Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • теоретичну сутність, функції та основні принципи організації інвестиційного ринку, його інформаційне забезпечення;
 • • закони розвитку природи, суспільства і мислення, вміти оперувати цими знаннями в професійній діяльності;
 • • сучасне законодавство, нормативні документи і методичні матеріали, що регулюють фінансову та інвестиційну діяльність господарюючих суб'єктів;
 • • основні етапи еволюції управлінської думки;

вміти

 • • розробляти варіанти управлінських рішень і обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціально-економічної ефективності;
 • • розробляти стратегії поведінки економічних агентів на різних ринках;

володіти

 • • культурою мислення, здатність до сприйняття, узагальнення та аналізу інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;
 • • здатністю ефективно організувати групову роботу на основі знання основних принципів організації і функціонування інвестиційного ринку;
 • • здатністю аналізувати соціально значущі проблеми та процеси.

Зміст поняття інвестиційного процесу

Наукова думка виробила кілька підходів до розуміння сутності інвестиційного процесу. У вузькому розумінні інвестиційний процес являє собою прийняття інвестором рішення щодо цінних паперів, в які здійснюються інвестиції, обсягів і термінів інвестування (У. Ф. Шарі).

У більш широкому сенсі інвестиційний процес являє собою послідовність етапів, дій і операцій щодо здійснення інвестиційної діяльності (II. І. Лахметкіна). Отже, інвестиційний процес охоплює не тільки сектор фінансового, а й реального інвестування. У своєму дослідженні інвестиційного процесу, його сутності, тенденцій, принципів і закономірностей здійснення ми будемо спиратися на останню формулювання поняття інвестиційного процесу.

Сучасні тенденції інвестиційного процесу полягають в наступному:

 • - концентрація інвестиційних потоків на основних напрямках світового технологічного розвитку;
 • - зростання інноваційного характеру капіталу, що обумовлює структуру споживання інвестицій;
 • - зростаючі вкладення в людський капітал;
 • - посилення ліквідаційної функції інвестицій.

Інвестиційний процес розвитку економічних систем здійснюється на п'яти рівнях: нано-, мікрорівень, галузевий рівень, мезо- і макрорівень (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Складові інвестиційного процесу розвитку економічних систем

рівень

об'єкт інвестування

інвестор

Оцінювач інвестиційної діяльності

нано

рівень

фізичне

обличчя

Фізична особа; юридична особа

інвестор

мікро- рівень

Проект, підприємство

Фізична особа; юридична особа

інвестор

отрас

лівої

рівень

Підприємства галузі, галузеві проекти, галузь

Фізична особа; юридична особа; державні органи

галузь; держава

мезо-

рівень

Підприємства регіону, регіональні програми

Регіональні та федеральні органи державної влади; фінансово-кредитні організації

інвестор; регіональні та федеральні органи дер жавної влади

Макро

рівень

Національні проекти, загальнодержавні проекти

Приватні інвестори; інвестиційні фонди; фінансово-кредитні організації; федеральні органи державної влади

інвестор; федеральні органи державної влади; великі консалтингові компанії

Інвестиційний процес включає вісім етапів:

 • - мотивація інвестиційної діяльності;
 • - розробка програми розвитку підприємства і її обгрунтування;
 • - планування інвестицій;
 • - фінансове забезпечення інвестиційної діяльності;
 • - забезпечення реальних інвестицій матеріально-технічними ресурсами;
 • - страхування реальних інвестицій;
 • - моніторинг і регулювання інвестиційного процесу;
 • - оцінка результатів інвестування.

Для успішного здійснення інвестиційного процесу в ринковій економіці необхідне виконання наступних умов:

 • • наявність значного інвестиційного капіталу з диверсифікованою за формами власності структурою, яка характеризується переважанням приватного інвестиційного капіталу в порівнянні з державним капіталом;
 • • різноманіття суб'єктів інвестиційної діяльності, розподіл функцій держави і приватних інвесторів в інвестиційному процесі;
 • • функціонування широкої багатопрофільної мережі фінансових посередників, що сприяють реалізації інвестиційного попиту і пропозиції;
 • • формування розвиненого ринку об'єктів інвестиційної діяльності, які виступають в формі інвестиційних товарів;
 • • розподіл інвестиційного капіталу по об'єктах інвестування відповідно до економічними критеріями оцінки привабливості інвестицій через механізм інвестиційного ринку.
 
<<   ЗМІСТ   >>