Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИДИ І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ

Реальний опціон - характеристика, притаманна активів, яка дає компаніям право з вигодою для себе змінювати характеристики у відповідь на зміну зовнішніх факторів.

Реальні опціони можна класифікувати за трьома ознаками: опціони очікування, опціони зміни масштабу, опціони перемикання (рис. 9.1).

Класифікація реальних опціонів

Мал. 9.1. Класифікація реальних опціонів

Охарактеризуємо реальні опціони (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

Характеристика реальних опціонів

вид опціону

характеристика

Опціон на вибір часу для інвестицій

Дозволяє почати реалізацію інвестиційного проекту в найбільш сприятливий для цього час

Опціон на дослідження і розробки

Забезпечує можливість здійснення інновацій та дослідно-конструкторські роботи

Опціон на послідовні інвестиції

Дає можливість здійснення інвестицій не одноразово, а поетапно

Опціон на скорочення

Дозволяє скорочувати обсяги виробництва по ходу реалізації проекту

Опціон на розширення

Дозволяє збільшувати обсяги виробництва по ходу реалізації проекту

Опціон на припинення проекту

Дає можливість достроково припинити реалізацію проекту

Опціон на зміну ресурсів, технології

Забезпечує можливість змінити використовувані основні та оборотні активи, технології в ході реалізації проекту

Опціон на зміну джерел фінансування проекту

Дає можливість коригувати джерела фінансування проекту і замінювати їх на більш економічно вигідні

важливо запам'ятати

Опціони бувають трьох видів - опціони очікування (дозволяють змінювати часові параметри реалізації проекту і здійснення інвестицій), опціони зміни масштабу (дають можливість змінювати обсяги виробництва) і опціони перемикання (дозволяють маневрувати ресурсами і джерелами фінансування проекту).

Таким чином, реальні опціони є ефективним інструментом управління ключовими показниками реалізації інвестиційних проектів - прибутковістю і рівнем ризику. Це забезпечує їх актуальність і значимість в сучасних умовах, що характеризуються зростаючими процесами глобалізації, конкуренції і невизначеності.

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛІ БЛЕКА - ШОУЛЗА

Модель ціноутворення опціонів Блека - Шоулза - це модель, яка визначає теоретичну ціну на європейські опціони, що має на увазі, що якщо базовий актив торгується на ринку, то ціна опціону на нього неявним чином вже встановлюється самим ринком. Дана модель отримала широке поширення на практиці і може також використовуватися для оцінки всіх похідних паперів, включаючи варранти, конвертовані цінні папери.

Згідно з моделлю Блека - Шоулза, ключовим елементом визначення вартості опціону є очікувана волатильність базового активу. Залежно від коливання активу, ціна на нього зростає або знижується, що прямо пропорційно впливає на вартість опціону. Таким чином, якщо відома вартість опціону, то можна визначити рівень волатильності, очікуваної ринком.

Теоретична вартість опціону (Call) дорівнює:

де Р - поточна ціна акцій; Е - ціна виконання опціону; е - експонента (2,7183); г - поточна відсоткова ставка по безризикових активів; £ - час до закінчення опціону, виражене як частина року (кількість днів до дати закінчення, поділене на 365 днів); 5 - волатильність, наведена до річного стандартного відхилення (стандартне відхилення ціни акцій, помножене на 260 (кількість торгових сесій за рік)); Щх) - кумулятивне стандартний нормальний розподіл; Її-Н - теперішня вартість ціни виконання опціону.

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ

Переваги використання методу реальних опціонів полягають в наступному:

 • - враховується дія фактора ризику і невизначеності, безповоротності інвестиції;
 • - передбачається можливість вибору реалізації проекту в часі;
 • - є важливим інструментом стратегічного управління вартістю проекту;
 • - сприяє переходу на більш якісно високий рівень розвитку виробництва за допомогою реалізації інноваційних проектів;
 • - забезпечує можливість маневрування технологіями, основними і оборотними активами;
 • - дає можливість змінювати джерела фінансування інвестиційної діяльності;
 • - є важливим інструментом зміни обсягів виробництва в ході реалізації інвестиційного проекту.

Недоліки використання методу реальних опціонів полягають в наступному:

 • - збільшення інвестиційних витрат і операційних витрат, пов'язаних з використанням методу реальних опціонів;
 • - використання складного математичного інструментарію;
 • - обмеження в можливості використання моделі Блека - Шоулза;
 • - у компанії може бути відсутнім реальна можливість або потреба у використанні методу реальних опціонів.

В цілому можна сказати, що метод реальних опціонів має суттєві переваги і певні обмеження в його використанні, що необхідно досліджувати в кожному конкретному випадку.

 
<<   ЗМІСТ   >>