Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИ УСУНЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ НЕПОРІВНЯННОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Метод КРУ не дозволяє приймати правильні рішення при порівняльному аналізі відбираються в портфель проектів, що мають різні терміни життя. Існують спеціальні методи, що дозволяють усунути тимчасову неспівмірність, що дозволяють коректно їх порівнювати.

 • 1. Метод ланцюгового повтору в рамках загального терміну дії проектів - найменшого спільного кратного термінів дії проектів і припущення, що короткостроковий проект самооновлювється після його завершення.
 • 2. Метод нескінченного ланцюгового повтору порівнюваних проектів :

3. Метод визначення еквівалентного ануїтету - стандартного, уніфікованого ануїтету, який має ту ж тривалість, що й оцінюваний інвестиційний проект, і ту ж величину поточної вартості, що і КРУ проекту.

Послідовність дій така:

 • - визначається КРУ при одноразової реалізації кожного проекту;
 • - розраховується для кожного проекту еквівалентний терміновий ануїтет;
 • - розраховується приведена вартість безстрокового ануїтету в припущенні, що знайдений ануїтет може бути замінений довічним аннуитетом з тієї ж самої величиною аннуитетного платежу;
 • - вибирається проект, який має максимальне значення безстрокового ануїтету.

Розрахунок еквівалентного ануїтету ( ЕАА ):

де ^ М 4 (г 0 - поточна вартість ануїтету ціною в 1 руб. в кінці кожного з г періодів при ставці р

Розрахунок величини безстрокового ануїтету:

4. Метод, заснований на припущенні, що довгостроковий проект продається в той момент, коли закінчується короткостроковий проект .

Алгоритм дій наступний:

 • - передбачається, що довгостроковий проект продається в той момент (зазвичай рік), коли закінчується короткостроковий проект;
 • - оцінюється кінцева (продажна) вартість довгострокового проекту на момент продажу;
 • - розраховується ИРУ довгострокового проекту;
 • - вибирається проект, який має найбільше значення ИРУ.

приклад 4.4

Організація має можливість інвестувати 15 млн руб. або в проект "Технологія 1", або в проект "Технологія 2". Ставка дисконтування становить 11%. Прогноз не дисконтування грошових потоків від реалізації проекту дав наступні результати:

 • • проект "Технологія 1" дозволить повернути 60% вкладених коштів в перший рік його реалізації і 11,5 млн руб. на наступний рік, після чого буде закритий;
 • • проект "Технологія 2" генерує грошові потоки протягом трьох років: у перший рік - 5,5 млн руб., В другій - 8,5 млн руб., В третій рік - 9,0 млн руб.

Визначте кращий для організації проект, використовуючи: метод ланцюгових повторів і метод еквівалентного ануїтету.

Рішення.

1. Застосуємо метод нескінченного цінного повтору проектів.

Розрахуємо МРУ двох проектів за умови нескінченного їх повтору по формулі (4.10):

Таким чином, проект "Технологія 1" є кращим.

2. Метод еквівалентного ануїтету.

Розраховуємо величину аннуитетного платежу за формулою (4.11):

де ЯМ 4 , Г - дисконтирующий множник для ануїтету.

Розрахуємо величину безстрокового ануїтету за формулою (4.12):

Таким чином, проект "Технологія 1" є кращим.

Всі вищенаведені методи не суперечать між собою і дають цілком однозначну відповідь на питання про те, який з проектів є найбільш ефективним, тому не обов'язково використовувати всі їх використовувати одночасно.

4.5. Методи врахування впливу інфляції на оцінку ефективності інвестиційного проекту

Інфляція впливає на вартість грошових потоків, зменшуючи їхню купівельну спроможність. Ставка дисконтування, що включає в себе інфляцію, називається номінальною ставкою (Ян).

Реальна ставка дисконтування - це ставка дисконтування, нс враховує інфляцію (Яр).

Визначити вплив інфляції на ефективність інвестиційного проекту можна двома способами.

Перший спосіб полягає в тому, щоб використовувати номінальну ставку і номінальні доходи. Для цього всі позитивні грошові потоки індексуються па величину інфляції, а потім здійснюється дисконтування грошових потоків по номінальній ставці дисконтування.

Другий спосіб полягає у використанні реальної ставки дисконтування:

де л - темп інфляції.

Потім номінальні грошові потоки дисконтуються з урахуванням реальної ставки дисконтування.

приклад 4.5

Підприємство розглядає інвестиційний проект. Початкові витрати рівні 3,1 млн руб., Залишкова вартість - 0, термін реалізації проекту - 3 м Дані представлені в таблиці.

рік

Очікуваний прибуток після сплати податків

2015

1,4

2016

1,5

2017

1,7

Альтернативні витрати з інвестицій рівні 15%, очікуваний річний темп інфляції - 8%. Визначимо чисту наведену вартість інвестиційного проекту в умовах інфляції.

Рішення.

Спосіб 1. Використання номінальної ставки і номінальних грошових потоків. Визначимо грошові потоки з урахуванням інфляції, заповнимо таблицю:

рік

індекс цін

Грошові потоки з урахуванням інфляції

2015

1,08

1,4 • 1,08 = 1,512

2016

1,08 2 = 1,1664

1,5 • 1,1664 = 1,75

2017

1,08 3 = 1,2597

1,7 • 1,2597 = 2,141

Розрахуємо МРУ проекту:

Спосіб 2. Використовуються номінальні показники очікуваного прибутку після сплати податків і реальні ставки дисконтування. Реальну ставку дисконтування розрахуємо за формулою (4.13):

Заповнимо відповідну таблицю:

рік

коефіцієнт дисконтування

2015

1 / 1,065 • = 0,939

2016

1 / 1,065 2 = 0,882

2017

1 / 1,065 3 = 0,828

Розрахуємо КРУ проекту:

Таким чином, і за другим способом чиста теперішня вартість проекту склала 0,946 млн руб.

 
<<   ЗМІСТ   >>