Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ II ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • теоретичну сутність, функції та основні принципи організації інвестиційного ринку, його інформаційне забезпечення;
 • • закони розвитку природи, суспільства і мислення і вміти оперувати цими знаннями в професійній діяльності;
 • • сучасне законодавство, нормативні документи і методичні матеріали, що регулюють фінансову та інвестиційну діяльність господарюючих суб'єктів;
 • • основні етапи еволюції управлінської думки;

вміти

 • • розробляти варіанти управлінських рішень і обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної ефективності, використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності;
 • • приймати організаційно-управлінські рішення і готовність нести за них відповідальність, в тому числі в нестандартних ситуаціях;

володіти

 • • культурою мислення, здатність до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;
 • • здатністю ефективно організувати групову роботу на основі знання основних принципів організації і функціонування інвестиційного ринку;
 • • здатністю оцінювати ефективність проектів з урахуванням фактора невизначеності.

Ефективність інвестиційної діяльності

Ефективність інвестиційної діяльності в загальному випадку являє собою співвідношення результатів і витрат від інвестиційної діяльності та дозволяє дати оцінку доцільності реалізації інвестиційного проекту. Існує кілька підходів до оцінки ефективності інвестиційного проекту. перший

підхід полягає в тому, що фактор часу не враховується при оцінці ефективності інвестиційної діяльності. Другий підхід полягає в обліку фактора часу на показники оцінки ефективності інвестиційної діяльності.

Методика оцінки ефективності інвестиційних проектів є багаторівневою і включає кілька етапів:

 • 1) порівняння показника загальної рентабельності проекту зі середнім банківським відсотком по депозитах в цілях визначення найбільш оптимального вкладення;
 • 2) порівняння рентабельності інвестиційних проектів із середнім темпом інфляції в країні з метою мінімізації грошових втрат від інфляції;
 • 3) порівняння проектів за обсягом необхідних інвестицій з метою забезпечення мінімальних потреб в кредитах і позиках;
 • 4) порівняння інвестиційних проектів за термінами окупності з метою найбільш швидкої окупності проекту;
 • 5) оцінка стабільності надходжень від реалізації проекту з метою забезпечення надходження регулярних доходів;
 • 6) порівняння загальної рентабельності інвестиційних проектів без урахування фактора часу з метою забезпечення максимальної рентабельності вкладень;
 • 7) порівняння загальної рентабельності інвестиційних проектів з урахуванням тимчасового чинника з метою дослідження ефективності інвестиційних проектів з позицій сьогоднішнього тимчасового періоду і визначення поточної вартості.

Ухвалення рішення про реалізацію інвестиційного проекту - процес багатогранний і багаторівневий, що визначає його абсолютний ефект, відносну і порівняльну ефективність з урахуванням інфляції і альтернативних варіантів інвестування.

Існують різноманітні методи оцінки привабливості інвестиційних проектів, серед яких найбільш поширеними є:

 • - термін окупності інвестицій;
 • - рентабельність капітальних вкладень;
 • - середня рентабельність за період життя інвестиційного проекту;
 • - індекс прибутковості;
 • - чистий дисконтований дохід;
 • - внутрішня норма прибутковості;
 • - модифікована внутрішня норма прибутковості.

Дані методи більш докладно будуть розглянуті в параграфах 4.3-4.4.

 
<<   ЗМІСТ   >>