Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ

Інвестиційний моніторинг здійснюється з метою вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку і являє собою поточне спостереження за інвестиційною активністю і зміною системи показників, що характеризують основні елементи (попит, пропозиція, ціпа і конкуренція).

Таким чином, інвестиційний моніторинг заснований на системі фінансово-економічних показників:

  • - показників ефективності інвестиційної політики держави та інвестиційної діяльності економіки в цілому;
  • - показників розвитку ринків капітальних вкладень;
  • - показників розвитку фондового і грошового ринків (рис. 3.2).

Система показників інвестиційного моніторингу

Мал. 3.2. Система показників інвестиційного моніторингу

Особливу роль в інвестиційному моніторингу відіграє оцінка інвестиційної привабливості підприємств. Для її здійснення використовується система показників, що включає:

  • • показники оборотності активів (коефіцієнт оборотності оборотних активів, тривалість одного обороту оборотних активів, середній вік запасів, середній період погашення дебіторської та кредиторської заборгованості, тривалість операційного та фінансового циклів);
  • • показники фінансової стійкості (коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової незалежності, плече фінансового важеля, коефіцієнт маневреності власного капіталу);
  • • показники ліквідності (коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт проміжної ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт відновлення платоспроможності);
  • • показники рентабельності (рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність продажів, рентабельність продукції, рентабельність інвестованого капіталу).

Показники інвестиційного аналізу повинні розраховуватися комплексно і за досить тривалий період часу (не менше 3 років), щоб дати повноцінну характеристику стану кон'юнктури інвестиційного ринку.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

Інвестиційний клімат - це середовище, в якому здійснюються інвестиційні процеси. Дане середовище характеризується політичними, соціальними, економічними, культурними, географічними, історичними та іншими факторами. Інвестиційний клімат найчастіше визначається щодо окремих країн і регіонів.

Інвестиційний клімат складається з двох складових - інвестиційного потенціалу та інвестиційного ризику. Інвестиційний потенціал характеризує забезпеченість регіону об'єктивними факторами (економічними ресурсами) для здійснення інвестиційної діяльності. Інвестиційний ризик характеризує ступінь привабливості даного регіону для інвесторів і відображає ймовірність втрати вкладеного капіталу та неотримання доходу від інвестиційної діяльності.

Зовнішнім проявом інвестиційного клімату виступає інвестиційна привабливість , що характеризує успішність інвестиційної діяльності. Інвестиційна привабливість визначається на рівні країни, регіону, галузі та окремої компанії. Факторами інвестиційної привабливості країни є: соціально-політична стабільність.

Фіскальна, податкова, грошово-кредитна політика держави і т.д. На рівні компанії факторами інвестиційної привабливості є: рівень менеджменту в компанії, матеріально-технічна база, кваліфікація кадрів, асортимент продукції, що випускається, інноваційна активність та ін.

Найбільш відомою методикою оцінки інвестиційної привабливості регіонів Росії є методика рейтингового агентства "Експерт РА" 1 . За даною методикою інвестиційна привабливість оцінюється на основі двох складових - інвестиційний потенціал і інвестиційний ризик.

Інвестиційний потенціал підсумовується з дев'яти приватних потенціалів, в тому числі природно-ресурсного, трудового, виробничого, інфраструктурного, інституційного, інноваційного, споживчого, фінансового та інституційного. Інвестиційний ризик підрозділяється на мінімальний, помірний, високий і екстремальний.

На заключному етапі оцінки усі регіони ранжуються і розбиваються на 12 груп по рівню інвестиційної привабливості. У 2013-2014 рр. вищим інвестиційним потенціалом і мінімальним ризиком володіють: Москва і Московська область, Краснодарський край і Санкт-Петербург. Нижчою інвестиційним потенціалом і екстремальним ризиком мають Чеченська Республіка, Республіка Тива і Республіка Інгушетія.

 
<<   ЗМІСТ   >>