Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Введення в професію психолог освіти

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД В РОБОТІ ПСИХОЛОГА ОСВІТИ

У психолого-педагогічній літературі при описі діяльності психолога в освіті використовуються такі поняття, як "психологічний супровід", "психологічна допомога". Дамо короткий тлумачення цих понять.

Психологічний супровід - це вся система професійної діяльності психолога (Р. В. Овчарова [1] ). Вона спрямована на створення соціально-психологічних умов для емоційного благополуччя, успішного розвитку, виховання і навчання дитини в ситуаціях соціально-педагогічних взаємодій, організованих в рамках освітнього закладу (М. Р. Битянова [2] ).

Дитина є активним учасником взаємодії. Педагоги транслюють йому загальнокультурні і соціальні цінності, орієнтуючи на певні шляхи розвитку: їх роль носить формує характер. Батьки є носіями соціокультурних цінностей і виконують регулюючі функції. Психолог переважно бере участь у розвитку як супроводжуючий, він створює умови для продуктивного руху дитини за тими шляхами, які він вибрав сам і на які його орієнтували педагоги і батьки. Найважливіший принцип супроводу - безумовна цінність внутрішнього світу кожної дитини, пріоритетність потреб його розвитку.

Психологічна допомога визначається як область практичного застосування психології, орієнтована на підвищення психологічної компетентності людей. Психологічна допомога може надаватися як окремій людині, так і групі або організації. Це безпосередня робота з людьми, спрямована на рішення різного роду психологічних проблем, пов'язаних з труднощами в міжособистісних відносинах, а також глибинних особистісних проблем.

Часто ці обидва поняття використовують як синонімічні. Єдине, що їх відрізняє, це розстановка акцентів. Під супроводом розуміється тривалий процес; допомога же може бути більш "локальна", орієнтована на рішення приватної завдання. Після продуктивного розв'язання проблеми від психологічної допомоги психолога можна відмовитися. Психологічний супровід є функцією організації освіти, відмовитися від такого супроводу досить проблематично.

Організаційні структури і умови реалізації завдань психологічного супроводу. Основною формою психологічного супроводу та психологічної допомоги в системі освіти є психологічна служба. Альтернативні організації, які надають психологічну допомогу: міські психотерапевтичні і психологічні центри, центри соціально-психологічної адаптації підлітків, центри психолого-медико-соціального супроводу для дітей і підлітків; центри психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги дітям і підліткам (ППМС-центри); громадські організації з відповідними цілями (наприклад, допомоги інвалідам); центри професійної орієнтації молоді та психологічної підтримки населення, центри планування сім'ї та репродукції, центри профілактики та боротьби зі СНІД, наркологічні диспансери; телефони довіри; центри соціальної реабілітації дітей-сиріт та допомоги дітям, які залишилися без піклування батьків.

У кожної зазначеної організації працюють психологи різної спеціалізації, не завжди мають спеціальні компетентності психолога освіти. Тому при виборі місця роботи молодому фахівцеві важливо розуміти специфіку цілей і контингенту клієнтів тієї чи іншої психологічної організації, яка надає психологічну допомогу.

Психологічна служба також розглядається як вид наукової та практичної діяльності, являючи собою частину практичної психології (Р. В. Овчарова [1] ). Її метою є вирішення проблем психологічного забезпечення навчально-виховного та управлінського процесів в освіті. І. В. Дубровіна [4] виділяє три аспекти психологічної служби:

 • науковий - один із напрямів вікової, педагогічної та практичної психології, що вивчає закономірності розвитку особистості з метою розробки методів і засобів професійного застосування психологічних знань в умовах сучасної школи;
 • прикладної , методичний - розробка технологій психологічного забезпечення навчально-виховної роботи;
 • практичний - безпосередня робота психолога в установі освіти.

Завданнями психологічної служби освіти є:

 • - сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі;
 • - забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • - профілактика і подолання відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дітей.

Виділяють наступні галузі використання психологічної допомоги в сфері освіти (Р. В. Овчарова):

 • - психологічний і духовний розвиток дітей;
 • - екзистенційні та особистісні проблеми підлітків;
 • - дитячо-батьківські проблеми сім'ї;
 • - допомога при психічних і соматичних захворюваннях;
 • - психотерапія дитячого горя;
 • - допомога дітям і підліткам в кризових і критичних ситуаціях;
 • - шкільне консультування;
 • - професійне консультування.

Концепції психологічного супроводу в освіті. Концепція як форма науково-методичного опису діяльності організації включає в себе опис провідних цілей, завдань і ідей. На основі цих цілей і ідей пропонується форма і технології діяльності співробітників організації. Тому, описуючи концепції психологічного супроводу, ми зупинимося лише на основних цілях і ідеях психологічного супроводу в освіті, які були запропоновані різними авторами, псіхологамі- практиками.

Виділимо кілька основних напрямків в концепціях психологічного супроводу освіти.

Перший напрямок: цілі діяльності психолога пов'язані перш за все з характеристиками освітнього процесу в школі. Першу з них можна назвати службою підтримки розвиваючого освіти. Зокрема, В. В. Рубцов вважає, що робота психолога повинна спиратися на нові методи і форми організації навчально-виховного процесу. Тут мається на увазі необхідність створення цілісної системи психологічного забезпечення розвиваючої освіти. До такого самого розуміння мети діяльності шкільного психолога можна віднести модель Л. М. Фрідмана, яка представляє собою службу забезпечення навчально-виховного процесу в школі, так як її головною метою є наукове психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в школі. Головна особливість розуміння мети діяльності в моделі Л. М. Фрідмана в тому, що шкільний психолог реалізує свої спеціальні можливості переважно не так на учнів, а через вчителів, класних керівників, адміністрацію школи, а також через учнівське самоврядування. Об'єднує дані моделі то, що в якості мети професійної діяльності шкільного психолога в них визначається соціальна ситуація розвитку всіх учасників освітнього процесу.

Другий напрямок: до нього можна віднести моделі, в яких спостерігається близьке але змістом визначення мети діяльності шкільного психолога, пов'язаний, насамперед, з характеристиками аномального розвитку школярів і збереженням психологічного здоров'я в освітньому середовищі (І. В. Дубровіна, Р. В. Овчарова, І . А. Баєва, О. В. Хухлаева). Можна сказати, що це концепція лікаря, так як головне завдання тут - профілактика і виправлення відхилень у психічному розвитку школярів.

Третій напрям: в даних моделях метою діяльності шкільного психолога ставиться нормальний розвиток школяра. Опис подібних моделей простежується в роботах М. Р. Битяновой, Е. А. Козирєва, Е. Казакової, вони позначаються авторами як служба супроводу. При цьому М. Р. Битянова вважає, що "Супровід - це система професійної діяльності психолога, спрямованої на створення соціально-психологічних умов для успішного навчання і психічного розвитку дитини в ситуаціях шкільного взаємодії" [5] .

Також існує багато інших концепцій психологічного супроводу, в яких цілями є розвиток психологічної компетентності учнів і педагогів (А. М. Федосєєва), психологічний супровід дослідницької діяльності з метою створення умов для розвитку суб'єктності учнів (А. С. Обухів, А. В. Леонтович ) і т.д.

Концепції психологічного супроводу специфічні для рівня освіти, індивідуальних цілей освітньої установи, ціннісних і теоретичних підстав психологів, що реалізують завдання супроводу в освіті.

(Див. Завдання 24 до гл. 2.)

 • [1] Овчарова Р. В. Практична психологія освіти ...
 • [2] Битянова М. Р. Організація психологічної роботи в школі. М .: Досконалість, 1997..
 • [3] Овчарова Р. В. Практична психологія освіти ...
 • [4] Практична психологія освіти: навч, посібник / під ред. І. В. Дубровиной. 4-е изд. СПб .: Пітер 2009.
 • [5] Битянова М. Р. Організація психологічної роботи в школі ...
 
<<   ЗМІСТ   >>