фінансування інвестицій в основний капітал в Російській Федерації в 2000-2013 рр.,%

Види джерел фінансування

2000 р

2005 р

2010 р

2011 р

2012 р

2013 р

Власні кошти

47,5

44,5

41,0

41,9

44,5

45,3

залучені кошти, з них:

52,5

55,5

59,0

58,1

55,5

54,7

кредити банків

2,9

8,1

9,0

8,6

8,4

10,0

В тому числі іноземних банків

0,6

1,0

2,3

1,8

1,2

1,1

Позикові кошти інших організацій

7,2

5,9

6,1

5,8

6,1

6,2

Інвестиції з-за кордону

-

-

-

-

-

0,8

Бюджетні кошти, в тому числі:

22,0

20,4

19,5

19,2

17,9

19,0

федерального бюджету

6,0

7,0

10,0

10,1

9,7

10,0

Кошти місцевих бюджетів

-

-

-

-

1,1

1,5

Кошти позабюджетних фондів

4,8

0,5

0,3

0,2

0,4

0,5

Засоби організацій і населення на пайове будівництво, з них:

3,8

2,2

2,0

2,7

2,9

кошти населення

-

-

1,2

1,3

2,1

2,3

Інші

15,6

16,8

21,9

22,3

20,0

15,5

Інвестиції в основний капітал, всього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

час, знижується частка фінансування за рахунок таких джерел, як кошти позабюджетних фондів, позикові кошти інших організацій.

 
<<   ЗМІСТ   >>